Tag: Tunnelbrann

1 2 3 5 10 / 46 POSTS
Tunnelrobot

Tunnelrobot

KVS Technologies er et av selskapene i Norwegian Tunnel Safety Cluster i Rogaland. Clusteret er et bedriftsnettverk som i dag består av over 100 bedri ...
Brannen i Fjærlandstunnelen

Brannen i Fjærlandstunnelen

Brannmannen 11 juli, 2017
Brann i en feierbil i Fjærlandstunnelen den 17. april førte til at 13 personer ble skadet og fraktet til Førde sentralsykehus med røykskader. Det var ...
Spesialbygd UTV for Hvalertunnelen

Spesialbygd UTV for Hvalertunnelen

Brannmannen 24 desember, 2015
Hvalertunnelen er en undersjøisk råsprengt tunnel, “tung tunnel ” som er 3755 meter lang. Den har 10 prosent brattheng/stigning i ca.1200 meter i hver ...
Nå får Høyangertunnelen nødnett

Nå får Høyangertunnelen nødnett

Brannmannen 24 desember, 2015
Det skal blant annet bygges både havarilommer og snunisjer i tunnelen, og eksisterende vifter skal skiftes ut med nye og kraftigere vifter. Men fylkes ...
Workshop om sikkerhet i tunneler

Workshop om sikkerhet i tunneler

Brannmannen 24 juli, 2015
Representanter fra flere brannvesen over hele landet, Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, Statens vegvesen og Norsk luftambulanse var noe ...
Nødnett i 281 veitunneler

Nødnett i 281 veitunneler

Brannmannen 24 juli, 2015
– Statens Vegvesen vurderer behovet og avgjør hvilke tunneler Nødnett skal installeres i. Deretter gjør de et omfattende arbeid for at Nødnett-utstyre ...
Håndbok N500 om Vegtunneler er lagt ut på høring

Håndbok N500 om Vegtunneler er lagt ut på høring

Brannmannen 24 juli, 2015
Ny håndbok om tunneler Ønsker høyere sikkerhetsnivå Håndbok N500 tar inn mange av utformings- og sikkerhetselementene som er gjeldende for veg i ...
Brannen i Gudvangatunnelen

Brannen i Gudvangatunnelen

Brannmannen 24 juli, 2015
- Alt gikk bedre denne gangen Etter brannen pekte Statens Havarikommisjon på flere faktorer som burde forbedres. Trafikktelling, muligheter for kommu ...
Verdens lengste undersjøiske tunneler

Verdens lengste undersjøiske tunneler

Brannmannen 24 mars, 2015
  -    Vi må kunne gjøre en god og sikker jobb Byggingen av Ryfast er allerede godt i gang. Den skal binde Ryfylke og Nord-J ...
Statens Havarikommisjon Rapport om brannen i Gudvangatunnelen

Statens Havarikommisjon Rapport om brannen i Gudvangatunnelen

Brannmannen 24 mars, 2015
Rapport om brannen i Gudvangatunnelen i 2013 5. august i 2013 begynte det å brenne i et polskregistrert vogntog ca 8,5 km inn i den 11,4 km lange Gud ...
1 2 3 5 10 / 46 POSTS