Tag: Slokkemidler

1 2 3 10 / 21 POSTS
Slokkemetoder med lite vann

Slokkemetoder med lite vann

I den senere tid har det kommet indikasjoner på at det er økt kreftrisiko og andre helsefarer forbundet med røykdykking. Dette kan sannsynligvis s
Visjoner om vanntåke

Visjoner om vanntåke

Tekst:Sjur Helseth Foto Roy Larsen I tillegg er vi få mennesker på stort areal, og innsatstidene er deretter. Det er snarere regel enn unntak m
Alle slokkevæsker er farlige for miljøet

Alle slokkevæsker er farlige for miljøet

    -    Det er ikke bra om slokkevann kommer ned i grunnvannet, men skum er verre fordi det vasker ut og fører med seg
Har vi ressurser og kompetanse for anskaffelse av riktig skum?

Har vi ressurser og kompetanse for anskaffelse av riktig skum?

I 2012 ble skumvæsken Moussol faset inn på alle Avinors lufthavner. For å gi en liten pekepinn på mengden skumvæske som Avinor årlig handler inn, tren
Skum når det må til.

Skum når det må til.

Hele tiden søker vi etter slukkemetoder som er mer effektive og tryggere for både mannskaper og miljø. Minst mulig forbruk av vann redder verdie
Skum – hvor miljøfarlig?

Skum – hvor miljøfarlig?

Tidligere inneholdt en rekke skumvæsker perfluorerte sulfonater (PFOS) som siden 2007 har vært forbudt brukt i brannskum. PFOS ble blant annet brukt i
Skum når det må til

Skum når det må til

- Hele tiden søker vi etter slukkemetoder som er mer effektive og tryggere for både mannskaper og miljø. Minst mulig forbruk av vann redder verdier og
Brannskum truer drikkevannet

Brannskum truer drikkevannet

I ett felles prosjekt skal Myndigheten for Samhällssäkerhet och Beredskap (MSB) og Kjemikalieinspeksjonen i Sverige kartlegge innholdet i skumvæsker p
Miljøvennlig brannslukking

Miljøvennlig brannslukking

Brann & Sikkerhetsforum arrangerte et seminar på If-skadesenter om temaet miljøvennlig brannslokking. Vi ser og opplever i dag et større fokus på
Klart vi skal debattere skum

Klart vi skal debattere skum

Påstanden «Skum er farlig for menneske og miljø» er ikke underbygget. Skum finnes i svært mange utgaver, hvilket skum er det som er miljøfarlig? MSB s
1 2 3 10 / 21 POSTS