Tag: Slokkemidler

1 2 3 10 / 21 POSTS
Slokkemetoder med lite vann

Slokkemetoder med lite vann

Brannmannen 20 juli, 2017
I den senere tid har det kommet indikasjoner på at det er økt kreftrisiko og andre helsefarer forbundet med røykdykking. Dette kan sannsynligvis s ...
Visjoner om vanntåke

Visjoner om vanntåke

Brannmannen 6 juli, 2017
Tekst:Sjur Helseth Foto Roy Larsen I tillegg er vi få mennesker på stort areal, og innsatstidene er deretter. Det er snarere regel enn unntak m ...
Alle slokkevæsker er farlige for miljøet

Alle slokkevæsker er farlige for miljøet

Brannmannen 24 juli, 2015
    -    Det er ikke bra om slokkevann kommer ned i grunnvannet, men skum er verre fordi det vasker ut og fører med seg ...
Har vi ressurser og kompetanse for anskaffelse av riktig skum?

Har vi ressurser og kompetanse for anskaffelse av riktig skum?

Brannmannen 24 mai, 2015
I 2012 ble skumvæsken Moussol faset inn på alle Avinors lufthavner. For å gi en liten pekepinn på mengden skumvæske som Avinor årlig handler inn, tren ...
Skum når det må til.

Skum når det må til.

Brannmannen 7 mars, 2015
Hele tiden søker vi etter slukkemetoder som er mer effektive og tryggere for både mannskaper og miljø. Minst mulig forbruk av vann redder verdie ...
Skum – hvor miljøfarlig?

Skum – hvor miljøfarlig?

Brannmannen 7 mars, 2015
Tidligere inneholdt en rekke skumvæsker perfluorerte sulfonater (PFOS) som siden 2007 har vært forbudt brukt i brannskum. PFOS ble blant annet brukt i ...
Skum når det må til

Skum når det må til

Brannmannen 23 oktober, 2014
- Hele tiden søker vi etter slukkemetoder som er mer effektive og tryggere for både mannskaper og miljø. Minst mulig forbruk av vann redder verdier og ...
Brannskum truer drikkevannet

Brannskum truer drikkevannet

Brannmannen 21 mai, 2014
I ett felles prosjekt skal Myndigheten for Samhällssäkerhet och Beredskap (MSB) og Kjemikalieinspeksjonen i Sverige kartlegge innholdet i skumvæsker p ...
Miljøvennlig brannslukking

Miljøvennlig brannslukking

Brannmannen 21 mars, 2014
Brann & Sikkerhetsforum arrangerte et seminar på If-skadesenter om temaet miljøvennlig brannslokking. Vi ser og opplever i dag et større fokus på ...
Klart vi skal debattere skum

Klart vi skal debattere skum

Brannmannen 20 desember, 2013
Påstanden «Skum er farlig for menneske og miljø» er ikke underbygget. Skum finnes i svært mange utgaver, hvilket skum er det som er miljøfarlig? MSB s ...
1 2 3 10 / 21 POSTS