Tag: RVR

Redder verdier for milliarder

Redder verdier for milliarder

Brannmannen 25 februar, 2018
Restverdiredning (RVR) og samarbeidet mellom brannetater og forsikringsnæringen ble omtalt i Dagsavisen sist fredag. For forsikringsbransjen bet ...
Restverdiredning lønner seg

Restverdiredning lønner seg

Brannmannen 21 november, 2016
Verdier for til sammen 15 millioner kroner ble sikret etter en storbrann i en produksjonshall i Vestfold og omfattende vannskader i et forretningsbygg ...
Mer ekstremvær gir mer restverdiarbeid

Mer ekstremvær gir mer restverdiarbeid

Brannmannen 24 oktober, 2015
Henvendelsene om utstyr kommer stadig oftere til RVR Norge ved Ove Brandt. Mange brannvesen ønsker seg utstyr som gjør dem bedre i stand til å takle s ...
Reddet uerstattelige kulturverdier

Reddet uerstattelige kulturverdier

Brannmannen 24 juli, 2015
Ringve Musikkmuseum er Norges nasjonale museum for musikk og musikkinstrumenter med en samling på over 2.000 instrumenter fra hele verd ...
Ny RVR-bil til Oslo

Ny RVR-bil til Oslo

Brannmannen 21 mai, 2014
Fagsjef i FNO Skadedrift Ove Brandt er i utgangspunktet glad for at det endelig var laget et standardisert konsept i hele landet med hensyn til RVR-en ...
Restverditjenesten: Fortsatt større potensiale

Restverditjenesten: Fortsatt større potensiale

Brannmannen 18 oktober, 2009
I Osloregionen har brannvesenet i Asker og Bærum, Nedre Romerike og Nordre Follo fått status som satelittstasjoner. Det innebærer at biler eller henge ...
6 / 6 POSTS