Undervisning – innsats og beredskap

Undervisning – innsats og beredskap

Norges brannskole (NBSK), Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB)

Norges brannskole søker en faglig sterk, nytenkende og god formidler til å undervise og veilede ansatte i landets brann- og redningsvesen. Du får ansvar for grunnkurset som omfatter alt innen innsats- og beredskapsfagene ved skolen.

Arbeidsoppgaver
 • praktisk og teoretisk undervisning og veiledning innenfor hele kursporteføljen for innsats- og beredskapsfagene 
 • kursplanlegging, kursledelse og fagutvikling i henhold til gjeldende studie- og kursplaner, med spesielt ansvar for grunnkurs for heltidspersonell
 • bistå i utvikling av studie-/kursplaner og undervisningsmateriell med aktiv bruk av digitale verktøy i undervisningen
 • tett samarbeid med fagansvarlig på Norges brannskole og det øvrige fagmiljøet på NBSK/DSB 
Kvalifikasjoner

Det er krav om: 

 • yrkesutdanning for brannkonstabel, heltidspersonell
 • operativ erfaring fra brann- og redningstjeneste
 • oppfylle helsemessige og fysiske krav til røykdykking
 • erfaring som instruktør eller veileder
 • god skriftlig og muntlig kommunikasjonsevne på norsk
 • digital kompetanse på brukernivå

Det er ønskelig med: 

 • pedagogisk utdannelse
 • relevant utdannelse på høyskolenivå
 • lastebilsertifikat klasse C  
Personlige egenskaper
 • faglig inspirerende lagspiller med yrkesstolthet og glimt i øyet  
 • god pedagogisk formidlingsevne
 • god planleggings- og gjennomføringskompetanse  
 • kvalitetsbevisst, lærevillig og proaktiv
Vi tilbyr
 

 • faglig interessante arbeidsoppgaver og mulighet til påvirkning i overgangen fra tradisjon til innovasjon innen brann, redning og samfunnssikkerhet
 • etter- og videreutdanning innen relevante fagområder
 • ved manglende formell pedagogisk kompetanse på ansettelsestidspunktet vil NBSK tilrettelegge slik at relevant etterutdanning er gjennomført senest tre år etter oppstart
 • avlønning etter avtale som rådgiver/seniorrådgiver stillingskode 1434/1364. Årslønn som rådgiver fra kr 497.000 – 555.100 (ltr. 57 – 63), og som seniorrådgiver fra 524.200 til 623.900 (ltr. 60 – 70) iht kvalifikasjoner. For særlig kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes. Av lønnen vil det bli trukket 2 % lovfestet innskudd til Statens pensjonskasse.
 • gode pensjons- og forsikringsordninger i Statens pensjonskasse
 • vi praktiserer fleksitidsordning
 • vi er åpne for å diskutere gode bo- og pendlerordninger

 

Generelle opplysninger: 

 • DSB legger vekt på mangfold og oppfordrer derfor alle kvalifiserte til søke – uansett alder, kjønn, funksjonsevne, etnisk bakgrunn eller hull i CV. DSB jobber for å realisere regjeringens inkluderingsdugnad med mål om at 5% av faste nyansettelser i staten skal være personer med nedsatt funksjonsevne eller hull i CV.  Som IA-virksomhet legger vi vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene for medarbeidere personer med redusert funksjonsevne.
 • Søkere oppfordres til å laste opp attester og vitnemål i den elektroniske rekrutteringsløsningen. Originale attester og vitnemål tas med til et eventuelt andregangsintervju.
 • Søkers navn kan bli offentliggjort jf. offl. § 25.

 

Informasjon om Norges brannskole og stillingen

Norges brannskole (NBSK) er den nasjonale utdanningsinstitusjonen for kommunalt brann- og redningspersonell og er lokalisert på Fjelldal i Nordland fylke. Skolen har også ansvar for utdanning av beredskapspersonell ved landets flyplasser, samt personell knyttet til oljevern/strandsoneberedskap og feierfag. NBSK er faglig og administrativt underlagt Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB). Skolen har ca. 50 ansatte og er kvalitets- og miljøsertifisert etter ISO 9001 og ISO 14001.

Stillingen er organisert i undervisningsseksjonen og rapporterer til fagansvarlig innsats og beredskap. Undervisningsseksjonen har ansvar for samtlige kurs som gjennomføres i regi av Norges brannskole. Seksjonen har et bredt sammensatt fagmiljø med stor yrkesstolthet og en utpreget teamfølelse. Det forventes at den som ansettes er positiv til etter- og videreutdanning innen relevante fagområder.

Regjeringen har gitt DSB i oppdrag å etablere en fagskole for brann-, redning- og samfunnssikkerhetspersonell. Fagskolen vil være et viktig bidrag for å heve kommunenes arbeid med forebygging og beredskap og sørge for at utdanningen er tilpasset fremtidens utfordringer. Fagskolen for brann- og redningspersonell skal etableres der Norges brannskole i dag er lokalisert.

Søknadsfrist:
03.12.2018

For mer informasjon om stillingen og tilgang på webcruiter , klikk på linken under.

Undervisning-innsats og beredskap

COMMENTS