Avdelingsleder forebyggende avdeling – Ålesund brannvesen KF

Avdelingsleder forebyggende avdeling – Ålesund brannvesen KF

Ålesund kommune er en stor arbeidsgiver med sine over 3.400 dyktige og engasjerte medarbeidere som utfører viktige samfunnsoppdrag. I det daglige arbeidet vektlegger vi verdiene
respekt, redelighet, initiativ, humor og arbeidsglede. Ønsker du en meningsfylt jobb med varierte og utfordrende oppgaver, er Ålesund kommune et spennende alternativ.

Ålesund brannvesen KF er organisert som et kommunalt foretak, eid av Ålesund kommune og med eget styre. Vår kjernevirksomhet er brannforebyggende arbeid og brann- og redningsarbeid. Vi er i
dag ca. 70 medarbeidere som har et overordnet mål rettet mot å forebygge branner, samt å redusere konsekvensene ved brann og andre ulykker. Vi søker nå etter en ny medarbeider som sammen med oss vil arbeide mot dette målet.

Er du en person som er positiv, har “stå på vilje”, er glad i å jobbe med mennesker og som liker utfordringer? Ta sjansen og bli en del av vårt brannforebyggende team!

Ålesund brannvesen KF har ledig 100 % fast stilling med tittel som avdelingsleder ved forebyggende avdeling.
Tjenestested er for tiden ved forebyggende avdeling Ålesund brannvesen KF Sjømannsvegen 1b.

Ålesund kommune blir en del av en ny og større kommune, noe som medfører at brannvesenet kommer til å bli større både organisatorisk og geografisk.

Stillingen har normal arbeidstid med fleksitid, noe kvelds- og helgearbeid må påregnes. Stillingen har uniformsplikt og blir utstyrt med uniform etter brannvesenets uniformsreglement. Arbeidstid er 37,5- timers uke.

Det er ønskelig med snarlig oppstart i stillingen.

Arbeidsoppgaver

 • Lede avdelingen med ansvar for personell og økonomi
 • Inngå i brannvesenets ledergruppe
 • Evne til å etablere, utvikle og ivareta relasjoner med andre
 • Motivasjons- og informasjonsarbeid i henhold til brannlovgivningen
 • Kurs og instruktøroppgaver innen forebyggende brannvern
 • Gjennomføring av tilsyn i særskilte brannobjekt og andre risikoobjekter etter HMS- og brannlovgivningen
 • Å utføre tilsyn etter forskrift om håndtering av farlig stoff
 • Andre arbeidsoppgaver relatert til forebyggende brannvernarbeid
 • Operativ overbefalsvakt kan bli tillagt stillingen.

Kvalifikasjoner

 • Det brannforebyggende arbeidet har dreiet fra et regelstyrt til mer risikobasert forebygging. Vi har behov for bredde i kompetansen da regelverket har blitt mer funksjonsbasert, noe som gjør at det er flere mulige veier til målet. Forebyggende avdeling må gjøre analytiske vurderinger, gjøre gode risikovurderinger og utøve skjønn i det forebyggende arbeidet. Tverrfaglig kompetanse er en styrke og vi ønsker å ansette en person med god kunnskap og erfaringsbakgrunn.
 • Søker bør tilfredsstille kompetansekravene i forskrift om organisering og dimensjonering av brannvesenet § 7-6, og ha noe av følgende kvalifikasjoner:
 • Erfaring og utdanning fra tjeneste i brannvesen
 • Utdanning som ingeniør(brann/bygg faglig/HMS).
 • Høyskole-/univeritetsutdanning innen annen relevant fagbakgrunn, gjerne innen fag som undervisning/pedagogikk, samfunnssikkerhet eller samfunnsvitenskap, arbeid med risikoutsatte grupper.
 • Juridiske fag, eller offentlig saksbehandling.
 • Forebyggende kurs ved Norges Brannskole.
 • Ledererfaring fra privat eller offentlig sektor
 • Det er ønskelig med variert erfaring fra arbeid innen brannvesen. Videre er det ønskelig at søker har kompetanse i- og erfaring innen saksbehandling, og at vedkommende har erfaring fra beredskaps- eller forebyggende arbeid.
 • Annen bakgrunn/erfaring vil også bli vurdert.
 • Det stilles krav om at søker har førerkort klasse B.
 • Ved tilsetting forutsettes at det fremlegges en tilfredstillende vandelsattest, jf. Brann- og eksplosjonsvernloven §18.

Personlige egenskaper

 • Den som tilsettes må ha evne til å jobbe selvstendig så vel som i gruppe.
 • Vi vil legge vekt på at kandidaten kan vise til erfaring og resultat for relasjonsbygging.
 • Videre må han / hun ha kunnskap i og erfaring fra bruk av IKT, samt god skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk og engelsk.
 • Skikkethet og erfaring for stillingen vil bli vektlagt.

Vi tilbyr

 • Gode personlige og faglige utviklingsmuligheter i en meningsfull og utfordrende arbeidshverdag i ett godtfagmiljø med bred kompetanse og erfaring innenfor brannfaget.
 • Lønn og arbeidsvilkår etter Hovedtariffavtalen. Pensjonsordning gjennom KLP.

Søknadsfrist: 05.11.2017

Nøkkelinformasjon:
Annonsør: Ålesund kommune
Ref. nr.: 3583940423
Stillingsbrøk: 100%
Heltid, Fast
Antall stillinger: 1

Kontaktinfo:
Geir Thorsen
Brannsjef
70 16 32 10/905 48 289

Søkekriterier:
Sted: Møre og Romsdal, Ålesund

Bransje: Offentlig forvaltning

Fagfelt: Tjeneste- og rådgivningsfagfelt

Rolle: Mellom-/Linjeleder

Arbeidssted: Sjømannsveien 1 B, 6008, Ålesund

Tidligere innlegg

COMMENTS