Ingeniør/branningeniør/branninspektør

Ingeniør/branningeniør/branninspektør

Velkommen til Fredrikstad, kåret til Norges mest attraktive by 2017. En liten time fra Oslo, der hvor Glomma renner ut i havet finner du Fredrikstad. Med våre 80.000 innbyggere er vi landets sjette største by. Fredrikstad er en by i sterk vekst. I tillegg til en urban bykjerne, har vi et spennende og vakkert omland og en vakker skjærgård. Byen er kjent for sitt rike kulturliv og sine historiske tradisjoner. Gamlebyen er Nord-Europas best bevarte festningsby. I Fredrikstad finner man trygge oppvekst- og levekår, et godt boligtilbud og et variert miljø- og teknologibasert næringsliv. Du når Oslo på en time og Gøteborg på vel to timer.
Fredrikstad kommune ønsker å være en arbeidsgiver hvor ulikheter og mangfold er en styrke. Kvalifiserte personer med innvandrerbakgrunn og eller redusert funksjonsevne oppfordres til å søke. Kommunens verdier er Modig, Engasjert, Romslig og Kompetent.
MERK Fredrikstad – så andre MERKer det!

Fredrikstad brann- og redningskorps (FBRK) er en virksomhet i Seksjon for teknisk drift i Fredrikstad kommune. Brann- og redningskorpset har 88 ansatte. 72 av disse er stasjonert i Fredrikstad og 16 er deltidsmannskaper på Hvaler.
Brann- og redningskorpset arbeider med oppgaver innen brannforebygging, brann og redning i en region med ca. 85 000 innbyggere.
Ved forebyggende avdeling, som er dimensjonert med 10 stillinger, er det ledig fast 100 % stilling som ingeniør / branningeniør / branninspektør. Stillingen utlyses med forbehold om ledighet.
Hovedoppgaver

Stillingen innebærer gjennomføring av tilsyn i særskilte brannobjekter og andre risikoobjekter, og tilsynsføring av farlig stoff.
Som branninspektør vil du drive med informasjonsarbeid i henhold til brannvernlovgivningen, et arbeid som krever aktiv bruk av IKT. Branninspektør deltar som instruktør ved kurs og øvelser som gjennomføres av FBRK.
Andre arbeidsoppgaver relatert til brannforebyggende arbeid vil være en del av arbeidshverdagen.

Kvalifikasjonskrav
Forskrift om organisering og dimensjonering av brannvesen har følgende kvalifikasjonskrav til stillingen:
” Forebyggende personell skal ha gjennomført yrkesutdanning i forebyggende brannvern, og ha enten:
• Utdanning som ingeniør/branningeniør fra ingeniørhøgskole, annen relevant høgskoleutdanning eller særskilt brannteknisk utdanning på samme nivå eller,
• Yrkesutdanning som brannkonstabel i heltidsbrannvesen samt beredskapsutdanning trinn 1 eller tilsvarende utdanning etter brannskolens nye utdanningsmodul.
• Fagutdanning som feiersvenn.
Eventuelt manglende tilleggsutdannelse (yrkesutdanning i forebyggende brannvern og beredskapsutdanning trinn 1 eller tilsvarende utdanning etter brannskolens nye utdanningsmodul) må den som ansettes være villig til å ta i Norges brannskoles regi etter ansettelse.
Det forutsettes at søkere har førerkort kl. B.

Personlige egenskaper

Tverrfaglig kompetanse er vår styrke og vi ønsker derfor å tilsette personer med ulik kunnskaps- og erfaringsbakgrunn.
Det vil bli lagt vekt på god framstillingsevne, både muntlig og skriftlig, personlig skikkethet, egnethet, samt samarbeidsevne og god serviceinnstilling. God kjennskap til bruk av dataverktøy er nødvendig.
Ifølge brannvernlovens § 18 kan det kreves politiattest ved ansettelse. Legeattest av ny dato må kunne fremlegges ved ansettelse.
Lønnsopplysninger
: Stillingen lønnes etter Fredrikstad kommunes lønns- og stillingsregulativ.

Vi kan tilby

Fredrikstad brann- og redningskorps tilbyr et godt sosialt miljø med faglig utfordrende arbeidsoppgaver og lønn i henhold til kommunens lønns- og stillingsregulativ. Stillingen følger Fredrikstad kommunes retningslinjer for bruk av fleksitidsordningen og har 37,5 arbeidstimer pr. uke. Det er tilbud om trening i arbeidstiden, og arbeidsstedet er de nyoppussede lokalene på brannstasjonen i Fredrikstad sentrum. Fredrikstad har gode forsikrings- og pensjonsordninger i KLP eller Statens pensjonskasse.
Generelt
Arbeidstakere tilsettes i Fredrikstad kommune i henhold til lover, reglement og tariffavtale. Prøvetiden er 6 måneder.
Søknad sendes
: Fredrikstad kommune benytter elektronisk søknadsprosess.

Gå inn på www.fredrikstad.kommune.no/stillinger
Dersom du er intern søker kan du gå inn på FREKIT, Enterprise personalia, velg fanen Hjem og trykk på ledige stillinger.
Spørsmål vedrørende innlogging/søknadsprosess rettes til Jeanette Røhne, 
tlf. 69 30 64 64, e-post: jbra@fredrikstad.kommune.no
Attester og vitnemål må medbringes ved evt. intervju.
Offentlighet

Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om å bli unntatt offentligheten. Søkere som har bedt om unntak fra offentligheten vil bli varslet dersom dette ønsket ikke kan imøtekommes (offentlighetsloven § 25). Det vil gå frem av den offentlige søkerlisten hvor mange søkere det har vært, og hvilket kjønn de har.

Søknadsfrist: 
30.04.2018
Nøkkelinformasjon:
Annonsør: Fredrikstad kommune
Stillingsbrøk: 100 % Fast

Kontaktinfo:
Per Svanæs
Leder brannforebyggende avdeling / varabrannsjef
E-post: pesv@fredrikstad.kommune.no
Telefon: 977 14 294 / 69 30 64 63
Søkekriterier:
Sted: 
Fredrikstad
Arbeidssted: 
St.Croix gate 17, 1607 Fredrikstad
Søk på stilling

COMMENTS