Brannsjef i Midt-Hedmark Brann- og Redningsvesen IKS

Brannsjef i Midt-Hedmark Brann- og Redningsvesen IKS

Tar du utfordringen som Brannsjef i et av Norges ledende Brann og redningsvesen?

Midt-Hedmark brann- og redningsvesen IKS (MHBR) har i overkant av 200 ansatte, og er organisert som et interkommunalt selskap, hvor kommunene Alvdal, Våler, Trysil, Engerdal, Stor-Elvdal, Folldal, Rendalen, Tynset, Tolga og Elverum er eiere. MHBR forvalter brann- og redningstjenesten i eierkommunene og har en stasjon i hver kommune. Hovedmål er å skape trygghet, sikkerhet og omtanke i alle eierkommunene.

Midt-Hedmark brann- og redningsvesen IKS har som visjon å ha Hedmarks beste brann- og redningsvesen. Strategien er å være i front når det gjelder brannfaglig ekspertise, kompetanseutvikling, teknologi og utstyr.


Brannsjef

Vi har ledig stilling som Brannsjef fra 01.02.2018.
 
Vi søker etter en tydelig og trygg toppleder som vil være med å videreutvikle MHBR som et av de ledende brannvesen i Norge og sikre tryggheten til innbyggerne i vår region.
 
Ansvar og hovedoppgaver:

 • Øverste leder for Midt-Hedmark brann og redningsvesen IKS
 • Overordnet ansvar for å utvikle virksomhetens medarbeidere og ledere
 • Ansvar for plan, budsjett og økonomiske resultater
 • Ansvar for langsiktige strategier, prioriteringer og målsettinger 
 • Gjennomføring og oppfølging av forbedringsarbeid og endringsprosesser
 • Presse og mediehåndtering 

Kvalifikasjoner: 

 • Eksamen fra universitet, høyskole eller forsvaret, eventuelt kan lang erfaring kompensere for kravet om utdanning
 • Ledererfaring, gjerne fra operative virksomheter innen brann og redningsvesen, forsvaret, politi, beredskap eller sikkerhet
 • Tillitsvekkende og troverdig
 • Evne til å utvikle medarbeidere i en organisasjon med et sterkt fagmiljø
 • God innsikt i og forståelse for politiske prosesser
 • Evne til å ta gode beslutninger under press
 • Stor arbeidskapasitet, høy gjennomføringsevne og strukturert
 • Beredskapsforståelse
 • Brannfaglig kompetanse er en fordel

Vi ser etter en handlekraftig leder som vinner tillit og evner å påvirke ansatte og eiere. Vi søker en leder som kan kombinere strategisk arbeid med operativ handling. Den nye brannsjefen må kunne videreutvikle et stort faglig og politisk nettverk regionalt og nasjonalt.

Som øverste leder av MHBR skal brannsjefen være en samlende leder for 200 ansatte fordelt på 10 brannstasjoner. Evnen til å kommunisere både skriftlig og muntlig, og samtidig være synlig i lokalmiljøene er en viktig forutsetning for å lykkes. MHBR har også en langsiktig investeringsplan for oppgradering av utstyr, noe som også stiller krav til økonomisk innsikt og evnen til å se etter rasjonelle løsninger.
 
Selskapet tilbyr konkurransedyktige betingelser i en spennende stilling med store utviklingsmuligheter. Det er krav om plettfri vandel og politiattest må fremlegges før eventuell ansettelse.

Ved spørsmål om stillingen eller ytterligere informasjon, ta gjerne kontakt med vår rekrutteringspartner Head4More ved Sylvia Maria Sørensen, tlf. 918 33 926 eller Jan Petter Halvorsen, tlf. 952 99 077. Vis interesse for stillingen ved å registrere din CV under “søk” eller via annonsen på www.head4more.com
 
Søknadsfrist: 15.12.2017.
I henhold til offentlighetsloven kan opplysninger om søkeren, etter avtale, bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om å ikke bli oppført på søkerlisten. Søkere som ønsker unntak fra offentliggjøring, må begrunne dette i søknadsteksten. 

Om denne stillingen

Arbeidsgiver Midt-Hedmark Brann- og Redningsvesen IKS
  Kirkevegen 75
  2413 ELVERUM
Nettside www.mhbr.no/
  Facebook
  LinkedIn
Arbeidsplass Elverum
Tittel Brannsjef
Sektor Offentlig
Omfang Fast
Antall stillinger  

 

Nøkkelord Brannberedskap, Økonomistyring, Sikkerhet og beredskap, Ledererfaring, Lederansvar
Bransjekategori Offentlige tjenester / Forvaltning
Bransje Politi / Brann / Toll
Alternativ bransjekategori Offentlige tjenester / Forvaltning
Alternativ bransje Offentlige lederstillinger
Nyere innlegg
Tidligere innlegg

COMMENTS