Brannsjef – Kongsberg Brann og redning

Brannsjef – Kongsberg Brann og redning

Kongsberg kommune har 27.000 innbyggere og ligger sentralt på Østlandet. Byen er bl.a. kjent for sin teknologiindustri, og Høgskolen i Sørøst-Norge er lokalisert i byen med et variert studietilbud. Vi kan friste med et aktivt kulturliv og utmerkete forhold for friluftsliv sommer som vinter.

Kongsberg brann og redning har som oppgave å skape sikkerhet og trygghet i vårt distrikt og har ansvar for å ivareta beredskapen knyttet til brann og ulykker, i tillegg til å utføre brannforebyggende arbeid, tilsyn og feiing i Kongsberg kommune. Brannvesenet har
redningsdykkerberedskap, og ansvar for farlig gods/akutt forurensning. Kongsberg brann og redning (KBR) er en av fem seksjoner innenfor enheten Samfunnsutvikling og tekniske tjenester. Vårt slagord er “I tjeneste for din sikkerhet”.

Kort om stillingen

Brannsjef i Kongsberg Brann og redning går av med pensjon. Vi søker derfor en tydelig og trygg leder som kan videreføre det gode arbeidet som er gjort med drift og utvikling av denne viktige samfunnsfunksjonen i Kongsberg kommune.

Vi tilbyr

 • Et selvstendig arbeidsfelt og stor selvråderett
 • Spennende arbeidsoppgaver med gode utviklingsmuligheter
 • Tverrfaglig miljø og nettverk
 • En organisasjon som legger til rette for at du skal lykkes
 • Kommunens egen lederavtale
 • Lønn etter kompetanse og kvalifikasjoner
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger
 • Fleksibel arbeidstid 

Innhold i stillingen

Seksjonsleder brann og redning har ansvar for budsjett og økonomistyring, personalansvar og ansvar for faglig ledelse innenfor tjenesteområdet. Seksjonsleder skal også se helhetlig på kommunen som organisasjon, på tvers av sektorer. Brann og redning består av 60 ansatte og har et driftsbudsjett på ca. 33 mill. Brannvesenet har omkring 700 – 750 utrykninger/ oppdrag pr. år. Enheten har to avdelinger med hver sin avdelingsleder: Avdeling brann- og ulykkesberedskap og Avdeling brannforebyggende og feiing.
For å lykkes i rollen må man ha god forståelse for brann- og redningsvesenets nåværende og fremtidige samfunnsoppdrag.

Krav og ønsker til deg

 • Vi søker deg som har relevant fagkunnskap og erfaring og god beredskapsforståelse.
 • Du bør ha ledererfaring fra privat eller offentlig sektor.
 • Du er engasjert, målrettet og har gjennomføringsevne.
 • Du har gode samarbeids- og kommunikasjonsevner og er løsningsorientert. Vi søker en leder som har evne til å lytte
 • og involvere medarbeidere.
 • Du må ha evne til å tenke strategisk og ha en analytisk tilnærming.
 • Det er viktig at du har god økonomiforståelse, og erfaring med prioritering for oppnå mål og resultater innenfor
 • tilgjengelige økonomiske rammer.
 • God muntlig og skriftlig framstillingsevne, gode norskkunnskaper, er en forutsetning.
 • Det forventes at du er trygg i bruken av elektroniske arbeidsverktøy og kan tilegne deg ny kunnskap. 
 • Personlige egenskaper som vektlegges er at du har personlig integritet og er fleksibel, serviceinnstilt og utadvendt.

Personlig egnethet for stillingen vektlegges.

Formelle kvalifikasjonskrav

Det kreves utdanning fra ingeniørhøyskole eller annen relevant høyskole, og/eller erfaring som brannsjef eller annen relevant stilling.

Kvalifiserte søkere uten beredskapsutdanning trinn III og/eller forebyggende yrkesutdanning samt sertifikat for utrykningskjøring, må tilegne seg dette snarest etter ansettelse.

Brannsjefen inngår i overordnet vaktordning, og må være bosatt i naturlig beredskapsavstand fra Kongsberg sentrum.

Annet

Arbeidstakere tilsettes i Kongsberg kommune.
Lønns- og arbeidsvilkår i henhold til gjeldende avtaleverk.
Politiattest, ikke eldre enn 3 mnd., må leveres før tiltredelse i stilling.

Søknad

Vi ber om at søkere benytter vårt elektroniske søknadsskjema. Vennligst fyll ut søknaden så fullstendig som mulig. Attester og vitnemål tas med til et eventuelt intervju.

 

Det vil etter søknadsfristens utløp utarbeides en offentlig søkerliste.  Søkere som ønsker å være unntatt offentlighet må begrunne dette særskilt. Begrunnelsen vil bli vurdert i forhold til reglene i Offentleglova. Hvis det etter kommunens vurderinger ikke foreligger en særskilt grunn, vil søkeren bli offentliggjort. Søker vil i et slikt tilfelle bli kontaktet på forhånd.

Kontaktperson
Jens Sveaass, kommunalsjef, tlf: 990 93 116, Jens.Sveaass@kongsberg.kommune.no

Søknadsfrist: 24.05.2018        

Klikk her for å søke  

COMMENTS