BRANNSJEF – BERGEN BRANNVESEN

BRANNSJEF – BERGEN BRANNVESEN

BERGEN BRANNVESEN

Bergen brannvesen er Bergen kommunes brann- og redningsetat med 280 årsverk, seks brannstasjoner og et driftsbudsjett på 250 millioner kroner. Brannvesenet er et regionalt ressurs- og kompetansesenter. Det spiller en viktig rolle i regionale og nasjonale brann- og redningsoperasjoner. Bergen brannvesen har også samarbeidsavtaler med nabokommunene Osterøy og Samnanger om brannsjefstjenester.

BRANNSJEF

Vi søker etter ny brannsjef til et av Nordens ledende brannvesen. Bergen brannvesen har et solid og dyktig operativt miljø, en aktiv brannforebyggende avdeling og ansvar for 110-sentralen for 30 kommuner. Bergen brannvesen satser på innovasjon og anvendelse av ny teknologi i sin virksomhet, og leder det banebrytende regionale samarbeidet mellom selvstendige brannvesen i bergensregionen.

Vår nye brannsjef er en synlig, strategisk og handlekraftig toppleder som evner å utvikle kompetansemiljøene og lede de store hendelsene.

Vår nye brannsjef skal:

 • opprettholde og videreutvikle Bergen brannvesen som et ledende brannvesen i Norge og Norden.
 • være ansvarlig for langsiktige strategier, prioriteringer, og oppfølging av overordnede mål og rammer for virksomheten
 • være øverste leder av en organisasjon med omfattende krav til kompetanse-, utvikling og tjenesteleveranser
 • løfte frem og videreutvikle brannforebyggende satsinger
 • videreutvikle samarbeidet med andre kommuner i etablering av Vest brann- og redningsregion gjennom 110-samarbeidet, IUA og Vest Brann- og redningsregion
 • kunne innta rollen som øverste leder i større brann- og redningsoperasjoner

Vår nye brannsjef har:

 • solid relevant ledererfaring
 • god organisasjonsforståelse og helhetstankegang
 • evne til å utvikle medarbeidere i en organisasjon i sterk utvikling
 • gjerne erfaring fra operative miljøer som for eksempel brann- og redningsvesen, politi, forsvaret, olje- og gassindustrien eller lignende
 • relevant utdanning fra universitet eller høyskole, lang relevant erfaring kan kompensere for formell utdanning

Vår nye brannsjef er:

 • god på kommunikasjon, både skriftlig og muntlig
 • lyttende, motiverende og inkluderende
 • resultatorientert, handlekraftig og tydelig
 • strukturert og systematisk

Bergen brannvesen er Bergen kommunes brann- og redningsetat med 280 årsverk, 6

brannstasjoner og et driftsbudsjett på 250 millioner kroner. Bergen brannvesen er et

regionalt ressurs- og kompetansesenter og har en viktig rolle i brann- og redningsoperasjoner, regionalt og nasjonalt. Bergen brannvesen har også inngått samarbeidsavtaler med nabokommunene Osterøy og Samnanger for brannsjefstjenester.

 

Vi gjør oppmerksom på at noen formelle krav er tillagt stillingen.

 

For nærmere opplysninger kontakt gjerne kommunaldirektør Robert Rastad, tlf. 41601787 eller en av våre rådgivere i Headvisor, Rune M. Bruket tlf. 97138423 / Jan Tveit tlf. 97539990.

Søknad snarest, og senest 26. november via www.headvisor.no

COMMENTS