Brannmester

Brannmester

Ringsaker brannvesen er et kommunalt brannvesen som sørger for brannberedskapen i Ringsaker kommune ved hjelp av de 4 brannstasjonene på Nes, Mesnali, Moelv og Brumunddal.

Ringsaker kommune er med sine 34.000 innbyggere og 1280 kvadratkilometer den klart
største kommunen i Innlandet. Ringsaker er kjent som Prøysenkommunen, som
matkommunen og som næringskommunen. Mjøsa og det vakre kulturlandskapet gir
fantastiske muligheter for rekreasjon og opplevelser. Sjusjøen har Norges beste skiløyper og
kan innfri hyttedrømmen. De koselige småbyene Brumunddal og Moelv er i vekst, og det er
et variert og mangfoldig botilbud i kommunen. Det er gode oppvekstmiljø og en tydelig
satsing på økt læringsutbytte i skolen. Vil du jobbe i Norges mest offensive kommune? Som
arbeidstaker i Ringsaker, blir du en del av et stort og sammensatt fagmiljø med gode
kollegaer.

Ringsaker brannvesen er et kommunalt brannvesen som sørger for brannberedskapen i Ringsaker kommune ved
hjelp av de 4 brannstasjonene på Nes, Mesnali, Moelv og Brumunddal. På alle stasjonene er det deltidsansatte
mannskaper. På Brumunddal brannstasjon i tidsrommet kl 8-15.30 på hverdagene utgjør et heltidsansatt vaktlag med
en brannmester og 4 (minimum 3) underbrannmestere vaktberedskapen (dagkasernering). De samme personene må
også delta i en 4-delt vaktturnus utenfor normalarbeidstiden som utrykningsleder ev. brannkonstabel på hvert sitt
vaktlag med deltidsansatte mannskaper.

Vi søker:
100 % stilling som brannmester knyttet til Brumunddal brannstasjon. Med stillingen følger også en 1,78 %
deltidsstilling som brannformann.

Arbeidsoppgaver for daglaget
Sørge for vaktberedskapen ved Brumunddal brannstasjon i normalarbeidstiden, og kunne rykke ut på 90 sekunder.
Planlegge og gjennomføre øvelser og opplæring for brannvesenets mannskaper, samt det offentlige og private
markedet. Utføre praktiske arbeidsoppdrag brannvesenet tar på seg. Blant annet montering og nedtaking av
trygghetsalarmer, holde orden og sørge for vedlikehold av brannvesenets materiell og bygninger. Samlet skal også
daglaget utføre minst et halvt årsverk med brannforebyggende arbeid. Brannmesteren er arbeidsleder for daglaget
som består av en brannmester og 4 underbrannmestere.

Kvalifikasjoner
Det kreves:
– Ved tiltredelse bo innenfor en oppmøtetid på maksimalt 4 minutter fra Brumunddal brannstasjon.
– Inneha gode samarbeidsevner og serviceinnstilling.
– Være strukturert og ryddig.
– Gjennomført yrkesutdanning for brannkonstabel.
-Søker på stillingen som brannmester må minst være kvalifisert som utrykningsleder deltid i henhold til gjeldende
dimensjoneringsforskrift.
– Førerkort klasse C og BE med kode 160. Kan ev. tas for egen regning innen 3 måneder etter tiltredelse.
– Må være godkjent og kunne fungere som røykdykker.
– Må være villig til å gjennomføre, samt bestå, fysiske og psykiske tester.
– Må kunne lett kommunisere med mannskapene og publikum.
– Må delta i 4-delt vakttjeneste som utrykningsleder utenfor normalarbeidstiden (egen stilling).

Vi ønsker:
Det er ønskelig med ledererfaring og relevant fagbrev, gjerne kompetanse innen kjøretøy, feiing, helse, rørlegger eller
mekaniske fag.

Annet
Lønn i henhold til gjeldende avtaler. Gode pensjonsordninger. Politiattest av nyere dato må fremlegges før tiltredelse.

Elektronisk søknad og CV registreres via våre nettsider. Attester og vitnemål medbringes ved eventuelt intervju.

I henhold til offentleglova § 25, kan opplysninger om søker unntas i offentlig søkerliste dersom søkeren selv ber om
det. Søkere som ønsker at navn skal unntas i offentlig søkerliste, må oppgi begrunnelse. Dersom begrunnelsen for
fritak ikke er tilstrekkelig, vil søker bli kontaktet.

 

Søknadsfrist 21.12.2017

Utlyst dato 30.11.2017  Vår ref 20170477

Kontaktperson
Ragnar Sund, Brannsjef, tlf: 62 33 52 36, mobil: 95200402, rsu@ringsaker.kommune.no
Morten Gunnar Øvern, Varabrannsjef, tlf: 62335235, mobil: 48228600, mov@ringsaker.kommune.no

 

COMMENTS