Brannkonstabel 1-3 stk – Østre Agder brannvesen

Brannkonstabel 1-3 stk – Østre Agder brannvesen

Arendal kommune har ca. 44 000 innbyggere, beliggende i en region som er en drivende kraft på Sørlandet. Regionen har et aktivt næringsliv, et blomstrende kulturliv og med en skjærgård og friluftsområder som gir unike opplevelses – og rekreasjonsmuligheter.
Kommunen har ca 3200 ansatte og en lederstruktur med to nivåer; Rådmann og 5 kommunalsjefer, samt et nivå bestående av enhetsledere som ledere for omsorgsenheter, barnehager, skoler, administrative tjenester mv. Kommunen arbeider for å bli en heltidskommune og ansetter derfor fortrinnsvis i hele stillinger

Arendal er vertskommune for Østre Agder Brannvesen (ØABV), som ble etablert 01.01.08. ØABV dekker fullt ut brannvesenets oppgaver i kommune Arendal, Froland, Tvedestrand, Risør, Gjerstad, Vegårshei, Åmli – et område med ca 70.000 innbyggere og 8 brannstasjoner. ØABV drifter brannalarmsentral for hele Agder, og akutt- forurensningsberedskap for 8 kommuner. Fullt oppbemannet vil ØABV ha 65 heltidsstillinger – fordelt på forebyggende avdeling , feier avdeling,
alarmsentral, beredskapsavdeling og administrasjon. I tillegg kommer 125 deltids-brannmannskaper.
Alle søkere må søke elektronisk og legge inn CV samt legge ved relevante skannede attester og vitnemål til søknaden. Vi oppfordrer personer med minoritetsbakgrunn til å søke.

Arbeidsoppgaver
Utrykningstjeneste, herunder brannbekjemping, bistand ved trafikkulykker, akutt forurensning, redning etc. Arbeidsoppgavene er tillagt vaktlag på 6 personer (rullering, ikke fast vaktlag). Arbeidet inngår primært i en turnus på 42 timer i uke. Stillingen er organisert under beredskapsavdelingen med brannmester som nærmeste overordnede.
Du må bo/bosette deg maks 15 minutter fra Arendal brannstasjon. Du må være villig til å inngå i UMS ordningen og dykkertjenesten.

Kvalifikasjoner

Du bør ha fagbrev, eller annen relevant utdannelse/praksis. Det kreves førerkort klasse C Du bør ha utrykningssertifikat kode 160, eventuelt være villig til å ta dette. Den som ansettes må være godkjent redningsdykker og være villig til å inngå i dykkertjenesten.

Personlige egenskaper
I tillegg til annen relevant praksis vil det bli lagt vekt på at vedkommende har gode samarbeidsegenskaper..Det forutsettes også at søkerne er fysisk og psykisk skikket til beredskap/utrykningsarbeid. Du må være glad i trening/fysisk aktivitet. Den som ansettes må årlig gjennomføre og bestå røykdykkertest.
Før et eventuelt intervju, må fysisk test gjennomføres og bestås. Den som ansettes må fremlegge tilfredsstillende helse- og politiattest av nyere dato, og underskrive taushetserklæring.

Språk
Norsk

Vi tilbyr
Et spennende arbeid med muligheter for personlig utvikling, i et sosialt, godt og trygt fellesskap. Østre Agder brannvesen flyttet i 2013 inn i helt ny brannstasjon på Stoa i Arendal og kan tilby flotte treningsmuligheter i en av landets fineste brannstasjoner. Årslønn f. t. fra kr 333300,- til 401200,-, avhengig av ansiennitet; med tillegg etter HTA og SFS 2404 for skiftarbeid. Tilsettingen skjer på de vilkår og med de plikter som følger av gjeldende lover, tariffavtaler og reglementer, herunder 2 % pensjnsinnskudd i Arendal kommunale pensjonskasse. Stillingen(e) er ledig etter avtale.

 

Søknadsfrist:
18.02.2018
Nøkkelinformasjon:
Annonsør: Arendal kommune
Ref. nr.: 3678322500 Stillingsbrøk: 100% Fast
Kontaktinfo:
Hans H. Bakke Avdelingsleder beredskap 94523147
Olav Hansen Overbrannmester 91360087
Søkekriterier:
Sted:
Arendal
Bransje:
Offentlig forvaltning
Arbeidssted:
Åsbieveien 36, 4848 Arendal

Søk på stillingen her

 

COMMENTS