Branningeniør, Forebyggende avdeling – Ålesund brannvesen KF

Branningeniør, Forebyggende avdeling – Ålesund brannvesen KF

Ålesund brannvesen KF søker ny branningeniør. Ålesund brannvesen KF er organisert som et kommunalt foretak eid av Ålesund kommune. Vår kjernevirksomhet er brannforebyggende arbeid og brann- og redningsarbeid. Vi er i dag ca 70 medarbeidere som har et overordnet mål rettet mot å forebygge branner, samt å redusere konsekvensene ved brann og andre ulykker. Vi søker nå etter ny medarbeider som vil være sammen med oss å arbeidet mot dette målet.
Ålesund kommune blir en del av en ny og større kommune som medfører at brannvesenet kommer til å bli større organisatorisk og geografisk. Er du en person som er positiv, har ”stå på vilje”, er glad i å jobbe med mennesker og som liker utfordringer? Ta sjansen og bli en del av vårt brannforebyggende team.
Ålesund brannvesen KF har en 100 % stilling med tittel som branningeniør ledig ved forebyggende avdeling. Tjenestested er for tiden ved forebyggende avdeling Ålesund brannvesen KF Sjømannsvegen 1b.

Arbeidsoppgaver
Motivasjons- og informasjonsarbeid i henhold til brannlovgivningen Kurs og instruktøroppgaver innen forebyggende brannvern. Gjennomføring av tilsyn i særskilte brannobjekt og andre risikoobjekter etter HMS- og brannlovgivningen. Utføre tilsyn etter forskrift om håndtering av farlig stoff. Andre arbeidsoppgaver relatert til forebyggende brannvernarbeid. Andre oppgaver kan også bli tillagt stillingen.

Kvalifikasjoner

Det brannforebyggende arbeidet har dreiet fra et regelstyrt til mer risikobasert forebygging. Vi har behov for bredde i kompetansen da regelverket har blitt mer funksjonsbasert, noe som gjør at det er flere mulige veier til målet. Forebyggende avdeling må gjøre analytiske vurderinger, gjøre gode risikovurderinger og utøve skjønn i det forebyggende arbeidet. Tverrfaglig kompetanse er en styrke for avdelingen og nå har vi behov for å ansette en person med utdanning som branningeniør eller høyere relevant utdanning innenfor samfunnssikkerhet.
Søker bør tilfredsstille kompetansekravene i forskrift om organisering og dimensjonering av brannvesenet, § 7-6. Søker bør ha utdanning som branningeniør. Annen høyskole/univeritetsutdanning innen brann og sikkerhet
Forebyggende kurs ved Norges Brannskole. Annen bakgrunn/erfaring vil også bli vurdert. Saksbehandlerkompetanse. Søker bør ha erfaring fra beredskap eller forebyggende arbeid. Førerkort klasse B blir krevd.

Personlige egenskaper

Den som tilsettes må ha evne til å jobbe selvstendig så vel som i gruppe. Videre må han/hun ha kunnskap i og erfaring fra bruk av IKT, samt god skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk og engelsk.

Vi tilbyr

Gode personlige og faglige utviklingsmuligheter i en meningsfull og utfordrende arbeidshverdag i ett godt fagmiljø med bred kompetanse og erfaring innenfor brannfaget. Stillingen har normal arbeidstid med fleksitid, noe kvelds og helgearbeid må påregnes. Stillingen har uniformsplikt og blir utstyrt med uniform etter brannvesenets uniformsreglement.
Lønn og arbeidsvilkår etter avtaleverket.Lønnspenn normalt fra kr 460 000 – 510 000. Arbeidstid er 37,5 timer uke.

Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju, og personlig egnethet vil bli kartlagt og dermed inngå i vurderingen.
Ved tilsetting forutsettes at det fremlegges en tilfredstillende vandelsattest, jf. Brann- og eksplosjonvernloven §18.

Søknadsfrist:
31.01.2018
Nøkkelinformasjon:
Annonsør: Ålesund kommune
Ref. nr.: 3669813815 Stillingsbrøk: 100% Heltid, Fast Antall stillinger: 1
Kontaktinfo:
Sindre Egenes A vdelingsleder forebyggende 70 16 32 23/906 77 558
Søkekriterier:
Sted
Møre og Romsdal Ålesund
Bransje
Offentlig forvaltning
Fagfelt
Annet Tjeneste- og rådgivningsfagfelt
Arbeidssted:
Sjømannsveien 1 B, 6008 Ålesund

COMMENTS