AVDELINGSSJEF BEREDSKAP

AVDELINGSSJEF BEREDSKAP

Om ØVRE ROMERIKE BRANN OG REDNING IKS
Øvre Romerike brann og redning IKS er et heleid interkommunalt selskap for kommunene Eidsvoll, Gjerdrum, Hurdal, Nannestad, Nes og Ullensaker. De 6 kommunene på Øvre Romerike utgjør en helhetlig brannvernregion med et areal på 2.056 km2 og ca. 105.000 innbyggere.
Selskapets hovedkontor er lokalisert på Jessheim i Ullensaker kommune og forebyggende avdeling har 10 stillingshjemler. Oslo Lufthavn ligger 10 minutters kjøretur fra våre kontorlokaler. Virksomheten legger vekt på mangfold på arbeidsplassen og oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke – uavhengig av kjønn, nasjonal eller etnisk bakgrunn.

Fagoppgaver og fagansvar:
• Budsjett, – resultat og personalansvar.
• Faglig ansvar og ledelse for opplæring av mannskapet.
• Lede virksomheten i samsvar med gjeldende HMS-krav.
• Utøve effektiv ledelse og videreutvikle en optimal og positiv organisasjon.
• Bidra i ØRU-kommunenes innkjøpssamarbeid
• Sikre at avdelingen er organisert, bemannet og kvalifisert slik at den ivaretar gjeldende lovkrav og selskapets mål.
• Sikre at avdelingens utstyr og beredskapsmateriell til enhver tid er i operativ stand.
• Det faglige ansvar for at eierkommunenes beredskap til enhver tid er i samsvar med dokumentasjon av brannvesenet.
• Utarbeide beredskapsplaner og innsatsplaner.
• Dokumentere at avdelingen er forsvarlig drevet i samsvar med gjeldende forskrifter og mål for selskapet.
• Avdelingssjefen rapporterer til brannsjefen og inngår i brannsjefens ledergruppe.
• Avdelingssjefen kan bli tillagt andre arbeidsoppgaver og ansvarsområder av brannsjefen.

Personlige egenskaper / utfyllende informasjon:
• Resultatorientert med evne til strategisk og helhetlig tenkning.
• Tydelig lederskap ved å motivere og dyktiggjøre egne ansatte.
• Initiativrik, involverende og motiverende.
• Operativ forståelse og handlekraft.
• Effektiv kommunikasjon ved klar og overbevisende muntlig og skriftlig form.
• Kvalitet- og produktivitet- fokus i alle ledd.
• Personlige egenskaper vil bli tillagt vekt.
• Avdelingssjef beredskap må oppfylle kravene til uttømmende politiattest og helsekrav til utrykningskompetansebevis.
• Førerkort klasse B. Må kunne disponere privat bil i tjenesten.
• Tilfredsstillende helseattest.
• Deltakelse i vaktordning for innsatsleder brann.
• En av avdelingssjefene vil være brannsjefens stedfortreder.

Kvalifikasjoner:
• Universitet- eller høyskoleutdanning eller særskilt brannteknisk utdanning på samme nivå.
• Relevant erfaring kan kompensere for kravet til utdanning.
• Søkere med kvalifikasjoner som utrykningsleder med minimum beredskapsutdanning trinn II eller tilsvarende kan også søke stillingen.
• Aktuelle søkere som ikke oppfyller kravene til beredskapsutdanning må påregne å gjennomføre denne etter ansettelse.
• God erfaring innen ledelse med personalansvar.
• Erfaring fra beredskapsarbeid eller opplæringsvirksomhet er ønskelig.
• Samfunnsorientert og evne å se forbedring og effektivisering av tjeneste.
• Gode IKT ferdigheter.

Vi tilbyr:
• Engasjerte og faglig dyktige medarbeidere.
• Mulighet til å bidra i ØRB sitt totale verdiskapende arbeid.
• Konkurransedyktige lønns- og arbeidsvilkår.
• Gode pensjons- og forsikringsordninger.

For ytterligere informasjon kan brannsjef John Arne Karlsen kontaktes på telefon 957 21 380 eller e-post john.arne.karlsen@orbrann.no
Søknad med CV sendes til Øvre Romerike brann- og redning IKS på mailadresse:
postmottak@orbrann.no

Merk søknaden «Avdelingssjef beredskap». Søknadsfrist: 29.12.17
Søkerlisten vil bli offentliggjort etter søknadsfristens utløp. Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har oppfordret om ikke å bli ført opp på søkerlisten. Dersom oppfordringen ikke blir tatt til følge, blir søkeren varslet om dette, jfr. Offentligloven §25.

 

Tidligere innlegg

COMMENTS