100% fast stilling som feierformann- Brønnøy kommune

100% fast stilling som feierformann- Brønnøy kommune

Brønnøy kommune er en av flere kommuner i Nordland med vekst. Vi ligger midt i leia – midt i landet – med ca. 7.900 innbyggere. Kystbyen Brønnøysund er regionsenter for de 5 kommunene på Sør-Helgeland. Regionen tilbyr unike naturopplevelser fra sjø (12 000 øyer og skjær) til fjell og innland med gode muligheter for friluftsliv. Vi har gode bo- og oppvekstforhold med god barnehagedekning, desentralisert grunnskole, v.g. skole og rikt kulturliv. Gode kommunikasjoner med fly, ferjefri forbindelse til E-6 og jernbane og daglig hurtigruteanløp.

100% fast stilling som feierformann

Det er for tiden ledig 100 % fast stilling som feierformann ved forebyggende avdeling i Brønnøy brann- og redningsvesen, som er en del av Brønnøy kommune, tekniske tjenester. Brønnøy brann- og redningsvesen er et interkommunalt brannvesen for kommunene Brønnøy, Vega og Vevelstad og har totalt ansatt 64 personer på deltid og 6 personer på heltid. Avdelingen forebyggende ledes av Avdelingsleder forebyggende.

 

Feierformann vil blant annet ha følgende arbeidsoppgaver:

 • Ledelse av feiertjenesten med daglige planlegging og fordeling av arbeidsoppgaver for feiertjenesten sine ansatte.
 • Tilsyn og feiing med piper og ildsteder samt saksbehandling innenfor disse tema, for Brønnøy, Vevelstad og Vega kommune.
 • Gjennomføre nødvendig intern og ekstern opplæring både for seg selv og sine medarbeidere.
 • Lede vedlikehold av feiertjenestens utstyr.
 • Fortløpende oppdatering av feiertjenesten sin HMS dokumentasjon.
 • Daglig bruk av dataverktøy og kommunens saksbehandlingssystem.
 • Feierformann rapporterer alle forhold i linje til avdelingsleder forebyggende.
 • Andre oppgaver kan bli tillagt stillingen ved behov.

 

Fastsatte krav som stilles søkeren:

 • Minimum å inneha førerkort klasse B.
 • Det er ønskelig med utdanning fra Norges Brannskole som feier og avlagt fagprøve som feiersveen. Dersom dette mangler må den som tilsettes gjennomføre utdanningen ved Norges Brannskole som feier og avlegge påfølgende fagprøve som må bestås.
 • Omfattende kontakt med publikum medfører krav som skikkethet og egnethet for stillingen med godt humør og evnen til å omgås alle typer mennesker.
 • Kunnskap og innsikt i offentlig forvaltning vil bli tillagt vekt
 • Krav om å være fysisk skikket for jobben som feier
 • Politiattest må kunne fremstilles

 

For stillingen tilbyr vi:

 • Ved behov vil den som blir ansatt også kunne inngå i brannvesenets operative tjeneste som deltids brannkonstabel
 • En stilling i et godt arbeidsmiljø ved avdelingen og kommunen.
 • Mulighet til videre opplæring innen avdelingen gjennom tilpasset kurs.
 • Tjenestebil i arbeidstiden.
 • Lønn etter avtale med føringer ihht gjeldende tariffavtale for denne type stilling

 

Vi tilbyr

Gode arbeidsforhold og hyggelige kolleger

Tariffestede pensjons- og forsikringsordninger
Brønnøy kommune er en IA- bedrift

En utviklingsorientert organisasjon

 

Språkkunnskaper

Det stilles krav til norskkunnskaper, skriftlig og muntlig, ved ansettelse. Dersom det kan trekkes i tvil om søkere har de nødvendige norskkunnskaper, skal vedkommende kunne dokumentere sin kunnskap ved språkprøvebevis minimum bestått nivå B1. (eller nivå B2 ved et universitet)

 

Ansettelse

Tilsettingen skjer i henhold til gjeldende lover, reglementer og avtaleverk, herunder medlemskap i pensjonsordning. Lønn etter avtale i forhold til utdanning og praksis.

 

Intervju

Søkere må være forberedt på å stille til intervju. Ta med originale dokumenter, attester og identifikasjon ved intervju/frammøte.

 

Offentlighet

Opplysninger om søker kan bli gjort offentlige selv om søkeren har bedt om ikke å bli oppført på søkerlista, jamfør Offentlighetslovens § 25.

 

Søknad sendes

Alle som søker må levere fullstendig søknad og registrere all utdanning og arbeidserfaring i søknadsskjema. Søknad sendes elektronisk via link under. 

Søk på stillingen

søknadsfrist: 18.12.2018

 

Attester og vitnemål legges ved den elektroniske søknaden.
Ved innsending av elektronisk søknad vil du få en bekreftelse på at søknaden din er mottatt på din e-postadresse. Om du ikke mottar slik bekreftelse innen kort tid er søknaden ikke mottatt.

 

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til

 Avdelingsleder forebyggende Yngve Torgnesøy på mob. 916 54 031 eller

Brannsjef Geir Johan Hanssen på mob. 959 85 566. 

COMMENTS