Category: Stillinger

Brenn du for feiarfaget/førebyggjande brannvern?

Brenn du for feiarfaget/førebyggjande brannvern?

Direktoratet for samfunnstryggleik og beredskap (DSB) er underlagt Justis- og beredskapsdepartementet og har ei viktig rolle i å understøtte depar
Prosjektstilling som rådgiver/seniorrådgiver

Prosjektstilling som rådgiver/seniorrådgiver

Nord universitet Utfordringene verden står overfor krever ny innsikt, innovative løsninger og lokal forankring. Nord universitet er et ungt unive
2 / 2 POSTS