I siste utgave av Brannmannen

 

Leder – Behov for bedre koordinering

Helse og brann, hand i hand

I juli utga DSB i samarbeid med Helsedirektoratet veilederen Samarbeid mellom kommunale tjenesteytere om brannsikkerhet for risikoutsatte grupper. Veilederen skal være et hjelpemiddel for kommunene i deres arbeid med å sørge for god brann- sikkerhet hos hjemmeboende personer i risikoutsatte grupper

Bruk av Nødnett i Redningstjenesten

Hovedredningssentralen har utarbeidet et dokument som i korthet beskriver hvordan nødnettbruk skal organiseres i hendelse tilknyttet redningstjenesten. Dokumentet må sees på som et temporært dokument til bruk i overgangsperioden frem til Nærpolitireformen er gjennomført og alle nødetatene har reprogrammert sine terminaler og kontrollrom

52 brannvesen bidrar til ny utdanning

Nærmere 100 personer fra 10 brannvesen har i august bidratt til at vi får en best mulig utdanning for landets heltids brann- og redningspersonell fra 2019

Plastisolasjon i større og større grad

Det ble en skikkelig vekker for de fleste når vi 14. juni så den voldsomme brannen i høyblokken Grenfell Tower i London. Vi spurte oss, med all mulig grunn, hvordan en boligblokk på 24 etasjer kunne brenne på denne måten

Viktige spørsmål i kjølvannet av Grenfell Tower-infernoet

Flere uker er gått siden den katastrofale boligblokk-brannen i London, som rystet en hel verden. I den britiske hovedstaden er følelsene fortsatt mange og spørsmålene viktige. Hvordan kunne omfanget av brannen eskalere på så kort tid? Kunne den største brannen i manns minne i det hele tatt vært forhindret? Hva var det som eventuelt sviktet?

Uro og steinkasting mot brannbil i Oslo

Uro og steinkasting på brannfolk er noe vi har lest om fra andre land over lengre tid og mange har kanskje tenkt at det bare spørsmål om tid før det hender her hjemme, men har vi egentlig fått svenske tilstander eller er dette håndterbart?

Sikrer verdensarven på Røros

– Vi har hindret flere branner i å utvikle seg til store bybranner de siste årene, sier brannsjef Frode Skogås i Røros brann- og redningstjeneste. Høy prioritet på brannsikkerhetsarbeidet er sentralt for å verne verdensarvstedet.

Ønsker vi nytt testprogram for brann og redningstjenesten?

Arbeidstilsynets fysiske test har i mange år vært gjenstand for debatt. Den har blitt kritisert for ikke å være god nok, dog noe urettferdig. Forskriften gir rom for individuelle krav og testmetoder, noe merkelig få har utnyttet for å utarbeide tilpassede testprogram.

Nye og gamle talegrupper skaper forvirring

Mens politidistriktene kjører sitt løp med omprogrammering og opprettelse av nye talegrupper har brannvesenet utfordringer med å forholde seg til gamle og nye BAPS-grupper. I tillegg kommer nye SAR-grupper og nye samvirkegrupper.

Sykkel VM i Bergen
Godt forberedt i brannvesenet

16. til 24. september arrangeres et av verdens største idrettsarrangement i Bergen da sykkel-VM inntar vestlandshovedstaden. Det betyr flere hundre tusen tilskuere i løpet av dagene samtidig som sykkeltraseene sperrer deler av byen. Men langvarig planlegging gjør at utfordringene skal løses.

Bredt engasjement i arbeidet med en ny standard for brannbil

Standard Norge har startet et prosjekt for å utvikle en Norsk Standard for brannbiler. Prosjektet skal se på verdikjeden og gjeldende praksis ved anskaffelse. Målet er å komme fram til omforente løsninger som gir bedre og billigere brannbiler, og som styrker brannvesenets evne til å sikre liv, helse og verdier

Beredskap og krisehåndtering

«Når alle tenker likt er det ingen som tenker». Med disse innledende ord avslutter denne oppgaven fire år med studier ved Høgskolen på Innlandet, innen fagområdet beredskap og krisehåndtering

Meldeplikt til barnevernstjenesten

Som deltids brannkonstabel og ansatt i en kommunal barnevernstjeneste har jeg gjort meg noen betraktninger om et vanskelig, men svært viktig tema. Hva om vi på tilsyn eller under innsats ser barn som lever under bekymringsfulle forhold? Hvor vi lurer på om foreldrene er ute av stand til å ta vare på barna eller boforholdene er svært dårlige?

Verdens tøffeste branndame

Brannkonstabel May Tømmervold (36) fra Vestfold interkommunale brannvesen (VIB) tok gullet i World Ultimate Fire- fighter i World Police and Fire Games i Los Angeles.

Endelig ny brannstasjon

De fleste forbinder antakelig Indre Troms, Målselv kommune og Bardufoss med stikkord som førstegangstjeneste, laksefiske, Istind, flott natur, midnattsol, nordlys, E6 og mygg.

Hurum brannvesen ser til Sverige

Helt siden det ble vedtatt å bygge ny brannstasjon i fjor vinter, har Hurum brannvesen sett mye på hvordan den nye stasjonen kan ivareta HMS på best mulig måte. Nylig dro de til Sverige for inspirasjon.

Nytt røyk- og redningsdykker- bilkonsept i Oslo

Oslo brann- og redningsetat har fått en ny røyk-/redningsdykker- bil. Den nye O-32 har tilholdssted på Sagene brannstasjon og ble satt i drift nå i juni.

Bedre rustet til å redde liv i vann

I Gjensidigestitelsens prosjekt ”Det store brannløftet” er overflateredning et av satsningsområdene. De siste årene har drukningsulykker krevd flere liv enn de som har gått med i brann. Gjennom prosjektet ønsker stiftelsen å øke kompetansen og beredskapen på vannredning gjennom å dele ut utstyr og gjennomføre opplæring.

Ung og engasjert

26 år gamle Niclas Andersen er fersk i brannyrket. Når jeg spør Niclas om hva han er opptatt av så er den første kommentaren ”å heve min kompetanse innenfor brannyrket”.

En turnusarbeiders harde hverdag

En turnusarbeider leve et merkelig liv. Når han eller ho tar fatt på periodan mellom arbeidsdagan kan det meste eller ingenting skje.

Spennende satsning fra Kongsvinger-regionen

Før sommeren presenterte gründerbedriften Safety Service fra Skarnes sin nye satsning FireFighter på ærverdige Kongsvinger Festning.

– Unn deg verdens vakreste eventyr

Skal du på bare en reise i løpet av livet, er det ROUTE 66 USA du skal unne deg. Arve Stallvik skapte verdens største Route 66 firma, og inviterer nå alle brannmenn til å bli med på eventyret i mai/juni 2018. De 20 første som melder seg på, får plass.

«Gutta på gølvet» vet hva jobben krever

– Det er gutta på gølvet som utvikler brann-Norge. Underbrannmester Milan Røgeberg hos brannvesenet i Asker og Bærum er tydelig når Brann- mannen spør ham om utstyrsvalg og kriterier som brukes når utstyr må oppgraderes?

Tunnelrobot

Seljord Brannvesen og NCC gjennomførte den 10. mai øvelse i Mælefjelltunnelen som er under bygging på E134 ved Seljord. Under øvelsen var KVS Technologies fra Stavanger med for å teste og demonstrere en fjernstyrt kamerarobot utviklet for å skaffe et tidlig overblikk over situasjonen før innsats i tunneler.

 

 

ØNSKER DU Å ABONNERE PÅ BRANNMANNEN?

Abonner på Brannmannen og få tilgang til all digitalt innhold. Bestill din utgave av Brannmannen her

 

COMMENTS