Category: Redning

1 16 17 18 19 180 / 183 POSTS
Fleksibelt utstyr i Alvdal

Fleksibelt utstyr i Alvdal

Brannmannen 3 mai, 2001
I Østerdalen ligger 12 kommuner som er relativt små med hensyn til innbyggertall, men kommunene er store i utstrekning og avstandene lange. Unntaket e ...
Trykkammerbehandling ved CO-forgiftning?

Trykkammerbehandling ved CO-forgiftning?

Brannmannen 2 mai, 2001
Det har inntil nå vært en allmenn oppfatning at ved røykskader, er O2 (oksygen) behandling i trykkammer (HBO) den mest effektfulle behandlingsmetode. ...
Øvet med helikopter

Øvet med helikopter

Brannmannen 26 mars, 2001
Øvelsene har hatt som formål å trene mannskapene i løft av utstyr og mannskaper ut og inn av helikopteret. I tillegg har man gjennomført tre fullskala ...
Nye retningslinjer for søk etter savnede

Nye retningslinjer for søk etter savnede

Brannmannen 26 januar, 2001
Inntil 21. desember i fjor har ansvaret for søk etter omkomne vært noe «spredt», i en blanding av blant annet politi og Hovedredningsentralene. Jus ...
Skolebuss kjørte av veien

Skolebuss kjørte av veien

Brannmannen 26 januar, 2001
Kursets målsetning er deltagernes mulighet til å øke kunnskap og ferdigheter og styrke samspillet mellom ulike etater som er involvert ved større ulyk ...
Seks timer fastklemt i bilvrak!

Seks timer fastklemt i bilvrak!

Brannmannen 7 mai, 2000
Onsdag 5. juli ca. kl. 14.30 skjer ulykken. En semitrailer lastet med betongelementer har kjørt ut i en sving på riksvei 280 i Krødsherad kommune i Bu ...
Frigjøring fra personbiler Del 2

Frigjøring fra personbiler Del 2

Brannmannen 5 mars, 2000
Frigjøring Noe lettvint og upresist kan man si at frigjøring av fastklemt person fra bil handler om å fjerne bilen fra pasienten, og ikke omvendt.&nb ...
Frigjøring fra personbiler

Frigjøring fra personbiler

Brannmannen 5 januar, 2000
Målet for frigjøringsarbeidet er at pasienten skal behandles, frigjøres, klargjøres for transport og tranporteres til sykehus uten at tilstanden forve ...
Innsatsen på M/S Gardar

Innsatsen på M/S Gardar

Brannmannen 5 januar, 2000
Det brøt som kjent ut brann på M/S Gardar om morgenen den 30. oktober 1999. På grunn av at Bodø brannvesen hadde sagt nei til å fornye RITS- avtalen, ...
Store utfordringer ved togulykken på Åsta

Store utfordringer ved togulykken på Åsta

Brannmannen 5 januar, 2000
Kl. 13.16  fikk 110-sentralen ved Elverum brannvesen melding fra politiet i Østerdalen om ”gnistdannelser fra et tog” ved Åsta i Åmot kommune. De ...
1 16 17 18 19 180 / 183 POSTS