Category: Premium

1 2 3 4 10 / 35 POSTS
Nr.5-2018 Droner er kommet for å bli

Nr.5-2018 Droner er kommet for å bli

  En drone er en fjernstyrt, ubemannet farkost som har gått gjennom en voldsom teknologisk utvikling i de siste årene. Nedre Romerike Brann og
Nr.5- 2018 Flomvern med mange bruksområder

Nr.5- 2018 Flomvern med mange bruksområder

  Varsel om ekstremvær overrasker ingen lenger og fenomenet opptrer langt oftere enn vi er vant med. Det er også utført studier av rørledninge
Nr.5- 2018 Moderne forebygging krever målrettet utdanning

Nr.5- 2018 Moderne forebygging krever målrettet utdanning

  Våre brannvesen har som fundament at aktiv forebygging og beredskapsmessig innsats sammen skal redde liv, helse, materiell og miljø. Det bør
Nr.5- 2018 Politihøgskolen vurderer å opprette en tverrfaglig innsatslederutdanning

Nr.5- 2018 Politihøgskolen vurderer å opprette en tverrfaglig innsatslederutdanning

  Vi ser av tilbakemeldingene fra de lokale operative lederforaene at det er behov for å formalisere arbeidet med en felles innsatslederutda
Nr.5- 2018 Oslo Risikosenter

Nr.5- 2018 Oslo Risikosenter

  Oslo brann- og redningsetat skal bygge Norges første interaktive sikkerhetssenter. I trygge omgivelser skal det skapes situasjoner med typis
Nr.5- 2018 Internopplæringen er grunnmuren

Nr.5- 2018 Internopplæringen er grunnmuren

  Grunnkurs for brannkonstabel bygger på kunnskaper og ferdigheter som elevene får gjennom internopplæringen, og det er derfor viktig at alle
Nr.5- 2018 IUA-øvelse som krevde utholdenhet

Nr.5- 2018 IUA-øvelse som krevde utholdenhet

Et skip som forliser utenfor Hurumlandet 25. september utløser en livreddende innsats og en påfølgende oljelekkasje som setter IUA region 3 og 4 på en
Nr.4 – 2018 Brann i anleggstunnel 4 km inn

Nr.4 – 2018 Brann i anleggstunnel 4 km inn

  Oslo Brann- og redningsetat fikk 8. juni melding om brann i anleggstunnel for Follobanen. Brannen var ca. 4 km fra dagsonen og innsatsen var k
Nr.4- 2018 Flere samtidige skogbranner i Telemark

Nr.4- 2018 Flere samtidige skogbranner i Telemark

Mange tenker tilbake på sommeren 2018 som fantastisk. Med sol, høy temperatur, bading og ikke minst lite eller ingen nedbør. Men for noen har det vært
Nr.4- 2018 Ledelsesutdanning i brann- og redningsvesenet

Nr.4- 2018 Ledelsesutdanning i brann- og redningsvesenet

Norges brannskole sendte i juni et forslag til DSB om å dele ledelsesutdanningen i brannvesenet inn i 5 trinn: Ledelse trinn A, B, C, D og E. DSB h
1 2 3 4 10 / 35 POSTS