Spesialbygd UTV for Hvalertunnelen

Spesialbygd UTV for Hvalertunnelen

Fredrikstad brann- og redningskorps, avdeling Hvaler, fikk 1. desember en UTV med spesialutstyr som skal bidra til økt sikkerhet i Hvalertunnelen

Hvalertunnelen er en undersjøisk råsprengt tunnel, “tung tunnel ” som er 3755 meter lang. Den har 10 prosent brattheng/stigning i ca.1200 meter i hver ende. Tunnelveibanen er 3×3 meter med 1 meter bankett med stor grus/pukk på hver side.
Ved en ulykke/brann er selvredning veldig vanskelig. Kjøretøyet kan dermed bli svært viktig med tanke på hurtig evakuering av folk som blir “stengt inne” i tunnelen ved ulykke/brann.
Kjøretøyet har installert et termisk kamera med stor skjerm og opptaksmuligheter som gjør at vi kan oppdage personer som befinner seg inne i tunnelen eller i biler. Dette gjør redningsarbeidet  både tryggere og sikrere for oss og for de som måtte befinne seg inne i tunnelen.
Det er også montert en båre bak på lasteplanet for å gjøre det mulig å hente ut skadde som ikke selv kan gå.

Henger med flaskebank og fluktmasker

Føreren av UTVen har mulighet til å koble seg på et dobbelt sett med luftflasker som gjør det tryggere for oss å ta oss inn i røykfylte områder. Han kan også frigjøre seg fra kjøretøyet med flaskesettet.
Ved siden av dette følger det med en spesialbygd henger med flaskebank og fluktmasker med sitteplass for 8 personer. Den kan bli meget avgjørende ved evakuering av flere personer involvert  i en ulykke eller brann inne i tunnelen.
Kjøretøyet  med utstyr skal bli stående på Sandbakken på Kirkøy fordi det er 87 prosent naturlig trekk mot Asmaløy. Vifter og brannventilasjon vil da starte som naturlig er i trekkretningen. Det tar ca. 20 minutter å snu vifteretningen.
Vinterstid er det også satt inn en kuldeport ved innsiden av portalen på Kirkøysiden for å holde igjen trekk, for blant annet å hindre isdannelse.

Flere bruksområder
UTV med utstyr er finansiert av Østfold Fylkeskommune. Hvaler kommune stiller opp med ny garasje for doningen. 
UTVen er bygd opp etter brannvesenets spesifikasjoner. I hovedsak skal den brukes ved behov for evakuering av folk fra Hvalertunnelen. Den kan lett ta seg frem i ulendt terreng og vi ser at UTV-en også kan være egnet til andre oppgaver som for eksempel skogbrann og helseoppdrag.
Helt til slutt vil jeg berømme det meget gode samarbeidet i denne prosessen for bedre rednings/sikringsutstyr i Hvalertunnelen,  som det har vært mellom Østfold Fylkeskommune, Statens vegvesen, Hvaler kommune og brannvesenet.

COMMENTS