Category: Materiell/Stasjoner

1 2 3 4 5 26 30 / 259 POSTS
Erfaringer med fremskutte enheter

Erfaringer med fremskutte enheter

Brannmannen 27 april, 2017
Fremskutt enhet er ikke nytt i Norge, men med Brannløftet fikk konseptet større fokus. Ved tildeling av bilene ble det vektlagt hvordan brannvesen ...
Vil du være med å utvikle en ny standard for brannbiler?

Vil du være med å utvikle en ny standard for brannbiler?

Brannmannen 20 februar, 2017
Ingen brannbiler er like I Norge er det 280 brannvesen. I praksis er det i dag, like mange varianter av brannbiler som det er brannvesen. Dette er ...
Ny brannstasjon i Alta

Ny brannstasjon i Alta

Brannmannen 20 februar, 2017
Dagens brannstasjon i Alta er fra 1960-tallet og bygd på senere. Opp gjennom årene har det blitt utredet ny brannstasjon, men det var først da Arbeids ...
Bryne brannstasjon får dagkasernering

Bryne brannstasjon får dagkasernering

Brannmannen 20 februar, 2017
informasjonsrådgiver Rogaland brann og redning IKS.     -    Det er nybrottsarbeid med dagkasernert stasjon, og det e ...
High tech øvelsescontainer – eneste i Norden

High tech øvelsescontainer – eneste i Norden

Brannmannen 20 februar, 2017
Styret i det interkommunale selskapet var mer enn villig til å anskaffe en slik gassdrevet øvelsescontainer som er mer miljøvennlig, reduserer far ...
Hammerfest Brannvesen – Norges Eldste Kasernerte Brannvesen.

Hammerfest Brannvesen – Norges Eldste Kasernerte Brannvesen.

Brannmannen 2 februar, 2017
Den 6.april 1839 ble Rostad beskikket som brannoppsynsmann i Hammerfest kjøpstad. En ung og fyrig brannoppsynsmann, alminnelig titulert branninspe ...
Ny stigebil til Oslo brann- og redningsetat

Ny stigebil til Oslo brann- og redningsetat

Brannmannen 24 desember, 2016
Leverandøren fikk brann- og redningsetatens tillatelse til å benytte bilen til fremvisning og demonstrasjon i perioden frem til overlevering, selv om ...
Moskva

Moskva

Brannmannen 21 november, 2016
12.500 mann og 200 brannstasjoner Brann- og redningstjenesten i Moskva skal dekke 12 millioner mennesker. Det krever høyt nivå på kompetanse, utsty ...
Etter årevis venting med lang liste behov bygges ny-bygg for brann- og redningstjenesten.

Etter årevis venting med lang liste behov bygges ny-bygg for brann- og redningstjenesten.

Brannmannen 9 september, 2016
Endelig samling under "stort nok" tak Av Bjørn Lønnum Andreassen Etter årevis venting med lang liste behov bygges ny-bygg for brann- og redn ...
Nytt oljevernbygg og pilotkurs ved Norges Brannskole

Nytt oljevernbygg og pilotkurs ved Norges Brannskole

Brannmannen 20 mai, 2016
Her har de fått til et bygg skreddersydd for formålet. Norges brannskole (NBSK) har siden 2006 gitt undervisning i oljevern til 2224 personer fra hele ...
1 2 3 4 5 26 30 / 259 POSTS