Category: Materiell/Stasjoner

1 2 3 4 5 27 30 / 262 POSTS
Brann og redningsberedskapen på Oslo Lufthavn Gardermoen

Brann og redningsberedskapen på Oslo Lufthavn Gardermoen

Brannmannen 13 juni, 2017
Seksjonsleder Kjell Yssenmoen løser oss per mobiltelefon gjennom Gardermoens rundkjøringer og trygt fram til porten inn til Brannstasjon Øst. Yssenmoe ...
Øvelse med HeatBlock i Skien

Øvelse med HeatBlock i Skien

Brannmannen 9 mai, 2017
Skien brann og feiervesen gjennomførte den 10. mars en nedbrenning av et eldre våningshus i Skien der de blant annet ønsket å teste et produkt som sku ...
Norges første rosa brannbil

Norges første rosa brannbil

Brannmannen 5 mai, 2017
Samarbeid, støtte og engasjement er viktige faktorer for å bekjempe kreft, og alle bidrag teller. Ved å foliere tankbilen rosa, støtter vi Kreftforeni ...
Erfaringer med fremskutte enheter

Erfaringer med fremskutte enheter

Brannmannen 27 april, 2017
Fremskutt enhet er ikke nytt i Norge, men med Brannløftet fikk konseptet større fokus. Ved tildeling av bilene ble det vektlagt hvordan brannvesen ...
Vil du være med å utvikle en ny standard for brannbiler?

Vil du være med å utvikle en ny standard for brannbiler?

Brannmannen 20 februar, 2017
Ingen brannbiler er like I Norge er det 280 brannvesen. I praksis er det i dag, like mange varianter av brannbiler som det er brannvesen. Dette er ...
Ny brannstasjon i Alta

Ny brannstasjon i Alta

Brannmannen 20 februar, 2017
Dagens brannstasjon i Alta er fra 1960-tallet og bygd på senere. Opp gjennom årene har det blitt utredet ny brannstasjon, men det var først da Arbeids ...
Bryne brannstasjon får dagkasernering

Bryne brannstasjon får dagkasernering

Brannmannen 20 februar, 2017
informasjonsrådgiver Rogaland brann og redning IKS.     -    Det er nybrottsarbeid med dagkasernert stasjon, og det e ...
High tech øvelsescontainer – eneste i Norden

High tech øvelsescontainer – eneste i Norden

Brannmannen 20 februar, 2017
Styret i det interkommunale selskapet var mer enn villig til å anskaffe en slik gassdrevet øvelsescontainer som er mer miljøvennlig, reduserer far ...
Hammerfest Brannvesen – Norges Eldste Kasernerte Brannvesen.

Hammerfest Brannvesen – Norges Eldste Kasernerte Brannvesen.

Brannmannen 2 februar, 2017
Den 6.april 1839 ble Rostad beskikket som brannoppsynsmann i Hammerfest kjøpstad. En ung og fyrig brannoppsynsmann, alminnelig titulert branninspe ...
Ny stigebil til Oslo brann- og redningsetat

Ny stigebil til Oslo brann- og redningsetat

Brannmannen 24 desember, 2016
Leverandøren fikk brann- og redningsetatens tillatelse til å benytte bilen til fremvisning og demonstrasjon i perioden frem til overlevering, selv om ...
1 2 3 4 5 27 30 / 262 POSTS