Category: Materiell/Stasjoner

1 25 26 27263 / 263 POSTS
Tromsø brann- og redningsvesen

Tromsø brann- og redningsvesen

Brannmannen 8 mars, 1998
Tromsø er Norges største bykommune i areal. Den favner fra de majestetiske Lyngsalpene i øst, til Kvaløya i vest. Fra Bentsjordtinden i sør, til Ringv ...
Røros brannvesen

Røros brannvesen

Brannmannen 7 januar, 1998
Den nære beliggenheten til Sverige førte til at Røros ble overfalt og delvis rasert av svenskene flere ganger under ufredstiden på 1600- og første del ...
Samlokalisering i Porsgrunn

Samlokalisering i Porsgrunn

Brannmannen 7 januar, 1998
 Allerede i 1987 ble det fra politisk hold fremmet forslag om å slå sammen Porsgrunn brannvesen og beredskapen på Hydro. Den gang var ikke tiden ...
1 25 26 27263 / 263 POSTS