—	Det er nå jobben begynnerDen rosa brannbilen til Hurum brannvesen har fått omtale både nasjonalt og internasjonalt. De neste to årene skal den brukes for å sette fokus på kreftsaken

— Det er nå jobben begynner

Hurums nye rosa tankbil har fått stor oppmerksomhet i riksmedia, men jobben med å sette kreftsaken på dagsorden og samle inn penger til forskning på yrkesrelatert kreft har bare så vidt begynt.

Overveldet av responsen:

Hurum brannvesens ønske om å foliere sin nye tankbil rosa for å sette fokus på kreftfaren som følger med brannmannsyrket har blitt lagt merke til langt utenfor kommunens grenser. Nyheten om Norges første rosa brannbil i beredskap har blitt delt verden over, fra Danmark, Nederland og Tyskland til Taiwan, USA og Hongkong.

  • Vi er overveldet av responsen. Vi hadde selvfølgelig et håp om at initiativet vårt ville få en varm mottakelse, men vi så vel aldri for oss at det skulle ta av slik det gjorde i ukene etter overleveringen. Det har strømmet inn med likes, delinger, støtteerklæringer og lykkeønskninger, og medieoppmerksomheten har vært stor, sier brannsjef Nils Georg Nordskag.

Look to Hurum

Overleveringen 20. april ble en stor fest, ikke bare for brannmannskapene i Hurum som fikk en splitter ny tankbil, men også for hele kommunen. I tillegg til barn fra lokale barnehager, politikere og ansatte i administrasjonen, var også representanter fra andre brannvesen og Brannmenn mot Kreft samt generalsekretær i Kreftforeningen, Anne Lise Ryel, til stede under den høytidelige overleveringen.

  • 8 av 10 som dør av jobben sin, dør av kreft, og et av yrkene som har høyest risiko for kreft er brannmannsyrket. Kreftforeningen har lenge jobbet for at arbeidsforholdene til brannpersonell skal bli bedre. Ikke alle kommuner trenger å bygge ny brannstasjon, og kanskje ikke alle brannvesen trenger å ha rosa brannbiler. Men alle kommuner kan investere i bedre verneutstyr og legge til rette for gode arbeidsforhold for sine mannskaper, og alle brannvesen kan strebe etter varige holdningsendringer rundt HMS, sa Anne Lise Ryel i sin tale til de fremmøtte.

Generalsekretæren i Kreftforeningen håper at Hurums rosa brannbil blir et eksempel til etterfølgelse og at flere kommuner ser til Hurum.   

  • Ikke bare har vi fått et nytt symbol for hvordan vi kan jobbe med dette viktige temaet fremover, vi får også inn penger som skal gå til yrkesrelatert kreft. Jeg er kjempestolt over dette tiltaket. Det er ingen tid å miste. Se hva Hurum har fått til – gjør det samme!

Store ambisjoner

I tillegg til å foliere tankbilen rosa, har Hurum brannvesen inngått et samarbeid med Brannmenn mot kreft og Kreftforeningen. Et av målene er å samle inn penger som skal gå til forskning.

  • For oss er det nå jobben begynner. Vi skal sette fokus på kreftsaken, endre holdninger rundt HMS i egne rekker og ikke minst samle inn penger til forskning på yrkesrelatert kreft, sier Nordskag før han legger til: — Når vi først satser, så går vi all in. Den nye tankbilen skal etter planen være rosa i to år, og vi har satt oss et hårete mål for perioden. Ambisjonen er å samle inn en halv million kroner innen mai 2019, sier Nordskag.

Nå håper brannsjefen i Hurum at brannfolk i hele landet støtter kampanjen. 

  • Det er kjent at brannmenn har høyere risiko for en del kreftformer, men vi vet fortsatt for lite om hva denne økte risikoen skyldes. Midlene vi samler inn til Kreftforeningen går blant annet til å forske mer på sammenhengen mellom brannmannsyrket og kreft, så på mange måter samler vi inn penger til oss selv.

Ønsker du å støtte aksjonen, kan du vippse et valgfritt beløp til 110110 eller donere penger via Hurum brannvesens digitale innsamlingsaksjon: innsamling.kreftforeningen.no/rosabrannbil.

 

Tidligere innlegg

COMMENTS