Med IR-kamera til Island

Med IR-kamera til Island

I starten av februar reiste to instruktører fra Bergen Brannvesen til Selfoss på Island. Agenda for turen var å gjennomføre kurs i systematisk bruk av IR-kamera for røykdykkere på Island. Initiativtager for kurset, tidligere ansatt i Bergen Brannvesen og nåværende varabrannsjef i Selfoss, Haukur Grønli, var vertskap for 24 deltagere fra hele Island.

Brunavarnir Arnessyslu

Brunavarnir Árnessýslu (Selfoss Brannvesen) er brannvesenet som dekker åtte kommuner på sør-Island. Brannvesenet har syv stasjoner og 120 deltids brannmenn. Brannvesenet har ni heltidsansatte, med ledelse, administrasjon og forebyggende avdeling. I fylket er det mellom 16.000 og 17.000 fastboende, men det er et populært hytteområde for mange islendinger. I tillegg er det et område som er populært for turister. I perioder er det opp mot 40.000 mennesker som overnatter her. Over 90 % av alle turister som kommer til landet besøker fylket, så en god beredskap for brann og transportulykker er høyt prioritert.

Kurset ble holdt i brannvesenets hovedstasjon. En moderne og velfungerende stasjon. Her er ambulanse, brannvesen og de frivillige (tauredning/ras og elveredning) samlet under samme tak. Og rett over gaten er sykehuset og politiet lokalisert.

Tre dager med IR-kamera

Brunavarnir Arnessyslu sto som vert for kurset og inviterte brannmenn fra alle distrikter på Island. Interessen var stor og hele 24 brannmenn meldte seg på og gjennomførte en dag med teori og to dager med praktisk bruk av IR-kamera som hjelpemiddel ved røykdykking. Etter endt kurs var tanken at deltagerne skulle ta med seg kunnskapen til sine respektive brannvesen for videre opplæring, noe de per dags dato er godt i gang med.

Systematisk bruk av IR-kamera ved røykdykking

IR-kamera er, som vi alle vet, et fantastisk hjelpemiddel ved blant annet røykdykking, men det har også mange andre bruksområder. Det er et hjelpemiddel som vi har hatt i brannvesenet i mange år, men bruker vi det riktig? Tar vi ut kameraets potensial? Er vi flinke nok?

Dette er spørsmål vi stilte oss i Bergen og kom frem til at det var vi ikke. Men hvordan kan vi bli bedre? Svaret lå hos Stockholm brannvesen. Stockholm brannvesen har utviklet en systematisk metode å bruke kamera på. Og for å bli det de kaller IR-dykker, må de gjennomføre en ukes kurs.

Læringen ligger i hvordan tolke bilder riktig, hvordan være effektiv og trygg på samme tid og ikke minst, hvilke risikoer er det med bruk av kamera ved røykdykking. I 2014 gjennomgikk instruktørene i Bergen opplæring ved hjelp av en representant fra Stockholm og per dags dato har alle røykdykkere i Bergen fått denne kunnskapen. Vi ble presentert for en trygg og effektiv metode å bruke kamera på. Etter vår mening gjør metoden oss tryggere, mer effektiv og raskere, samt at kommunikasjonen og samhandlingen mellom røykdykkerne blir betydelig bedre. Dette er kunnskap som Haukur Grønli ønsket å videreføre til mannskaper på Island.

Varierende kunnskap

Deltagerne på kurset kom som sagt fra flere forskjellige brannvesen på Island. Og kunnskapen i bruk av kameraet var meget varierende. Noen hadde hatt kamera i mange år, noen kjøpte like før kurset og andre under kursuken! Med det som bakteppe var det viktig for oss å legge kurset på et nivå som traff alle. Og kanskje det viktigste av alt, hvordan bruke kamera på en trygg måte. Deltagerne fikk i tillegg til å bruke det i røykdykking, testet kamera opp mot flere bruksområder, som for eksempel kjemikalier, søk i terreng, bilulykker, måling av temperatur på objekter som reflekterer mm.

Det sier seg selv at det å bli ekspert på et tre dagers kurs ikke er mulig. Men deltagerne hadde stor progresjon og er etter vår mening tryggere i bruken av kamera i dag. Kurset gav dem en økt forståelse og utfra det jeg ser via sosiale media, øves det mye og de gjør sine egne erfaringer. Det er vel slik vi blir gode, eller?

Enorm gjestfrihet

Det var en fantastisk fin og lærerik uke vi hadde på Island. Jeg vil berømme det islandske folkeslaget og spesielt de ansatte i Brunavarnir Arnessyslu for en utrolig gjestfrihet. Det er ikke vanskelig å være instruktør når forholdene legges så bra til rette. Vi ble ivaretatt på en fantastisk måte og håper bare at vi gjorde godt nok inntrykk til å få komme tilbake.


Brunavarnir Arnessyslu

På slutten av 2015 var det en endring i ledelsen til Brunavarnir Arnessyslu. Varabrannsjef Petur Petursson ble ansatt som brannsjef og det ble behov for en ny varabrannsjef. Det var mange søkere og en tøff utvelgelse. Valget falt på Haukur Grönli, en brannmann fra Bergen Brannvesen.

Tekst: Petur Petursson, brannsjef Arnessyslu brannvesen

Haukur har tidligere jobbet som brannmann i Reykjavik. Haukur har i sin tid som brannmann både på Island og i Norge mye erfaring i undervisning og opplæring. Det passet brannsjefen i Árnessýslu Brannvesen veldig godt. Ett av hovedmålene hans, er at Árnessýsla Brannvesen skal bli ledende på utdanning, beredskapsbygging og utvikling på nasjonalt nivå. Derfor ønsker blant annet ledelsen i brannvesenet å få utenlandske foredragsholdere til Island.

Stor interesse

Islandske brannvesen har brukt IR-kamera i flere år, men ikke på samme effektive måte som metoden Stockholm har utviklet og Bergen Brannvesen har tatt i bruk. Haukur Grönli kjente godt til den utdanningen Bergen Brannvesen har satset på innenfor IR-kamera. Derfor kontaktet vi Bergen Brannvesen. Ønsket var at de skulle komme hit med instruktører. Bergen Brannvesen var kjempepositive og vi fikk veldig flinke og erfarne instruktører som gjorde en kjempeinnsats. Brannvesenet fra de fleste landsdelene sendte deltakere og nesten alle fulltids brannvesen hadde deltakere. I tillegg stilte en fra Mannvirkjastofnun (islandske DSB). Han skulle kvalitetssikre det som ble undervist i.

Kurset var en stor suksess på alle måter og kursets deltagere var meget fornøyd med både teoretisk og praktisk undervisning. Hvordan de norske instruktørene tilnærmet seg elevene, var usedvanlig god, og de oppnådde en sterk tilknytning til studentene i løpet av svært kort tid, slik at interessen for undervisningsmateriellet og det instruktørene hadde å tilby, aldri sank i løpet av kurset.

Árnessýslu Brannvesens ledelse er svært fornøyd med hvordan kurset lykkes, og vi ser frem til å håndtere flere prosjekter med utenlandske instruktører. Dette arbeidet vil forhåpentligvis føre til mer effektivt arbeid på skadested og økt sikkerhet for islandske brannmenn, våre innbyggere og besøkende.

COMMENTS