Category: Forebyggende

1 2 3 4 5 25 30 / 244 POSTS
Praktisk risikoapp

Praktisk risikoapp

Brannmannen 20 mai, 2016
Emil Dupuich er branninspektør ved forebyggende avdeling i Oslo Brann- og redningsetat. Han er prosjektleder for dataverktøy for prioritering av t ...
Treet – verdens høyeste trehus i Bergen sentrum

Treet – verdens høyeste trehus i Bergen sentrum

Brannmannen 20 mai, 2016
Det banebrytende bygget er det høyeste trehuset per dags dato som er bygget i verden. Kombinasjonen av bærende limtre-konstruksjoner og moduler ut ...
Ny rapport: El- og gasskjøretøy i innelukkede rom

Ny rapport: El- og gasskjøretøy i innelukkede rom

Brannmannen 1 mars, 2016
I rapporten kartlegges brannrelaterte problemstillinger ved el- og gassdrevne kjøretøy i innelukkede rom, med hovedvekt på parkeringskjellere ...
200.000 i forelegg etter brann

200.000 i forelegg etter brann

Brannmannen 20 februar, 2016
Skadene etter brannen er anslått til flere hundre millioner kroner. Flere hundre mennesker mistet eiendeler som var lagret i utleiebodene i bygget ...
God nok brannsikkerheten i flyktningemottak?

God nok brannsikkerheten i flyktningemottak?

Brannmannen 24 desember, 2015
    -    Jeg er bekymret for det vi ser. Ting skjer veldig fort og næringsbygg og eldre, tomme lokaler skal brukes som f ...
Reddet uerstattelige kulturverdier

Reddet uerstattelige kulturverdier

Brannmannen 24 juli, 2015
Ringve Musikkmuseum er Norges nasjonale museum for musikk og musikkinstrumenter med en samling på over 2.000 instrumenter fra hele verd ...
Håndbok N500 om Vegtunneler er lagt ut på høring

Håndbok N500 om Vegtunneler er lagt ut på høring

Brannmannen 24 juli, 2015
Ny håndbok om tunneler Ønsker høyere sikkerhetsnivå Håndbok N500 tar inn mange av utformings- og sikkerhetselementene som er gjeldende for veg i ...
Søkte om 6 millioner – fikk 500.000

Søkte om 6 millioner – fikk 500.000

Brannmannen 24 mai, 2015
Porsgrunn bystyre vedtok nylig en brannsikringsplan for Brevik, og at det skal innføres en ordning der huseiere innenfor den gamle, tette trehusbebygg ...
Bjørnis, kanskje Norges viktigste bamse

Bjørnis, kanskje Norges viktigste bamse

Brannmannen 24 mai, 2015
 -    Ideen om Bjørnis er inspirert av Sverige. For vi så at de viet barn spesiell oppmerksomhet i forbindelse med ulykker. En bam ...
Verdens lengste undersjøiske tunneler

Verdens lengste undersjøiske tunneler

Brannmannen 24 mars, 2015
  -    Vi må kunne gjøre en god og sikker jobb Byggingen av Ryfast er allerede godt i gang. Den skal binde Ryfylke og Nord-J ...
1 2 3 4 5 25 30 / 244 POSTS