Category: Forebyggende

1 23 24 25245 / 245 POSTS
Har informasjon noe virkning?

Har informasjon noe virkning?

Før hvert informasjonsprosjekt bør det foregå en analyse og en planlegging. Etter gjennomføringen bør det være evaluering av informasjonsprosjektet. V
Brannsikring av kulturarven

Brannsikring av kulturarven

Denne gangen er det ønskelig å sette fokus på brannbegrensende tiltak og det lovverket som regulerer Riksantikvarens inngripen i pålegg om slike tilta
Økende brannproblem blant eldre

Økende brannproblem blant eldre

Bakgrunnen for årets tema er at stadig flere eldre omkommer i brann. Bomønsteret endres og flere eldre blir boende hjemme. Brannsikkerheten er rel
Barnas sikkerhetsdag

Barnas sikkerhetsdag

600 barn i sikker spenning Med brannbiler, luftambulanse, politibiler, redningsskøyta samt fallskjermhoppere ble mytene om at sikkerhet er kjedelig
Tiltak for å sikre husdyr mot brann

Tiltak for å sikre husdyr mot brann

Anlegg for varsling av brann må kombineres med brannventilasjon, tiltak mot inntrengning av røyk i husdyrrommet, muligheter for rask evakuering og eff
1 23 24 25245 / 245 POSTS