Category: Forebyggende

1 23 24 25244 / 244 POSTS
Brannsikring av kulturarven

Brannsikring av kulturarven

Brannmannen 6 januar, 1999
Denne gangen er det ønskelig å sette fokus på brannbegrensende tiltak og det lovverket som regulerer Riksantikvarens inngripen i pålegg om slike tilta ...
Økende brannproblem blant eldre

Økende brannproblem blant eldre

Brannmannen 8 september, 1998
Bakgrunnen for årets tema er at stadig flere eldre omkommer i brann. Bomønsteret endres og flere eldre blir boende hjemme. Brannsikkerheten er rel ...
Barnas sikkerhetsdag

Barnas sikkerhetsdag

Brannmannen 12 august, 1998
600 barn i sikker spenning Med brannbiler, luftambulanse, politibiler, redningsskøyta samt fallskjermhoppere ble mytene om at sikkerhet er kjedelig ...
Tiltak for å sikre husdyr mot brann

Tiltak for å sikre husdyr mot brann

Brannmannen 8 juli, 1998
Anlegg for varsling av brann må kombineres med brannventilasjon, tiltak mot inntrengning av røyk i husdyrrommet, muligheter for rask evakuering og eff ...
1 23 24 25244 / 244 POSTS