Category: Forebyggende

1 2 3 4 25 20 / 244 POSTS
Revidering av dimensjoneringsforskriften

Revidering av dimensjoneringsforskriften

Brannmannen 21 juni, 2017
Hensikten med oppdraget er å sikre befolkningen enda bedre brann- og redningstjenester i framtida.  DSB skal utarbeide forslag til revidert rege ...
Anmelder eier etter brann

Anmelder eier etter brann

Brannmannen 21 juni, 2017
-    Alle byggets forutsetninger for en god innsats var borte. Med den enorme brannbelastningen og manglende eller sviktende passiv ...
Brannfarer fjernet

Brannfarer fjernet

Brannmannen 27 april, 2017
Den norskproduserte radioen Pinell modell GO og GO+ har forårsaket rundt 50 branner. En produksjonsfeil i batteriet hos en tredjeparts leverandør ...
Brannfarlige griller i restauranter

Brannfarlige griller i restauranter

Brannmannen 20 februar, 2017
 -    De tre brannene i 2016 viser at ventilasjonen fra grillene har dårlige løsninger eller er dårlig utført. Fyring med gril ...
Selvslokkende sigaretter fører til brann

Selvslokkende sigaretter fører til brann

Brannmannen 2 februar, 2017
I november 2011 kom kravet om selvslokkende sigaretter. Det var forventet umiddelbar effekt av tiltaket som klokkerent traff  målgruppen. Dess ...
Praktisk opplæring av flyktninger – bedre effekt?

Praktisk opplæring av flyktninger – bedre effekt?

Brannmannen 2 januar, 2017
Brannvesenet Midt IKS startet i 2016 et praktisk opplegg for brannvernopplæring av flyktninger. Gjennom flere år har brannvesenet besøkt blant ann ...
Forebygg hos røykerne

Forebygg hos røykerne

Brannmannen 2 januar, 2017
Marcus Runefors ved Lunds Universitet i Sverige har forsket på 611 dødsbranner, han har tre soleklare anbefalinger til forebyggere og brannsjefer ...
Manglende brannforebygging førte til storbrann

Manglende brannforebygging førte til storbrann

Brannmannen 20 november, 2016
En evaluering SP Fire Research har gjort har avdekket at det har vært mange alvorlige og kritikkverdige forhold vedrørende sikkerhetsarbeidet i bygget ...
Alarmen går
. Hvordan sikre kulturarven?

Alarmen går
. Hvordan sikre kulturarven?

Brannmannen 15 november, 2016
Å redde liv og helse vil for alltid ha førsteprioritet for oss, uansett om man jobber i et brannvesen eller på et museum. Denne ubestridte sannh ...
Ny forskrift om brannforebygging

Ny forskrift om brannforebygging

Den nye forskriften om brannforebygging gir et mulighetsrom – nå er det opp til brannvesenet å bruke det. De kjenner risikoene i kommunene og er d ...
1 2 3 4 25 20 / 244 POSTS