Category: Fagstoff

1 2 3 4 5 13 30 / 125 POSTS
Slokkemetoder med lite vann

Slokkemetoder med lite vann

Brannmannen 20 juli, 2017
I den senere tid har det kommet indikasjoner på at det er økt kreftrisiko og andre helsefarer forbundet med røykdykking. Dette kan sannsynligvis s ...
Brann og ulykkesseminar med fokus på el- og hybridbiler

Brann og ulykkesseminar med fokus på el- og hybridbiler

Brannmannen 19 juli, 2017
14. februar og strålende sol kastet ekstra glans over Møller Bil Follo som denne dagen hadde tatt initiativ til et brann- og ulykkesseminar i dere ...
Visjoner om vanntåke

Visjoner om vanntåke

Brannmannen 6 juli, 2017
Tekst:Sjur Helseth Foto Roy Larsen I tillegg er vi få mennesker på stort areal, og innsatstidene er deretter. Det er snarere regel enn unntak m ...
Fareklasser og faresedler

Fareklasser og faresedler

Brannmannen 20 juni, 2017
Fareklasse 1. Eksplosiver Klassen er delt inn i 6 faregrupper: 1.1 masseeksplosjon 1.2 deleksplosjon med utkast  1.3 stor brannintensitet, mi ...
Hvor brannfarlig er en elbil?

Hvor brannfarlig er en elbil?

Brannmannen 27 april, 2017
Nye tester av brannfaren i elbiler, gjennomført av SP Fire Research på oppdrag fra DSB, viser at batterier som knuses i en kollisjon kan føre til ...
Teknikk og taktikk

Teknikk og taktikk

Brannmannen 1 februar, 2017
Klare taktiske valg reddet bolig Det var en ordinær brann hvor det brant i en av to rekkehusboliger som var knyttet sammen med felles inngangsparti ...
Viktige læringspunkter ved brann i stall

Viktige læringspunkter ved brann i stall

Brannmannen 20 mai, 2016
Oslo Brann- og redningsetat Å håndtere hester i en brannsituasjon vil være krevende og det er derfor viktig å kjenne hesters reaksjonsmønster og ha ...
«Räddningsinsatser under mark»

«Räddningsinsatser under mark»

Brannmannen 24 mars, 2015
I Sverige har de i perioden 2012-2014 gjennomført et TMU-prosjekt. (Taktik och Metodik mot Brand i Undermarksanläggningar). Prosjektet i sin helhet ha ...
Brann i solcellepanel

Brann i solcellepanel

Brannmannen 24 mars, 2015
I vårt naboland Danmark er det installert ca 90.000 solcelleanlegg, primært på privatboliger. I vårt eget moderland har det frem til nå ikke vært stor ...
Hva med brann og ulykke med El-biler

Hva med brann og ulykke med El-biler

Brannmannen 23 oktober, 2014
Norge har i dag inntatt posisjonen som en av verdens ledende elbilnasjoner med 34066 registrerte el-biler pr. august 2014. I følge et notat utarbeidet ...
1 2 3 4 5 13 30 / 125 POSTS