Category: Fagstoff

1 2 3 4 11 20 / 108 POSTS
«Räddningsinsatser under mark»

«Räddningsinsatser under mark»

Brannmannen 24 mars, 2015
I Sverige har de i perioden 2012-2014 gjennomført et TMU-prosjekt. (Taktik och Metodik mot Brand i Undermarksanläggningar). Prosjektet i sin helhet ha ...
Brann i solcellepanel

Brann i solcellepanel

Brannmannen 24 mars, 2015
I vårt naboland Danmark er det installert ca 90.000 solcelleanlegg, primært på privatboliger. I vårt eget moderland har det frem til nå ikke vært stor ...
Hva med brann og ulykke med El-biler

Hva med brann og ulykke med El-biler

Brannmannen 23 oktober, 2014
Norge har i dag inntatt posisjonen som en av verdens ledende elbilnasjoner med 34066 registrerte el-biler pr. august 2014. I følge et notat utarbeidet ...
Brannsikkerhet i nye bygg er ikke forskriftsmessig

Brannsikkerhet i nye bygg er ikke forskriftsmessig

Brannmannen 21 mai, 2014
Dette har betydning også for brannvesenet som ikke får den nødvendige hjelp og trygghet som sprinkleranlegget skal gi i et bygg som brenner. Da kan st ...
Analyse av slokkesystemer

Analyse av slokkesystemer

Brannmannen 20 desember, 2013
Studien har til hensikt å vise hvilke tilgjengelige slokkemetoder som eksisterer på dagens marked og beskrive deres evne til utvendig slokking med fok ...
Brennbar isolasjon Del 1

Brennbar isolasjon Del 1

Brannmannen 24 februar, 2013
Roy Larsen, Brannmannen Det er ingen tvil om at objektets byggkonstruksjon er et av de avgjørende momentene vi vurderer før vi avgjør om det skal i ...
Brennbar isolasjon (del 2)

Brennbar isolasjon (del 2)

Brannmannen 19 januar, 2013
I Norge brukes sandwichelementer til fasader, skillevegger og tak. De vanligste bruksområdene er industri-, kontor- og næringsbygg, idrettshaller, lag ...
Taktikk ved branner Brann i rømningskritiske bygg

Taktikk ved branner Brann i rømningskritiske bygg

Brannmannen 18 desember, 2012
Bygningstyper som hører til denne kategorien er sykehus, diskotek/nattklubber, sykehjem, hotell, forsamlingslokaler, teater/kino mm. Det er flere fakt ...
Brennbar isolasjon Del 1

Brennbar isolasjon Del 1

Brannmannen 18 desember, 2012
Det er ingen tvil om at objektets byggkonstruksjon er et av de avgjørende momentene vi vurderer før vi avgjør om det skal iverksettes røykdykking elle ...
Taktikk ved branner Branner i industri

Taktikk ved branner Branner i industri

Brannmannen 18 oktober, 2012
Industribygg kan variere mye både i utforming og type virksomhet. Forenklet sett består de fleste industribygg av følgende bygningstyper: - &nbs ...
1 2 3 4 11 20 / 108 POSTS