Category: Fagstoff

1 11 12 13125 / 125 POSTS
Bruk av undertrykksventilasjon

Bruk av undertrykksventilasjon

Brannmannen 6 januar, 1999
En god RVR- tjeneste betinger en tidlig start, hvor branngassene enda er varme. Er temperaturen i brannrøyken på 200 grader, har den en densiteten på ...
Slokkerøyk – inerte aerosoler

Slokkerøyk – inerte aerosoler

Brannmannen 6 januar, 1999
Det har derfor i de senere år blitt forsket mye på slokkemidler som kan erstatte halon. Forskningen dreier seg om å finne helt nye slokkemidler og å m ...
Overtrykksventilering

Overtrykksventilering

Brannmannen 8 juli, 1998
Overtrykksventilering eller Positive Pressure Ventilation (PPV) som metoden heter på engelsk, oppsto i USA for I 5 år siden. l en brann i California i ...

Teori for reduksjon av passiv brannbeskyttelse ved bruk av vann

Brannmannen 8 juli, 1998
NORSOK-standarden har likevel åpnet for denne tanken, og regelverk utvikler seg i retning av å bli funksjonsbasert. Dette åpner for gode og kostnadsef ...
Elektrisitet og brannyrket

Elektrisitet og brannyrket

Brannmannen 7 januar, 1998
Vi skal løpet av 1998 ta for oss ulike momenter vedrørende elektrisiteten og brannyrket. Noen stikkord i den forbindelse kan være, berøringsfaren, ...
1 11 12 13125 / 125 POSTS