Category: Fagstoff

1 10 11 12 13 120 / 126 POSTS
Overflateredning i rennende vann

Overflateredning i rennende vann

Vi har i den senere tiden lest om dramatiske redningsaksjoner i norske elver og min erfaring fra redningsdykking tilsier at det er mange redningsoppdr
Overflateredning

Overflateredning

De fleste tilfeller av overflateredning vil inntreffe om vinteren hvor det mest typiske er isfiskeren, skiløperen eller skøyteløperen som går gjen
Smittefare

Smittefare

Håvard Bakken "Brannmannen" "Brannmannen" tok turen til Ullevål sykehus og snakket med tidligere smittevernoverlege for Oslo, nå seksjonsoverlege T
Slokkemidler

Slokkemidler

Det man bør kjenne til er: Jan Erik Andersen Underbrannmester Oslo brann- og redningsetat Egenskaper.   •Virkning mot brann.  •Virk
Å lese brannbildet

Å lese brannbildet

Steinar Jøransen overbrannmester Oslo brann- og redningsetat  1. etasje har vi en brenselstyrt brann, mens i 2. etasje er forholdet ventilasjo
Brann i metaller

Brann i metaller

Jan Erik Andersen Underbrannmester Oslo brann- og redningsetat Det som kjennetegner en metallbrann er den enormt høye temperaturen som utvikles. So
Frigjøring fra personbiler Del 2

Frigjøring fra personbiler Del 2

Frigjøring Noe lettvint og upresist kan man si at frigjøring av fastklemt person fra bil handler om å fjerne bilen fra pasienten, og ikke omvendt.&nb
Frigjøring fra personbiler

Frigjøring fra personbiler

Målet for frigjøringsarbeidet er at pasienten skal behandles, frigjøres, klargjøres for transport og tranporteres til sykehus uten at tilstanden forve
Plast og Isocyanater

Plast og Isocyanater

Begrepet plast er en meget omfattende og variert gruppe av ikke metalliske materialer. Plast er kommet for å bli og vi må derfor kjenne til de mulighe
Trykksetting av rømningsveier

Trykksetting av rømningsveier

Artikkelforfatteren representerer firmaet Vifter & Miljø AS,  som blant annet leverer aksialvifter til brannventilasjonsanlegg i offentlige b
1 10 11 12 13 120 / 126 POSTS