Category: Fagstoff

1 10 11 12 13 120 / 121 POSTS
Brann i metaller

Brann i metaller

Brannmannen 1 mai, 2001
Jan Erik Andersen Underbrannmester Oslo brann- og redningsetat Det som kjennetegner en metallbrann er den enormt høye temperaturen som utvikles. So ...
Frigjøring fra personbiler Del 2

Frigjøring fra personbiler Del 2

Brannmannen 5 mars, 2000
Frigjøring Noe lettvint og upresist kan man si at frigjøring av fastklemt person fra bil handler om å fjerne bilen fra pasienten, og ikke omvendt.&nb ...
Frigjøring fra personbiler

Frigjøring fra personbiler

Brannmannen 5 januar, 2000
Målet for frigjøringsarbeidet er at pasienten skal behandles, frigjøres, klargjøres for transport og tranporteres til sykehus uten at tilstanden forve ...
Plast og Isocyanater

Plast og Isocyanater

Brannmannen 7 september, 1999
Begrepet plast er en meget omfattende og variert gruppe av ikke metalliske materialer. Plast er kommet for å bli og vi må derfor kjenne til de mulighe ...
Trykksetting av rømningsveier

Trykksetting av rømningsveier

Brannmannen 7 september, 1999
Artikkelforfatteren representerer firmaet Vifter & Miljø AS,  som blant annet leverer aksialvifter til brannventilasjonsanlegg i offentlige b ...
Skum – ikke bare til væskebranner

Skum – ikke bare til væskebranner

Brannmannen 6 mars, 1999
Greie bygningskonstruksjoner som en leilighet, en enebolig, eller et enkelt lager slokkes vanligvis enklest med tradisjonell røykdykkerinnsats og ved ...
Bruk av undertrykksventilasjon

Bruk av undertrykksventilasjon

Brannmannen 6 januar, 1999
En god RVR- tjeneste betinger en tidlig start, hvor branngassene enda er varme. Er temperaturen i brannrøyken på 200 grader, har den en densiteten på ...
Slokkerøyk – inerte aerosoler

Slokkerøyk – inerte aerosoler

Brannmannen 6 januar, 1999
Det har derfor i de senere år blitt forsket mye på slokkemidler som kan erstatte halon. Forskningen dreier seg om å finne helt nye slokkemidler og å m ...
Overtrykksventilering

Overtrykksventilering

Brannmannen 8 juli, 1998
Overtrykksventilering eller Positive Pressure Ventilation (PPV) som metoden heter på engelsk, oppsto i USA for I 5 år siden. l en brann i California i ...

Teori for reduksjon av passiv brannbeskyttelse ved bruk av vann

Brannmannen 8 juli, 1998
NORSOK-standarden har likevel åpnet for denne tanken, og regelverk utvikler seg i retning av å bli funksjonsbasert. Dette åpner for gode og kostnadsef ...
1 10 11 12 13 120 / 121 POSTS