Category: Fagstoff

1 10 11 12 13 120 / 125 POSTS
Overflateredning

Overflateredning

Brannmannen 12 mai, 2001
De fleste tilfeller av overflateredning vil inntreffe om vinteren hvor det mest typiske er isfiskeren, skiløperen eller skøyteløperen som går gjen ...
Smittefare

Smittefare

Brannmannen 9 mai, 2001
Håvard Bakken "Brannmannen" "Brannmannen" tok turen til Ullevål sykehus og snakket med tidligere smittevernoverlege for Oslo, nå seksjonsoverlege T ...
Slokkemidler

Slokkemidler

Brannmannen 5 mai, 2001
Det man bør kjenne til er: Jan Erik Andersen Underbrannmester Oslo brann- og redningsetat Egenskaper.   •Virkning mot brann.  •Virk ...
Å lese brannbildet

Å lese brannbildet

Brannmannen 3 mai, 2001
Steinar Jøransen overbrannmester Oslo brann- og redningsetat  1. etasje har vi en brenselstyrt brann, mens i 2. etasje er forholdet ventilasjo ...
Brann i metaller

Brann i metaller

Brannmannen 1 mai, 2001
Jan Erik Andersen Underbrannmester Oslo brann- og redningsetat Det som kjennetegner en metallbrann er den enormt høye temperaturen som utvikles. So ...
Frigjøring fra personbiler Del 2

Frigjøring fra personbiler Del 2

Brannmannen 5 mars, 2000
Frigjøring Noe lettvint og upresist kan man si at frigjøring av fastklemt person fra bil handler om å fjerne bilen fra pasienten, og ikke omvendt.&nb ...
Frigjøring fra personbiler

Frigjøring fra personbiler

Brannmannen 5 januar, 2000
Målet for frigjøringsarbeidet er at pasienten skal behandles, frigjøres, klargjøres for transport og tranporteres til sykehus uten at tilstanden forve ...
Plast og Isocyanater

Plast og Isocyanater

Brannmannen 7 september, 1999
Begrepet plast er en meget omfattende og variert gruppe av ikke metalliske materialer. Plast er kommet for å bli og vi må derfor kjenne til de mulighe ...
Trykksetting av rømningsveier

Trykksetting av rømningsveier

Brannmannen 7 september, 1999
Artikkelforfatteren representerer firmaet Vifter & Miljø AS,  som blant annet leverer aksialvifter til brannventilasjonsanlegg i offentlige b ...
Skum – ikke bare til væskebranner

Skum – ikke bare til væskebranner

Brannmannen 6 mars, 1999
Greie bygningskonstruksjoner som en leilighet, en enebolig, eller et enkelt lager slokkes vanligvis enklest med tradisjonell røykdykkerinnsats og ved ...
1 10 11 12 13 120 / 125 POSTS