Category: Fagstoff

1 9 10 11 12 13 110 / 121 POSTS
Vanntåke

Vanntåke

Brannmannen 3 mars, 2003
Vanntåken baserer seg på vann, brannmannens trofaste hjelper gjennom alle år. Systemet er relativt nyutviklet og gir vannet enda et nytt anvendelsesom ...
Novec 1230

Novec 1230

Brannmannen 25 januar, 2003
Slokkemiddelet er i væskeform ved romtemperatur (kokepunkt + 49 °C). Da damptrykket bare er 0,4 bar, tilsettes nitrogen (N2) for å oppnå tilstrekkelig ...
Argonite

Argonite

Brannmannen 12 mai, 2002
Før vi gjør det, skal vi imidlertid se litt nærmere på begrepet slokkevirkning. La oss begynne med den velkjente branntrekanten. Der heter det at for ...
Inergen

Inergen

Brannmannen 7 april, 2002
Det er synd at halon ikke lenger kan brukes som slokkemiddel, for det var et utmerket middel, basert på inhibitorisk (antikatalytisk) slokkevirkning o ...
Transport av dypkjølte kondenserte gasser

Transport av dypkjølte kondenserte gasser

Brannmannen 5 april, 2002
De praktiske konsekvensene av dette er: En gass med temperatur høyere enn sin kritiske, lar seg ikke kondensere uansett trykk den utsettes for. Jo ...
Overflateredning i rennende vann

Overflateredning i rennende vann

Brannmannen 1 april, 2002
Vi har i den senere tiden lest om dramatiske redningsaksjoner i norske elver og min erfaring fra redningsdykking tilsier at det er mange redningsoppdr ...
Overflateredning

Overflateredning

Brannmannen 12 mai, 2001
De fleste tilfeller av overflateredning vil inntreffe om vinteren hvor det mest typiske er isfiskeren, skiløperen eller skøyteløperen som går gjen ...
Smittefare

Smittefare

Brannmannen 9 mai, 2001
Håvard Bakken "Brannmannen" "Brannmannen" tok turen til Ullevål sykehus og snakket med tidligere smittevernoverlege for Oslo, nå seksjonsoverlege T ...
Slokkemidler

Slokkemidler

Brannmannen 5 mai, 2001
Det man bør kjenne til er: Jan Erik Andersen Underbrannmester Oslo brann- og redningsetat Egenskaper.   •Virkning mot brann.  •Virk ...
Å lese brannbildet

Å lese brannbildet

Brannmannen 3 mai, 2001
Steinar Jøransen overbrannmester Oslo brann- og redningsetat  1. etasje har vi en brenselstyrt brann, mens i 2. etasje er forholdet ventilasjo ...
1 9 10 11 12 13 110 / 121 POSTS