Category: Fagstoff

1 9 10 11 12 13 110 / 127 POSTS
Innsats ved farlig- gods ulykker

Innsats ved farlig- gods ulykker

I denne første artikkel i trinn for trinn vil jeg ta for meg den minimumsberedskap de enkelte kommunale brannvesen bør ha, og hvordan disse kan utføre
Fire Mermaid

Fire Mermaid

Også dette slokkemidlet er basert på pyroteknisk genererte aerosoler. Se “Brannmannen” nr. 4/2003 for en nærmere beskrivelse av hva pyroteknisk genere
Urban tauredning

Urban tauredning

Det er hele tiden blitt understreket at dette ikke har noe med fjellredning å gjøre. Vår hensikt er å kunne løse oppdrag av mer dagligdags karakter, s
Ansul A-101 og Ansul LVS

Ansul A-101 og Ansul LVS

Ansul A-101 er utviklet spesielt for større kjørbare arbeidsmaskiner i gruvedrift (overflate og undergrunn), jordbruk, byggevirksomhet og skogbruk - s
Micro K

Micro K

Det er også andre på markedet, som HFC 236fa, HFC 227ea, HCHC Blend B, HFC - 125 og NAF Ills. Så langt jeg kjenner til er de ikke aktuelle på det nors
FM200

FM200

Også dette er et slokkemiddel som er i væskeform under trykk på beholdere og som går over i gassform ved utløsning. Damptrykket er 5 bar ved 21° C. De
Vanntåke

Vanntåke

Vanntåken baserer seg på vann, brannmannens trofaste hjelper gjennom alle år. Systemet er relativt nyutviklet og gir vannet enda et nytt anvendelsesom
Novec 1230

Novec 1230

Slokkemiddelet er i væskeform ved romtemperatur (kokepunkt + 49 °C). Da damptrykket bare er 0,4 bar, tilsettes nitrogen (N2) for å oppnå tilstrekkelig
Argonite

Argonite

Før vi gjør det, skal vi imidlertid se litt nærmere på begrepet slokkevirkning. La oss begynne med den velkjente branntrekanten. Der heter det at for
Inergen

Inergen

Det er synd at halon ikke lenger kan brukes som slokkemiddel, for det var et utmerket middel, basert på inhibitorisk (antikatalytisk) slokkevirkning o
1 9 10 11 12 13 110 / 127 POSTS