Hva med brann og ulykke med El-biler

I bilens barndom, rundt år 1900, fantes det biler drevet av damp, elektrisitet og bensin. Ingen visste på den tiden hvilken av disse tre driftstypene som ville vinne konkurransen på sikt. El-bilen ble på denne tiden ofte omtalt som «damenes bil» fordi den var enklere å operere enn de andre to. For el-bilen var det bare å trykke på en knapp, og bilen kunne trille av gårde for egen maskin-uten lyd og eksos.

Norge har i dag inntatt posisjonen som en av verdens ledende elbilnasjoner med 34066 registrerte el-biler pr. august 2014. I følge et notat utarbeidet av Jostein Ween Grav i DSB er målet 200.000 elektriske biler innen 2020 og redningsetatene vil derfor raskt komme i kontakt med denne typen kjøretøy ved innsats på veier og ved brann. «Da er det svært viktig å kjenne farer og utfordringer slik at man er godt forberedt. Det er nemlig andre utfordringer enn de man normalt har erfaring med», skriver han.

Fakta om elbil

 • Elektriske biler drives av en elektrisk motor som forsynes med energi fra et ”stort” batteri. Ved å trykke på gasspedalen styres energiflyten fra batteriet til motoren som driver hjulene. 
 • Når ”tenningen” er på i en elbil er motoren klar til å drive hjulene. Det er ingen startmotor, girkasse eller kopling. Bilen settes i bevegelse så fort gasspedalen berøres eller det oppstår en feil i det elektriske systemet som sender samme signal som gasspedalen. 
 • Noen biler har nøkkelfri tenning som gjør bilen klar for start når nøkkel er i nærheten av bilen. 
 • En elektrisk motor har maks dreiemoment fra start – den akselererer momentant. 
 • Batteriet på nyere biler har en spenning på 400 – 700 V likestrøm. Ufarlig spenning er under 75 V likestrøm
 • Kabler og brytere mellom fremdriftsbatteri og motor er normalt oransje.
 • Det er vanligvis en stor sikkerhetsbryter i nærheten av batteriet som kan betjenes for å frakoble batteriet. 
 • Elektriske biler bruker motoren som brems ved å mellomlagre bremseenergien i store kondensatorer. Det tar noen minutter før disse er utladet etter stopp og spenningen er farlig.

Fire ulike typer

I prinsippet finnes det fire forskjellige typer kjøretøy med elektrisk fremdrift. De har til felles at en elektrisk motor driver hjulene og motoren får energi fra et stort batteri. Bilene identifiseres enklest ved at bilens kjennemerke starter med bokstavene EL xxxxx.

1. Rene elektriske kjøretøy: Har elektrisk motor og batteri som lades fra en vanlig kontakt – eventuelt hurtiglades fra en spesiell hurtigladestasjon langs veien. 

2. Hybridbiler: Har både forbrenningsmotor og elektrisk motor.  

3. Ladbare hybridbiler – ”plugin hybrid”: Hybrid bil som også kan lades.

4. Brenselcelle biler: Elektrisk bil der batteriet lades med brenselceller det vil si flytende hydrogen og oksygen.

 

Spørsmål og råd

Tidsskriftet Brannmannen har vært i kontakt med tre ulike leverandører av el-biler i Norge og stilt de noen spørsmål om deres «rene elektriske» kjøretøy. 

Hos Møllergruppen (VW) pratet vi med PR Manager Anita Svanes og teknisk sjef. Hos Nissan Nordic har vi vært i kontakt med Ola Mastad, sjefsmekaniker og undervisningsansvarlig. For Tesla er det Esben Pedersen, communicationsmanager i Scandinavia som har myndighet til å svare på spørsmål. De gir på generell basis ikke uttalelser om salgstall, men kan opplyse at de har solgt ca. 5000 biler i Norge hittil i år. Informasjon om Tesla kan leses ved å følge linken i slutten av artikkelen.

Hvilke typer el-bilmodeller har dere? 

VW: Vi har en elektrisk e-up og e-Golf.

Nissan: Leaf og varebilen eNV200

Hvor mange er det totalt solgt i Norge? (pr. september 2014)

VW: Overkant av 3000 totalt (2105 e-up og 916 e-Golf)

Nissan: ca. 13000 Leaf

Tesla: ca. 5000

Har dere registrert noen ulykker/branner i noen av deres el-bil modeller i Norge/verdensbasis?  

VW: Nei

Nissan: Nei

Hvilke type batteri brukes? 

VW: Litium-ion

Nissan: Litium-ion 48 moduler

Hvor på bilen ligger batteriet og er det godt beskyttet mot slag/skader?

VW: Under bilens golv i egne batterikasser.

Nissan: Under kupeen. Beskyttet av karosseriet for/bakfra og fra siden.

Hvor stor spenning?

VW: 323 Volt

Nissan: Når bilen står stille går det ingen strøm i kablene. Gjennomsnittspenning 345 Volt. Fulladet 400 volt.

Hvor går kablene? (Se illustrasjonstegninger)

VW: Golv, motorrom og fra golv opp til påfyllingslokk høyre side.

Nissan: Midt i bilen under kupeen, pluss fra motorrom til ladekontakt i fronten.

Hvordan gjøre bilen strømløs? 

VW: Slå av tenningen. Det skjer også ved utløst airbag eller brudd i pilotlinje.

Nissan: Slå av tenningen, ta ut hovedstrømsbryter. Det skjer også ved utløst airbag.

Kan redningspersonell beskytte seg hvis kabel må kuttes? (for eksempel bruke gummihansker beregnet på å tåle 1000 volt) 

VW: Man må beskytte seg dersom man kutter strømførende kabler, men vi anbefaler å ikke kutte disse.

Nissan: Ja, bruk hansker beregnet på å tåle 1000 Volt og ansiktskjerm.

Hvor kan vi/hvor kan vi ikke klippe i bilen? (kanaler/A-B-C-stolper) 

VW: A, B og venstre C-stolpe kan kuttes samt høyre C-stolpe over påfyllingslokk.

Nissan: Alle disse stedene.

Hva er største farer ved brann og kan man bruke vann? 

VW: Vann kan brukes, men sørg for å ha mye tilgjengelig. Vann kan skape kortslutninger i batteriet.

Nissan: Vann kan brukes, men sørg for å ha mye tilgjengelig.

Hva er største fare ved trafikkulykke og deformert bil? 

VW: Skade på batteri og derav varmgang i dette.

Nissan: Skal ikke være noen fare. Batteriet stenges av innvendig dersom airbag aktiveres. Om kontakter rives av vil en sikkerhetskrets også stenge av batteriet innvendig.

Hvis batteriet knuses – hva skjer? Er det væske i batteriet? 

VW: Ja det kan lekke ut etsende væske og det er fare for temperaturøkning i batteriet og eventuelt brann.

Nissan: Isolasjonssensor inne i batteriet vil registrere det og slå av batteriet innvendig. Totalt i de 48 modulene er det omtrent 3,0 liter med væske så det vil kunne renne ut litt fra hver modul.

Hvordan «uskadeliggjøre»/gjøre bilen strømløs på en enkel måte for redningspersonellet?

VW: Slå av tenningen – ta av 12 volts batterikabel – klipp pilotledning

Nissan: Slå av tenningen – fjerne hovedstrømsbryter. 

 

Batteriteknologi:

Litium ion batterier i forskjellig innpakning og typer gir stor energitetthet. Disse kan hurtiglades til 80 prosent av kapasitet. Alle har de flere innebygde sikkerhetsfunksjoner, slik som blant annet overvåkning av hver celle og kollisjonsbryter som kobler fra batteriet ved en kollisjon.

Brann i litiumbatteri lar seg ikke slukke – det må brenne ut. Kjøl ned med store mengder med vann for å hindre at flere celler antennes og at brannen sprer seg. Elektrodene avgir oksygen ved ca. 200 grader C. Dette opprettholder en brann. Batteriene inneholder organisk elektrolytt som brenner som olje og utvikler flussyre. Dersom batteriet har interne skader vil dette kunne medføre kortslutning og brann i løpet av minutter.

Kan man se en rød tråd og lage noen enkle regler ved ulykker og brann i el-biler?

 • Skaff enkel tegning / skisse over de vanligste el-bil typene. Strømkabel, frakoblingsbryter og eventuelt klippesoner bør vises.
 • Vurder skader på batterikasse og kabler.
 • Er det tegn på varmeutvikling i batteriet – bruk gjerne infrarødt kamera, men husk at batteriet kun måler overflatetemperatur med tanke på at selve batteriet som regel ligger innkapslet.
 • Skru av tenningen (husk at noen har nøkkelfri tenning) og koble fra hovedbryter til batteri. 
 • Blokker hjul.
 • Klargjør for kjøling og slukking uansett da det fort kan oppstå brann. Røykdykkerutstyr klargjort.
 • Bruk hansker som isolerer for 1000V ved klipping eller annen håndtering av deler av karosseriet. Ellers brukes komplett vernetøy levert av arbeidsgiver.
 • Crash recovery-system som enkelte 110-sentraler har kan også brukes for å vise plassering av kabler.

 

Når el-biler som har vært utsatt for en større kollisjonsskade skal settes bort, bør man tenke på at det er på et sted hvor en eventuell brann ikke kan spre seg. Dette fordi batteriene er veldig ustabile og plutselig kan begynne å brenne. Forholdsregler som å gjøre bilen strømløs bør fortsatt følges.

Det er flere leverandører av el-biler som har utarbeidet en «først-på-stedet-guide» som er verdt å lese. Disse skaffes enklest ved å kontakte leverandørene direkte.

For Tesla kan dere bruke følgende link: http://www.teslamotors.com/firstresponders

COMMENTS