Brann i solcellepanel

Ingen grunn til panikk, men tenk ekstra sikkerhet

I vårt naboland Danmark er det installert ca 90.000 solcelleanlegg, primært på privatboliger. I vårt eget moderland har det frem til nå ikke vært stort mer utbredt enn til mindre anlegg på hytter. Økern sykehjem i Oslo, Asko i Vestby og en Kiwibutikk på Auli er noen av fremtidens bygg med store solcelleanlegg montert på tak. 
Solceller produserer likestrøm eller DC som det heter på fagspråket. Effekten fra et enkelt panel svarer til ca. 200 Watt (26 Volt ved 8 Ampere). Solcellepanelene kan seriekobles, hvor strømstyrken økes etter hvert panel og kan komme opp mot 1000 volt ved de største anleggene. DC går i kabler til vekselretteren (inverter), hvor DC omformes til vekselstrøm (230 V) og føres videre til sikringsskapet og byggets normale ledningsnett. 
Man kan lese i ulike magasiner og artikler at det er nesten umulig å redde mennesker og bekjempe branner i bygg hvor slike anlegg er montert.

I Københavns Brandvæsen jobber Niels Ole Blirup, som er prosjektsjef for en arbeidsgruppe som jobber med solceller. Han uttaler i en artikkel at «solceller skal håndteres med forsiktighet, men de er ikke mer farlig enn andre strømførende problemer vi allerede hanskes med. For eksempel t-bane, neon-reklameskilt og transformatorer – slik at selvfølgelig slukker vi branner i hus med solceller». 
Hva er så problemet?
Helt enkelt kan vi lage følgende scenario:
Brannvesenet får melding om brann i bygning, og det finnes ingen informasjon om at det her er montert et større solcelleanlegg. Når mannskapene kommer frem og skal starte sin innsats kan det være at man ønsker å ta strømmen til bygget for mannskapenes sikkerhet. Dette kan være vanskelig eller umulig da solcellene konstant vil produsere strøm, så lenge det er lyst ute. Som regel er det kraftig røykutvikling. Disse varme branngassene ønsker vi å ventilere ut, og da kanskje gjennom hulltagning på tak. Her støter vi på nye utfordringer ved at hele taket er dekket av solcellepanel, og som i tillegg kan være veldig glatte å gå på. 
Ikke vites om kablene ligger synlig eller skjult, ikke har vi med godkjent kabelkutter og ei heller hvor vekselretteren (inverteren) sitter. Vi starter rett og slett en innsats med flere ubesvarte spørsmål enn nødvendig. Og det er sikkerheten til mannskapene vi snakker om!

Ønskelige med en forskrift
Før alle ser gevinsten av solcelleanlegg, bør myndighetene her til lands ta en titt over til våre naboland. Kanskje vi slipper å finne opp hjulet på nytt.  
I Sverige har Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) finansiert et prosjekt omhandlende solcellepanel, hvor en sammensatt prosjektgruppe skal komme frem til nasjonale anbefalinger. I Danmark har de veldig god erfaring med solcellepanel og her har Beredskabsstyrelsen (tilsvarende DSB) allerede laget en flott veiledning til bruk for utrykningspersonell.
Per dags dato er det ingen forskrift i Norge som sier at det er påbudt å montere en merket nødstoppbryter som vil bryte strømmen så tett på solcellepanelene som mulig. Nødstoppbryteren gjør at det fortsatt vil være strøm i solcellepanelene og frem til vekselretteren (inverteren), men derfra og videre inn i bygget og til sikringsskapet vil strømmen brytes. Det kan også monteres releer ved hvert solcellepanel som kan stenge kabelens strømtilførsel når dette seriekobles. Hvert enkelt solcellepanel vil uansett produsere strøm, men i så liten mengde at det er ufarlig.

I USA fikk de i 2014 nye krav som sier at i løpet av 10 sekunder skal man kunne stenge av solcellepanelene og/eller kunne senke strømstyrken i kablene til et ufarlig nivå. 
Det å sette opp godt synlige skilt på gateplan, der hvor det er montert solcelleanlegg er også en god tanke. Det er ikke bestandig like enkelt å se solcellene fra gata. 
Noen tips ved brann i bygning hvor solceller er montert
    •    Informasjon til mannskapene om at det er montert solcelleanlegg og farene rundt dette.
    •    Få oversikt over hvor anleggets komponenter er montert.
    •    Finnes det en nødstoppbryter – bruk den.
    •    Hvor er solcellepanelene plassert? På tak eller fasade.
    •    Etabler sikkerhetsavstander/soner med tanke på ras fra solcellepanelene.
    •    Frakoble hovedstrømmen til bygget som du vanligvis gjør.
    •    Hulltagning for å bli kvitt brannrøyk: 
    –    Kan vi lage hull i mønet er det antakelig enklest. 
    –    For å komme til selve taket må vi fjerne x antall panel. Skru av festene, koble av kablene mellom panelene eventuelt klipp 1 kabel om gangen (unngår lysbue), så nærme panelet som mulig. Løft bort.  Bruk godkjente hansker og kabelkutter.  (En dansk installatør av solcellepanel sa at i en stressende situasjon kunne man også ta en isolert øks og slå den gjennom selve panelet på hver kortside ca. midt på. Da var det størst sjanse for å kutte kabelen. Deretter kunne man bruke brekkjern for å brekke i stykker panelet for å fjerne det)
    •    Er solcellepanelene ødelagte og/ eller kablene blottlagt er det som å slukke brann i el-anlegg (alternative slokkemidler kan være CO2, pulver, skum, sand).
    •    Husk at strømstyrken er størst nærmest vekselretteren (inverteren)
    •    Tilkall elektriker for faglig tilsyn.  

Andre løsninger
Det å dekke til solcellepanelene med presenning bør tenkes nøye gjennom før det iverksettes. Presenningen må være mørk og helt tett, så den ikke slipper til lys. Er presenningen våt kan den også bli strømførende. Vinden kan også være et problem når det skal tildekkes flere kvadratmeter. Noen tenker sikkert at man kan dekke solcellepanelene med skum. Det er ikke mulig viser noen svenske studier da skummet slipper gjennom lys og fordi solcellepanelene er konstruert for å være selvrensende. Det vil si at skummet vil renne av (bruk av tørt skum fra CAFS-anlegg står det ingen ting om). Skummet i seg selv vil også kunne bli strømførende. Når det er mørkt ute produserer ikke solcellene strøm, men hva skjer når brannvesenet kommet med sine lyskastere? Her er ulike studier uenige da noen sier at våre lyskastere ikke vil påvirke solcellene til å produsere farlig strøm, mens andre mener det motsatte.
Avslutningsvis oppfordres hvert brannvesen til å presse myndighetene hva gjelder krav til sikkerhetskomponenter ved montering av solcelleanlegg i bygg. Dra på befaring i egen kommune og gjør dere kjent med disse anleggene.

Tips:
For en bedre forståelse av dette med innsats mot bygg som har montert solcellepaneler, bør veiledningen som Beredskabsstyrelsen i Danmark har skrevet leses. Søk på http://www.brs.dk med søkeord:  solcelleanlæg.
Firmaet Sol og Vind i Oslo selger og monterer solcelleanlegg og el-teknisk ekspert Jens Ottosen er meget behjelpelig ved spørsmål rundt dette.

COMMENTS