Category: Fagstoff

1 2 3 11 10 / 106 POSTS
Bytter ut plastisolasjonen

Bytter ut plastisolasjonen

Brannmannen 4 november, 2017
Det tidligere Hotel Central blir etter overtakelsen et Scandic hotell og skifter med dette navn til Scandic Central Elverum. Det som tilsynelatende va ...
Slokkemetoder med lite vann

Slokkemetoder med lite vann

Brannmannen 20 juli, 2017
I den senere tid har det kommet indikasjoner på at det er økt kreftrisiko og andre helsefarer forbundet med røykdykking. Dette kan sannsynligvis s ...
Brann og ulykkesseminar med fokus på el- og hybridbiler

Brann og ulykkesseminar med fokus på el- og hybridbiler

Brannmannen 19 juli, 2017
14. februar og strålende sol kastet ekstra glans over Møller Bil Follo som denne dagen hadde tatt initiativ til et brann- og ulykkesseminar i dere ...
Visjoner om vanntåke

Visjoner om vanntåke

Brannmannen 6 juli, 2017
Tekst:Sjur Helseth Foto Roy Larsen I tillegg er vi få mennesker på stort areal, og innsatstidene er deretter. Det er snarere regel enn unntak m ...
Fareklasser og faresedler

Fareklasser og faresedler

Brannmannen 20 juni, 2017
Fareklasse 1. Eksplosiver Klassen er delt inn i 6 faregrupper: 1.1 masseeksplosjon 1.2 deleksplosjon med utkast  1.3 stor brannintensitet, mi ...
Hvor brannfarlig er en elbil?

Hvor brannfarlig er en elbil?

Brannmannen 27 april, 2017
Nye tester av brannfaren i elbiler, gjennomført av SP Fire Research på oppdrag fra DSB, viser at batterier som knuses i en kollisjon kan føre til ...
Teknikk og taktikk

Teknikk og taktikk

Brannmannen 1 februar, 2017
Klare taktiske valg reddet bolig Det var en ordinær brann hvor det brant i en av to rekkehusboliger som var knyttet sammen med felles inngangsparti ...
Viktige læringspunkter ved brann i stall

Viktige læringspunkter ved brann i stall

Brannmannen 20 mai, 2016
Oslo Brann- og redningsetat Å håndtere hester i en brannsituasjon vil være krevende og det er derfor viktig å kjenne hesters reaksjonsmønster og ha ...
«Räddningsinsatser under mark»

«Räddningsinsatser under mark»

Brannmannen 24 mars, 2015
I Sverige har de i perioden 2012-2014 gjennomført et TMU-prosjekt. (Taktik och Metodik mot Brand i Undermarksanläggningar). Prosjektet i sin helhet ha ...
Brann i solcellepanel

Brann i solcellepanel

Brannmannen 24 mars, 2015
I vårt naboland Danmark er det installert ca 90.000 solcelleanlegg, primært på privatboliger. I vårt eget moderland har det frem til nå ikke vært stor ...
1 2 3 11 10 / 106 POSTS