Tunnelbranner Må heve kompetansen

Tunnelbranner Må heve kompetansen

- Kompetansen om håndtering av tunnelbranner må økes. I for mange tilfeller er man opptatt av beredskapsmessig utstyr når situasjonene faktisk kan håndteres greit hvis man kjenner forutsetningene i tunnelene og vet hvilke tiltak man skal gjøre

Per Arne Lindvik som har lang erfaring med å utarbeide konsekvensutredninger og gjennomføre fullskalaforsøk i tunneler.
Lindvik har arbeidet med alle typer tunneler, både gamle ettløps-, undersjøiske- og tunneler med komplisert utforming. Hans erfaring er at man må heve kompetansen og gå opp nye retningslinjer for innsats i tunneler.
–    I en periode, ja faktisk helt opp til i dag, så er det satt litt på spissen en lykke for en brannsjef i enkelte kommuner å få en tunnel i sin kommune. Da kan han kreve ny brannbil eller annet utstyr av Vegvesenet. Mange har fått noe av dette utstyret hvor noe er fornuftig, mens mye er «kjekt» å ha. Men få stiller spørsmål om det er det man virkelig trenger. Det nytter lite med fint beredskapsutstyr hvis man ikke kan håndtere ventilasjonen riktig.

Ventilasjon situasjonsbestemt
Han mener at man må forstå tunnelenes konstruksjon og tiltak bedre for å kunne håndtere en brann best mulig. 
–    Slik det er i dag kan det være bestemt at ventilasjon alltid skal kjøres en vei fordi man har forutbestemt angrepsvei. Det kan bety at man trykker røyken mot den termiske oppdriften og risikere at man fyller mer av tunnelen med røyk. Samtidig er det slik at endel beredskapsplaner sier at viftene skal håndtere en 20 MW brann, men dette er ikke mulig hvis tunnelen for eksempel har en stigning på 6 prosent og man skal dytte den mot de termiske kreftene. Svaret må være at man for eksempel i en undersjøisk tunnel setter et 0-punkt i tunnelen og bestemmer hvordan ventilasjonen skal kjøres utfra hvor brannen er i forhold til dette punktet, slik at viften jobber samme vei som den termiske oppdriften. Man vil alltid risikere at noen mennesker er i en sone med røyk, men med riktig ventilasjon så vil røyken tynnes ut og gjøre redning enklere.
Lindvik mener likevel at noe beredskapsutstyr er viktig å ha i tunneler.

–    Tilgang på vann og kamera kan være viktige tiltak. Mobile vifter er også nyttig i gamle tunneler uten ventilasjon. Det er nå satt i gang et arbeid med å gjøre gamle tunneler sikrere. Det er mange av disse tunnelene som kommer til å bli vanskelige å sikre grunnet deres utforming, det er blant annet en del hvor det vil være umulig å sette inn vifter på grunn av plassmangel og andre forhold.

–    Enkelte strakstiltak som vil kunne bidra til at sikkerheten vil bli bedre er bedre belysning og å hvitmale nederste del av tunnelveggene. Dette kombinert med evakueringslys og oppdatering av nødstasjoner vil være bra. I tillegg vil det være viktig at nødetatene får mer kunnskap om fenomenet tunnelbrann og at en lærer og øver på sine nærliggende tunnelobjekter. Og så må vi ikke glemme at det faktisk kan være farlig for brannmannskaper å gjøre innsats mot større branner i tunneler, sier Lindvik. 

COMMENTS