Taktikkboken på norsk

Taktikkboken på norsk

Etter en langvarig prosess er nå den svenske "Taktikboken" oversatt til norsk. Norges brannskole har kjøpt rettighetene fra Informationsbolaget, og Lars Brenden har oversatt boken

I løpet av oversettingsperioden har mange fra brannmiljøet i Norge vært delaktige med gode råd og innspill til fornorskingen av både ord, uttrykk og innhold. Stor takk rettes til Stig Haugen (Lillehammer region brannvesen), Tor Arne Elvrum (Oslo Brann- og redningsetat), Guttorm Liebe (Skien brannvesen, Dag Botnen (Hallingdal brannvesen), Bjørn Vik (Norges Brannskole), Ole Åker (Norges Brannskole), og Dag Muggerud (Norges Brannskole).

Halvparten av bildene i den svenske boken fulgte ikke med i rettighetskjøpet, så det har vært en tidkrevende jobb å finne gode, norske erstatninger. Også her har vi fått god hjelp fra mange brannvesen rundt om i landet som har stilt bilder til disposisjon. Tusen takk! Lars Brenden har gjort en kjempejobb med å lete fram og velge ut bilder som passer til tekstene.

Lars Brenden sier dette om arbeidet med å oversette Taktikkboka:

  • Det har vært en lang og til dels krevende jobb å oversette Taktikkboka til norsk. Det svenske språket er rikere enn norsk med hensyn til adjektiver og uttrykk og det er ikke alltid lett å finne det norske ordet som gir samme mening. I tillegg har svenskene en del faguttrykk som noen brannvesen har begynt å bruke og som er en del av deres fagterminologi, mens disse er ukjente for andre brannvesen.
    Et av de viktigste punktene i Taktikkboka er felles situasjonsforståelse. Med felles situasjonsforståelse er man avhengig av felles terminologi. Med Taktikkboka er det et håp om at brann-Norge også kan tilstrebe å bruke en felles fagterminologi slik Kollegiet for brannfaglig terminologi har jobbet for i en årrekke.
  • Bruk Taktikkboka for det den er – ikke en fasit eller et oppslagsverk for ulike type bygningsbranner, men en håndbok med gode råd og tips og ikke minst en metodikk som er nyttig ved alle type branner.

Som ved tidligere utgivelser av fagbøker, har Norges brannskole samarbeidet med Norsk brannvernforening som har vært ansvarlig for å språkvaske, produsere, lagerføre, distribuere og selge boken.

Boken vil bli klar for salg i løpet av sommeren, og den kan kjøpes gjennom Norsk brannvernforening. Det vil bli lagt ut mer informasjon om dette på nbsk.no, brannvernforeningen.no og brannskolen sin Facebook-side.

COMMENTS