Category: Diverse

1 2 3 4 5 6 112 40 / 1112 POSTS
Strøm av ideer til gode løsninger for framtida

Strøm av ideer til gode løsninger for framtida

Brannmannen 20 juli, 2017
Fagskoleprosjektet: Det sier Morten Støldal som er avdelingsleder kompetanse og rapportering i DSB og prosjekteier for etablering av fagskole. - ...
Fagskole for brann, redning og samfunnssikkerhet

Fagskole for brann, redning og samfunnssikkerhet

Brannmannen 20 juli, 2017
Alle kan søke Ny fagskole fra 2019 erstatter dagens etatsutdanning, hvor du først må ha jobb i et brann- og redningsvesen eller 110-sentral, for så å ...
Et rullende vaskeri

Et rullende vaskeri

Brannmannen 20 juli, 2017
Beredskapskoordinator Henrik Trømborg setter den lille krakken til rette utenfor en stor tilhenger. Så kobler han til strøm og vann. Enkelt. S ...
Enormt med mengdetrening

Enormt med mengdetrening

Brannmannen 20 juli, 2017
Odd Bakke har jobbet ved Norges Brannskole siden 2001 og vært kursleder for Beredskapsutdanning trinn 2 siden 2004. - Vi skal nå starte opp vår ...
Er en kvalitetsstyrt innføring av Enhetlig Ledelsessystem for samordna beredskap mulig?

Er en kvalitetsstyrt innføring av Enhetlig Ledelsessystem for samordna beredskap mulig?

Brannmannen 20 juli, 2017
Dagens samfunn forventer et tverretatlig system som sikrer sikker og effektiv håndtering av små og store hendelser. Beredskapsaktørene i Norge gjø ...
Ny utdanning for deltidsmannskaper

Ny utdanning for deltidsmannskaper

Brannmannen 20 juli, 2017
Carsten er fra Lena på Østre Toten med bred erfaring fra beredskapsarbeid. Han har vært utrykningsleder i Østre Toten brannvesen, undervist ved Sivilf ...
Oslo brann- og redningsetat fokuserer på sikkerhet i høyden

Oslo brann- og redningsetat fokuserer på sikkerhet i høyden

Brannmannen 20 juli, 2017
Fagansvarlig for høyderedskap Vidar Bader og fagansvarlig  for tauredning Truls Aronsen fikk mandat sammen med brannkonstabel Rune Sten N ...
Leder – Tid for innspill

Leder – Tid for innspill

Brannmannen 19 juli, 2017
Høsten 2019 starter fagskolen opp for de som vil jobbe med brann, redning, forebygging og samfunnssikkerhet. Etter en toårig utdanning med blant annet ...
Livet som brannmann

Livet som brannmann

Brannmannen 19 juli, 2017
Vi møter ham i Os brannstasjon i Nord-Østerdal i Hedmark. Han er iført en oransje dress, den han brukte på sin første utrykning som brannkonstabel ...
Erfaringer fra terroraksjonen i Paris

Erfaringer fra terroraksjonen i Paris

Brannmannen 19 juli, 2017
Brann- og redningsstyrken i Paris er lagt under Forsvarets ingeniørenhet med fri disponering fra politiet som igjen er underlagt Forsvarets ”Genda ...
1 2 3 4 5 6 112 40 / 1112 POSTS