Category: Diverse

1 2 3 4 5 6 112 40 / 1116 POSTS
Samvirke i søkelyset

Samvirke i søkelyset

To nylig utgitte bacheloroppgaver peker på manglende koordinering og kommunikasjon ved ulykker landnære hendelser på sjø. “Hvordan fungerer samvirk ...
Taktikkboken på norsk

Taktikkboken på norsk

Brannmannen 20 juli, 2017
I løpet av oversettingsperioden har mange fra brannmiljøet i Norge vært delaktige med gode råd og innspill til fornorskingen av både ord, uttrykk og i ...
Skal du være leder, må du ha helhetsforståelse

Skal du være leder, må du ha helhetsforståelse

Brannmannen 20 juli, 2017
Den spede starten for rotasjonsordninger i Trøndelag brann- og redningstjenestene IKS (TBRT) kom i stand på grunn av enkelte ansattes behov for å få e ...
Leder – Kompleksitet krever kompetanse

Leder – Kompleksitet krever kompetanse

Brannmannen 20 juli, 2017
Brannen på lageret til matvaregrossisten ASKO 9. april viste hvor kompleks branner kan bli i fremtida. I tillegg til å være Norges største bygg med en ...
Strøm av ideer til gode løsninger for framtida

Strøm av ideer til gode løsninger for framtida

Brannmannen 20 juli, 2017
Fagskoleprosjektet: Det sier Morten Støldal som er avdelingsleder kompetanse og rapportering i DSB og prosjekteier for etablering av fagskole. - ...
Fagskole for brann, redning og samfunnssikkerhet

Fagskole for brann, redning og samfunnssikkerhet

Brannmannen 20 juli, 2017
Alle kan søke Ny fagskole fra 2019 erstatter dagens etatsutdanning, hvor du først må ha jobb i et brann- og redningsvesen eller 110-sentral, for så å ...
Et rullende vaskeri

Et rullende vaskeri

Brannmannen 20 juli, 2017
Beredskapskoordinator Henrik Trømborg setter den lille krakken til rette utenfor en stor tilhenger. Så kobler han til strøm og vann. Enkelt. S ...
Enormt med mengdetrening

Enormt med mengdetrening

Brannmannen 20 juli, 2017
Odd Bakke har jobbet ved Norges Brannskole siden 2001 og vært kursleder for Beredskapsutdanning trinn 2 siden 2004. - Vi skal nå starte opp vår ...
Er en kvalitetsstyrt innføring av Enhetlig Ledelsessystem for samordna beredskap mulig?

Er en kvalitetsstyrt innføring av Enhetlig Ledelsessystem for samordna beredskap mulig?

Brannmannen 20 juli, 2017
Dagens samfunn forventer et tverretatlig system som sikrer sikker og effektiv håndtering av små og store hendelser. Beredskapsaktørene i Norge gjø ...
Ny utdanning for deltidsmannskaper

Ny utdanning for deltidsmannskaper

Brannmannen 20 juli, 2017
Carsten er fra Lena på Østre Toten med bred erfaring fra beredskapsarbeid. Han har vært utrykningsleder i Østre Toten brannvesen, undervist ved Sivilf ...
1 2 3 4 5 6 112 40 / 1116 POSTS