Category: Diverse

1 2 3 4 5 6 112 40 / 1117 POSTS
Meldeplikt til barnevernstjenesten

Meldeplikt til barnevernstjenesten

Mange har nok hatt en dårlig magefølelse av ting de har sett, og lurt på hva man kan gjøre eller om man skal gjøre noe. Med en stadig økning i helse-
Samvirke i søkelyset

Samvirke i søkelyset

To nylig utgitte bacheloroppgaver peker på manglende koordinering og kommunikasjon ved ulykker landnære hendelser på sjø. “Hvordan fungerer samvirk
Taktikkboken på norsk

Taktikkboken på norsk

I løpet av oversettingsperioden har mange fra brannmiljøet i Norge vært delaktige med gode råd og innspill til fornorskingen av både ord, uttrykk og i
Skal du være leder, må du ha helhetsforståelse

Skal du være leder, må du ha helhetsforståelse

Den spede starten for rotasjonsordninger i Trøndelag brann- og redningstjenestene IKS (TBRT) kom i stand på grunn av enkelte ansattes behov for å få e
Leder – Kompleksitet krever kompetanse

Leder – Kompleksitet krever kompetanse

Brannen på lageret til matvaregrossisten ASKO 9. april viste hvor kompleks branner kan bli i fremtida. I tillegg til å være Norges største bygg med en
Strøm av ideer til gode løsninger for framtida

Strøm av ideer til gode løsninger for framtida

Fagskoleprosjektet: Det sier Morten Støldal som er avdelingsleder kompetanse og rapportering i DSB og prosjekteier for etablering av fagskole. -
Fagskole for brann, redning og samfunnssikkerhet

Fagskole for brann, redning og samfunnssikkerhet

Alle kan søke Ny fagskole fra 2019 erstatter dagens etatsutdanning, hvor du først må ha jobb i et brann- og redningsvesen eller 110-sentral, for så å
Et rullende vaskeri

Et rullende vaskeri

Beredskapskoordinator Henrik Trømborg setter den lille krakken til rette utenfor en stor tilhenger. Så kobler han til strøm og vann. Enkelt. S
Enormt med mengdetrening

Enormt med mengdetrening

Odd Bakke har jobbet ved Norges Brannskole siden 2001 og vært kursleder for Beredskapsutdanning trinn 2 siden 2004. - Vi skal nå starte opp vår
Er en kvalitetsstyrt innføring av Enhetlig Ledelsessystem for samordna beredskap mulig?

Er en kvalitetsstyrt innføring av Enhetlig Ledelsessystem for samordna beredskap mulig?

Dagens samfunn forventer et tverretatlig system som sikrer sikker og effektiv håndtering av små og store hendelser. Beredskapsaktørene i Norge gjø
1 2 3 4 5 6 112 40 / 1117 POSTS