Category: Diverse

1 2 3 4 5 6 111 40 / 1105 POSTS
Leder – Tid for innspill

Leder – Tid for innspill

Brannmannen 19 juli, 2017
Høsten 2019 starter fagskolen opp for de som vil jobbe med brann, redning, forebygging og samfunnssikkerhet. Etter en toårig utdanning med blant annet ...
Livet som brannmann

Livet som brannmann

Brannmannen 19 juli, 2017
Vi møter ham i Os brannstasjon i Nord-Østerdal i Hedmark. Han er iført en oransje dress, den han brukte på sin første utrykning som brannkonstabel ...
Erfaringer fra terroraksjonen i Paris

Erfaringer fra terroraksjonen i Paris

Brannmannen 19 juli, 2017
Brann- og redningsstyrken i Paris er lagt under Forsvarets ingeniørenhet med fri disponering fra politiet som igjen er underlagt Forsvarets ”Genda ...
Brannbiler får nytt liv i Ukraina

Brannbiler får nytt liv i Ukraina

Brannmannen 22 juni, 2017
Tirsdag 7. mars forlot kortesjen Stavanger med kurs for Kiev i Ukraina. Etter 4 dager på veien gjennom Europa og 2500 kjørte kilometer kunne bilene ov ...
Den store utfordringen

Den store utfordringen

Brannmannen 21 juni, 2017
Det har vært viktig for oss å vise hele brann-Norge at vi satser på kvalitet i vår undervisning. Med denne artikkelen ønsker vi å forklare hvordan vi ...
Nasjonalt beredskapskart

Nasjonalt beredskapskart

Brannmannen 21 juni, 2017
- Gode og riktige kart er en sentral del av beredskapen vår. Kart er viktig både ved terrorhendelser, brann, leteaksjoner og mange andre alvorlige hen ...
Alle får det samme kartet (unntatt brann)

Alle får det samme kartet (unntatt brann)

Brannmannen 21 juni, 2017
- Gode og riktige kart er en sentral del av beredskapen vår. Kart er viktig både ved terrorhendelser, brann, leteaksjoner og mange andre alvorlige hen ...
Tilbakemeldinger fra elevene og justering av utrykningslederkursene

Tilbakemeldinger fra elevene og justering av utrykningslederkursene

Brannmannen 12 juni, 2017
Det ble i 2016 gjennomført 3 utrykningslederkurs del A og B med til sammen 59 deltakere. På utrykningslederkurs del C, som er mer teoripreget, var ...
Et liv i brannvernet

Et liv i brannvernet

Brannmannen 9 juni, 2017
Det var en autoritet i brannvernarbeidet som takket for seg og gikk av med pensjon i august. I hele sin yrkeskarriere har Finn Mørch Andersen jobb ...
Brann og Redning i ny drakt

Brann og Redning i ny drakt

Brannmannen 9 juni, 2017
Fagseminaret hadde 52 utstillere og 260 påmeldte deltagere. I tillegg fungerer Brann og Redning som en arena for mange som er på jakt etter nytt utsty ...
1 2 3 4 5 6 111 40 / 1105 POSTS