Category: Diverse

1 110 111 1121115 / 1115 POSTS
Interkommunalt samarbeid

Interkommunalt samarbeid

Brannmannen 8 januar, 1998
Dette er ett av flere eksempler på hvordan man lokalt innretter seg for å tilfredsstille krav i henhold til "Forskrift om organisering og dimensjoneri ...
Ambulansetjeneste i fylkeskommunal regi

Ambulansetjeneste i fylkeskommunal regi

Brannmannen 8 januar, 1998
I 1977 startet omorganiseringen, noe som førte til en reduksjon av ambulanser fra 51 til 22. Tjue år seinere, i 1997, er alle tjenester innlemmet i de ...
Hjertestarter i brannbilen

Hjertestarter i brannbilen

Brannmannen 8 januar, 1998
Hjertestarteren er en gave fra Lions og den vil være på mannskapsbilen på Kvernevik brannstasjon. l store deler av Sola, Randaberg og Rennesøy vil man ...
Brannmann fikk fartsbot

Brannmann fikk fartsbot

Brannmannen 8 januar, 1998
 Brannmannen fra Klepp fikk melding om brann på sitt arbeidssted og rykket ut til brannstedet i sin privatbil med nødblinklysene på. Underveis bl ...
Væskebalansen

Væskebalansen

Brannmannen 7 januar, 1998
Vann er det beste å drikke i det daglige, leskedrikker er bedre enn ingenting. Den enkleste måten å teste om du har drukket tilstrekkelig mye, er å sj ...
1 110 111 1121115 / 1115 POSTS