Category: Diverse

1 108 109 110 111 1100 / 1110 POSTS
Stavangers sjøbrannsprøyter

Stavangers sjøbrannsprøyter

Brannmannen 8 juli, 1998
Båten var en dampsprøyte som var utstyrt meden stempelpumpe som leverte 4000 liter i minuttet. "Nøk" ble bygget i Sverige av firmaet lusne Mekaniske l ...
Spesialutstyr ved tunnelulykker

Spesialutstyr ved tunnelulykker

Brannmannen 8 juli, 1998
Det er heller ikke holdbart å se at andre land disponerer bedre utstyr enn her hjemme, hvor spesialutstyr også er påkrevd. Dessverre blir slik utstyr ...
Nedlegging stoppet

Nedlegging stoppet

Brannmannen 8 mai, 1998
I møte 22. april beklager administrasjonsutvalget i Trondheim kommune i sitt vedtak sterkt at instruksjonsavdelingen ved Trondheim brannvesen de siste ...
Haugesund brannvesen

Haugesund brannvesen

Brannmannen 8 mai, 1998
Mindre kjent er det nok at Haugesund brannvesen er et av landets eldste brannvesen. Allerede i 1855 ble det valgt en brannkommisjon på tre medlemmer o ...
Unik brannhistorisk samling

Unik brannhistorisk samling

Brannmannen 8 mai, 1998
På forhånd har vi fått vite at det takket være Benjaminsens store interesse for brannvern, i kombinasjon med hans iboende trang til å samle og ta vare ...
Med hjertet i brann

Med hjertet i brann

Brannmannen 8 mai, 1998
Små hjertefeil som ikke oppdages ved undersøkelser i hvile, kan få fatale følger når arbeidsbelastningen fysisk og psykisk er stor. Heldigvis tyder an ...
Dom i “Nøkk”-saken

Dom i “Nøkk”-saken

Brannmannen 8 mai, 1998
Bakgrunnen for konflikten er som tidligere omtalt i "Brannmannen", Stavanger kommunes krav om å flytte mannskapene på "Nøkk" opp til hovedbrannstasjon ...
Kvinner ansettes i vaktstyrken

Kvinner ansettes i vaktstyrken

Brannmannen 8 mars, 1998
Man stilte seg selvfølgelig spørsmålet om den siste mannsbastion i Oslo kommune skulle "slå sprekker". Synet på kvinner i denne tjenesten har vært gje ...
Hospitering ved Oslo brannvesen

Hospitering ved Oslo brannvesen

Brannmannen 8 mars, 1998
Dei første dagane var stille og roleg etter Oslo sin målestokk. Det var likevel svært ulikt min kvardag, i Kvinnherad kommune har vi berre innkallings ...
Avlønning for deltidsansatte

Avlønning for deltidsansatte

Brannmannen 8 mars, 1998
En reduksjon av timelønnen fra kr. 85 til kr. 76 er et av resultatene hvis man skal følge Kommunenes Sentralforbunds (KS) påstand. Reduksjonen kommer ...
1 108 109 110 111 1100 / 1110 POSTS