Ønsker tunneltiltak

Ønsker tunneltiltak

Brannvesenet påpeker brannrisikoen i nye tunneler på nye Riksvei 7, men Vegdirektoratet kan ikke se at det er noe spesielt med de nye tunnelene.

Ringerike og Drammensregionens brannvesen sto bak en søknad om midler til tiltak. Søknaden var basert på en risikoanalyse som konkluderte med at brannvesenet har behov for å få tilført både materiell og kompetanse, som kan kompensere for den økte risikoen tunnelene vil gi. De enkelte brannvesen er i dag ikke dimensjonert og utstyrt for dette. Men veiprosjektet vil bare sette opp brannhydranter på Sokna, Noresund og Gulsvik – og gi tilskudd til en vanntankvogn, som det ikke er søkt om.

To millioner 
Brann- og redningstjenestene har søkt om nesten to millioner kroner i tilskudd til en lang liste med materiell. Stasjonen på Sokna trenger blant annet doble røykdykkersett, varmesøkende kamera og ATV (firehjuling). Tilsvarende søknader er sendt inn for brannstasjonene i Hønefoss, på Noresund og Flå. Tunnelkurs for 16 mann, åtte av dem fra Ringerike, kommer i tillegg. 
Overbrannmester Brede Bratli anser søknaden som moderat. Stasjonen med deltidsmannskaper på Sokna vil stå for førsteinnsatsen østfra i tunnelene. I fjor gjennomførte de grunnutdanning som brannkonstabler. Bratli forklarer utstyrsbehovet med at en brann vil gjøre store deler av en tunnel røykfylt. Sikten vil bli dårlig, kanskje bare 30 centimeter. 
– Med doble røykdykkersett vil vi kunne jobbe lenger i en tunnel, og vi vil komme lenger inn, sier han. Varmesøkende kamera vil gi mye mer effektive søk i en tunnel. Mennesker og kjøretøy vil bli synlige. Folk vil prøve å kjøre ut av røyken, og da har vi mulighet til å manøvrere unna, uttalte Bratli til Ringerikes Blad. 
En ATV foreslås også brukt under redningsarbeid i tunneler, både til evakuering og sikring av egne mannskaper. Noe av materiellet som brannvesenet har søkt om skal også gå inn i beredskapen for Nestunnelen.

Krever ikke spesielle tiltak
–    Tunnelene i prosjektet vårt er ikke i en kategori som krever spesielle tiltak ut over det lokale brannvesen skal ha, mener prosjektleder for Sokna-Ørgenvika, Erik Furuseth. Han registrerer at brannvesen mener de ikke er dimensjonert for den økte risikoen tunnelene vil gi. 
–    Men vi er i gang med å sette opp brannhydranter på Sokna, Noresund og Gulsvik. Dessuten har Vegdirektoratet tidligere gitt aksept for innkjøp av en branntankvogn, sier Furuseth. 
Brannvesenet i Ringerike har likevel, ifølge Brede Bratli, aldri søkt om tilskudd til tankvogn. men om ettermontering av et skumslokkesystem på en tankbil for å øke effekten av slokkevannet.

COMMENTS