Leder – Tid for innspill

Leder – Tid for innspill

Høsten 2019 starter fagskolen opp for de som vil jobbe med brann, redning, forebygging og samfunnssikkerhet. Etter en toårig utdanning med blant annet ett halvt års praksis vil de første studentene stå klare sommeren 2021 til å søke jobb i brannvesen og andre relevante virksomheter. For de som tenker å jobbe i beredskap og som alarmoperatører vil fagskoleutdanningen være den eneste kvalifiserende utdanningen hvis forslaget fra DSB går igjennom.

Studentene vil få en bred utdanning innen brann, redning, forebygging og samfunnssikkerhet som skal gjøre de kvalifisert til å kunne gå rett inn i en jobb etter en kort innføring i interne rutiner på arbeidsplassen.

Men fortsatt gjenstår mange spørsmål rundt opptakskrav, fordeling av fagområdene,  hvilke fag som bør inngå i utdanningen og hvilken grad av spesialisering utdanningen bør inneholde. Dette kan og må brannmiljøet mene noe om i løpet av  den nærmeste tiden og det er det gitt og vil det bli gitt mulighet for gjennom flere kanaler og arenaer.

Det er i denne sammenheng viktig å tenke i et lengre perspektiv på hvilken kompetanse og evner den fremtidige studenten skal besitte. En svensk studie peker at brannvesenet bør inneha kompetanse på andre områder enn de tradisjonelle. Sosial, kulturell og digital kompetanse fremheves som viktige. Et relevant spørsmål er derfor om praktiske ferdigheter fortsatt bør spille en stor rolle eller om det er like viktig med kompetanse som gjør at personen kan kommunisere godt med mennesker fra alle kulturer og lag av samfunnet. Sannsynligvis trenger brann- og redningstjenesten et mangfold av mennesker med variert bakgrunn og kompetanse for å møte fremtidens behov.

Utfordringen til brannmiljøet nå er å komme med innspill og ikke minst starte å tenke gjennom hvordan man kan bruke studentene på en bredere basis i egen brann- og redningstjeneste.

Nyere innlegg
Tidligere innlegg

COMMENTS