52 brannvesen bidrar til ny utdanningInnspillsmøte på Bergen Hovedbrannstasjon samlet et tyvetalls personer fra fire brannvesen

52 brannvesen bidrar til ny utdanning

Nærmere 100 personer fra 10 brannvesen har i august bidratt til at vi får en best mulig utdanning for landets heltids brann- og redningspersonell fra 2019.

Fagskoleprosjektet i DSB er denne høsten på reisefot for å møte dagens ansatte og høre deres synspunkter på planene for fagskolen som er under etablering. Når dette leses er det avholdt innspillsmøter i Bergen, Kristiansand og Stavanger.

Norgesturnéen ruller videre og når den avsluttes i Tønsberg 1.november har representanter for 52 kasernerte brann- og redningsvesen kommet til orde direkte til de som jobber med fagutviklingen ved skolen som i Tjeldsund. Håpet er at både toppledelse, mellomledere og grunnivået både innenfor beredskap, forebygging og 110-sentralene er representert på møtene. Likeså er representanter fra arbeidstakerorganisasjonene velkomne.

–       På de tre møtene som er arrangert har bredden vært god, alt fra aspirant til brannsjef har fått sagt sitt. En rekke gode innspill og synspunkter på presentasjonene av arbeidet i prosjektet har det vært, sier leder av team fagutvikling Agnar Christensen.

Bygge på det som er bra

–       Fagskolen skal bygge på det som er bra i dag, det er helt avgjørende. Lokalt pågår det innovasjon og utvikling på brannstasjonene, ved å reise rundt får vi kunnskap om alt som går i riktig retning. Nevner som eksempel Bergen der vi fikk se det kombinerte innsatsstøtte-kjøretøyet, som både fungerer som KO for innsatsleder og som støtte ved større røykdykkerinnsatser. Skapet på lastebilen er delt i to rom, et KO foran og ekstra flaskesett, droner, mat og drikke bak. Meget spennende og trolig en løsning som kommer flere steder, sier Agnar Christensen.

I DSB arbeider et 20-talls personer med å utvikle og få på plass en god og etterlengtet utdanning for landets heltids brann- og redningspersonell.

I vår deltok rundt 400 representanter fra ulike nivå i brann- og redningsvesen direkte i diskusjoner om innhold, opptakskrav, praksisperioder og forventninger til den nye fagskolen. Det har hatt meget stor verdi for alle de i DSB som arbeider med etableringen av en ny toårig fagskole i Tjeldsund. Derfor er forventningene til høstens innspillsmøter store.

Status i fagskoleprosjektet, oppbygging av studiet, faginnhold, opptak, og ikke minst praksisperioden vil bli gjennomgått og drøftet på møtene landet rundt.

Det legges også opp til en kort workshop med deltagerne hvor sentrale spørsmål er:

  • Hva er viktig å videreføre fra dagens utdanning, kultur og kompetanse?
  • Hvilke nye muligheter for personell med ny utdanning og bredere kompetanse ser dere?
  • Studenter i praksis, hva er viktig og hvorfor?
  • Hvilke utfordringer tror dere brann- og redningsvesenet møter om 20-30 år?

Fagskoleprosjektet er svært takknemlig for at åtte brann og redningsvesen har sagt seg villige til å være vertskap for møtene hvor også representanter for alle de kasernerte brann- og redningsvesen i den aktuelle regionen er invitert.

Disse jobber med utvikling av fagplanene for den nye skolen, fra v. Henrik Trømborg, prosjektleder Odd Arne Haueng, Berit Stemshaug, Agnar Christensen, Una Kleppe, Lars Brenden og Morten Sommer.

Norgesturnéen: 

14. september   Ålesund brannvesen kl. 09.00 – 12.00
Inviterte:

Molde brann og redningstjeneste,
Kristiansund brann og redning
Ålesund brannvesen KF

20. september   Tromsø brann- og redning kl. 12.00 – 15.00
Inviterte:

Sør-Varanger brannvesen
Tromsø brann og redning

21. september   Hammerfest brann- og redning kl. 12.00 – 15.00
Inviterte:

Alta brann og redningskorps
Hammerfest brann og redning

11. oktober       Oslo brann- og redningsetat, Lahaugmoen kl. 09.00 – 12.00
Inviterte:

Asker og Bærum brannvesen IKS,
Nedre Romerike brann og redningsvesen IKS,
Øvre Romerike brann og redning IKS,
Follo brannvesen IKS,
Glåmdal brannvesen IKS,
Midt-Hedmark brann og redningsvesen IKS,
Lillehammer Regionen brannvesen,
Hedemarken brannvesen,
Gjøvik brannvesen,
Lunner  – Gran brann og redning
Oslo brann og redningsetat

12. oktober       Trøndelag brann- og redningstjeneste kl. 08.30 – 11.30
Inviterte:

Brannvesenet Midt IKS,
Namsos brann og redningsvesen,
Røros brann og redningstjeneste
Trøndelag brann og redning IKS

1. november     DSB, Tønsberg kl. 12.00 – 15.00
Inviterte:

Vestfold interkommunale brannvesen IKS,
Sandefjord brann og redning,
Larvik brannvesen,
Skien brann og feievesen,
Porsgrunn brann og feiervesen,
Notodden brannvesen,
Kongsberg brann og redningstjeneste,
Tinn brannvesen,
Drammensregionens brannvesen IKS,
Ringerike brann og redningstjeneste,
Røyken brann og redning,
Mosseregionen interkommunale brannvesen IKS,
Sarpsborg brann og feievesen,
Fredrikstad brann og redningskorps,
Halden brannvesen,
Indre Østfold brann og redning IKS

 

COMMENTS