Category: CBRNE

1 2 3 4 9 20 / 89 POSTS
Godt samarbeid om kjemikalieberedskap til sjøs

Godt samarbeid om kjemikalieberedskap til sjøs

18Scenarioet var et utslipp av kjemikalier på en kjemikalietanker som lå utenfor Slagentangen i Vestfold. Tankeren på 17000 dwt var 144 meter lang og ...
Krevende trafikkulykke med farlig gods

Krevende trafikkulykke med farlig gods

Brannmannen 24 juli, 2015
Riise forklarer at da de startet utrykkingen var han allerede på jakt etter beste kjørevei og om mer informasjon vedrørende oppdraget.   &n ...
Ressursbedrifter For Gjensidig Assistanse

Ressursbedrifter For Gjensidig Assistanse

Brannmannen 24 mars, 2015
Den hendelsen som har blitt beskrevet som den største i sitt slag i fredstid i Europa, er brannen på oljelagringsanlegget Hertfordshire Oil Storage Te ...
Ny håndbok for nødetatene

Ny håndbok for nødetatene

Brannmannen 24 januar, 2015
Den nye håndboka heter «Farlige stoffer – CBRNe» (Chemical, biological, radiological, nuclear and explosives).

Boka inneholder retningslinjer for amb ...
Fire brannmenn omkom i gasseksplosjon

Fire brannmenn omkom i gasseksplosjon

Brannmannen 23 oktober, 2014
Talsmann for nødetatene Chang Jia-juch, opplyser at blant de 25 som omkom var fire brannmenn. Brannvesenet var på stedet med flere enheter og job ...
Eksplosjon i grisefjøs

Eksplosjon i grisefjøs

Brannmannen 23 oktober, 2014
Mandag 22. september klokka 10.45 fikk brannvesenet i Midt-Gudbrandsdal melding om eksplosjon i grisefjøs og at en person var savnet. Fjøset skulle in ...
Deteksjon/identifisering av farlige stoffer

Deteksjon/identifisering av farlige stoffer

Brannmannen 23 juli, 2014
Jeg har i mange år (ca. 25) hatt stor interesse for hendelser med farlige stoffer. Det være seg som elev på diverse kurs og seminar, instruktør på div ...
Faktaark om håndtering av kjemikalieulykker

Faktaark om håndtering av kjemikalieulykker

Brannmannen 21 januar, 2014
Det er viktig at brann- og redningsvesenet organiserer sin innsats i tråd med hvordan øvrige nødetater legger opp sin innsats slik at man sikre godt s ...
Brannvern og LNG – gass

Brannvern og LNG – gass

Brannmannen 19 januar, 2013
- Feltet er for en stor del ukjent, og vi er i ferd med å bygge opp betydelig kompetanse etter at Melkøya-anlegget ble realisert.  Dette sier br ...
Samvirke på forurenset skadested

Samvirke på forurenset skadested

Brannmannen 18 oktober, 2012
De mest omtalte hendelsene er Seveso-ulykken i Nord-Italia 10. juli i 1976 og sarinangrepet i Tokyo 20. mars i 1995.  Seveso-ulykken var et ukont ...
1 2 3 4 9 20 / 89 POSTS