Category: CBRNE

1 2 3 9 10 / 90 POSTS
Norge styrker beredskapen knyttet til kjemisk og radioaktivt materiale

Norge styrker beredskapen knyttet til kjemisk og radioaktivt materiale

Brannmannen 10 januar, 2018
Nød – og beredskapsetatene skal få døgnkontinuerlig støtte for å håndtere kjemisk, biologisk og radioaktivt materiale. Justisminister Per-Willy Amunds ...
Langvarig innsats ved propanlekkasje

Langvarig innsats ved propanlekkasje

Brannmannen 4 november, 2017
Hva ble meldt om hendelsen og hvilke ressurser ble sendt? - Melding om tankbil som lå på siden i «tomatsvingen» på E 134 i Hjartdal kommune. Det skul ...
Bygge kompetanse innen CBRNE

Bygge kompetanse innen CBRNE

Brannmannen 4 november, 2017
Justis- og beredskapsdepartementet er ansvarlig for samordning av kjemikalie (C)- og eksplosiv (E)-området på sivil side. Ansvaret omfatter ikke de or ...
Vestfold satser på CBRNE

Vestfold satser på CBRNE

Brannmannen 4 november, 2017
"Nødetatene gjorde mye riktig, men det er behov for større kunnskap om hvordan redningsarbeidet skal organiseres når det er mistanke om at farlige sto ...
Utfordrende syrelekkasje i Drammen sentrum

Utfordrende syrelekkasje i Drammen sentrum

Brannmannen 20 juli, 2017
Natt til søndag 28. mai fikk 110 Vestviken melding om at det kom røyk ut fra ventilasjonsåpning i en vegg på Aass Bryggeri i sentrum av Drammen. Dramm ...
CBRNE-beredskapen i Trøndelag brann- og redningstjeneste

CBRNE-beredskapen i Trøndelag brann- og redningstjeneste

Brannmannen 20 juli, 2017
Jeg skal i dette innlegget fortelle hvordan TBRT har jobbet, og jobber med å organisere seg for fremtiden med det fokus som CBRNE har fått i beredskap ...
Rapport om propanbrannen

Rapport om propanbrannen

Brannmannen 6 juli, 2017
Sammendrag  Onsdag 5. april 2000 kl. 01.04 fikk 110-sentralen for Romerike melding om togkollisjon og mulig brann på Lillestrøm stasjon. Nedre R ...
Fareklasser og faresedler

Fareklasser og faresedler

Brannmannen 20 juni, 2017
Fareklasse 1. Eksplosiver Klassen er delt inn i 6 faregrupper: 1.1 masseeksplosjon 1.2 deleksplosjon med utkast  1.3 stor brannintensitet, mi ...
Sverige: Beskytning av gasstank på lastebil

Sverige: Beskytning av gasstank på lastebil

Brannmannen 20 februar, 2017
En kveld i september eksploderte en gasstank med naturgass på en søppelbil med påfølgende lekkasje fra de andre gasstankene. Hendelsen satte fokus ...
Vellykket gasseminar på Raufoss

Vellykket gasseminar på Raufoss

Brannmannen 24 desember, 2015
Farlige stoffer er et omfattende tema og et fagområde vi har liten erfaring med fra reelle hendelser. Av nettopp denne grunn er det viktig at vi gjenn ...
1 2 3 9 10 / 90 POSTS