Category: Brann

1 2 3 4 5 6 34 40 / 333 POSTS
Kulturhistoriske verdier i fare

Kulturhistoriske verdier i fare

Etter branner kan det meste erstattes, men enkelte ting er tross alt uerstattelige. Det første man kanskje tenker på i denne forbindelser er fotoa
260 dyr reddet i fjøsbrann

260 dyr reddet i fjøsbrann

Når det begynner å brenne i fjøs blir mange ganger resultatet at mange dyr omkommer. I Verdal ble alle de 260 dyrene reddet ut da et storfefjøs br
Ble ikke evakuert

Ble ikke evakuert

Pårørende til en 81 år gammel dame har anmeldt brannvesen og politi for grov uforstand i tjenesten fordi damen ikke ble evakuert ut av en bygning
Kollega skadet i Halden

Kollega skadet i Halden

At en kollega skader seg under en hendelse er noe vi alle frykter. Vi kan iverksette alle tenkelige tiltak for å ivareta sikkerheten, men av og ti
Brann i hybridbusser i Bærum

Brann i hybridbusser i Bærum

Meldingen inn til vår 110-sentral gikk på at det var noe svak lys røyk ved en buss like ved bussgarasjen på Bekkestua. På bakgrunn av dette valgte man
Ny rapport: El- og gasskjøretøy i innelukkede rom

Ny rapport: El- og gasskjøretøy i innelukkede rom

I rapporten kartlegges brannrelaterte problemstillinger ved el- og gassdrevne kjøretøy i innelukkede rom, med hovedvekt på parkeringskjellere
Flatanger – 2 år etter

Flatanger – 2 år etter

Brannen i Flatanger startet gjennom gnister fra kraftlinje som antente tørt gress på stedet Ulan ute ved kysten ved Hasvåg, 4 mil fra kommunesenteret
Kraftig rekkehusbrann i Narvik

Kraftig rekkehusbrann i Narvik

Utrykningsleder Morten Johnsen og fagleder brann Marit Rønning Birkely i Ofoten brann og redning IKS gir en redegjørelse for innsatsen og erfaringene
Reddet uerstattelige kulturverdier

Reddet uerstattelige kulturverdier

Ringve Musikkmuseum er Norges nasjonale museum for musikk og musikkinstrumenter med en samling på over 2.000 instrumenter fra hele verd
Håndbok N500 om Vegtunneler er lagt ut på høring

Håndbok N500 om Vegtunneler er lagt ut på høring

Ny håndbok om tunneler Ønsker høyere sikkerhetsnivå Håndbok N500 tar inn mange av utformings- og sikkerhetselementene som er gjeldende for veg i
1 2 3 4 5 6 34 40 / 333 POSTS