Category: Brann

1 31 32 33329 / 329 POSTS
Millionbrann på Myre

Millionbrann på Myre

Brannmannen 8 desember, 1998
I følge rapporten fra Øksnes brannvesen, står det å lese at vaktsentralen i Bø i Vesterålen fikk første melding inn kl. 21.25 om "trolig" brann i tavl ...
Det uverkelege vart verkeleg

Det uverkelege vart verkeleg

Brannmannen 8 desember, 1998
I Stord brann- og feiervesen har det dei siste åra vert stor utskiftting av brann- og redningsmannskap. Det har vert ny giv da nye unge brann- og redn ...
Fullskalaforsøk i tunnel

Fullskalaforsøk i tunnel

Brannmannen 8 desember, 1998
I juni ble det avviklet en øvelse i Byfjordtunnelen som er en del av Rennfastsambandet mellom Rennesøy kommune og kommunene på Nord- Jæren. Øvelsen ...
Færre bygningsbranner i 1997

Færre bygningsbranner i 1997

Brannmannen 8 juli, 1998
Anslått erstatning etter branner økte fra 2,54 millioner kroner i 1996 til 2,77 millioner kroner i 1997. Denne økningen er forårsaket av en hendelse, ...
Brannen i Majorstutunnelen

Brannen i Majorstutunnelen

Brannmannen 8 mai, 1998
Hendelsesforløp Natt til søndag den 26. april observerte en togfører varme i tunnelen mellom Nationaltheatret og Majorstua like ved den nedlagte stas ...
Fullskalaforsøk i Bærum

Fullskalaforsøk i Bærum

Brannmannen 8 mars, 1998
Hovedfeilene som ble avdekket i undersøkelsen er: mangelfull eller manglende skille- vegg på loft gjennomgående gesimskasser med luftespalter ...
Mediastorm omkring brann

Mediastorm omkring brann

Brannmannen 8 mars, 1998
Torsdag 8. januar oppstod det brann i en firemannsbolig i Selvbyggerveien 8 i Oslo. Boligen var i tre etasjer og den inneholdt fire leiligheter og to ...
Forurensning ved brannslokking

Forurensning ved brannslokking

Brannmannen 8 mars, 1998
Brannslokking kan fra et forurensningssynspunkt grovt deles inn i tre kategorier: - innsatser der man ikke gjør noe slokkeforsøk. - innsatser der ma ...
Brannmenn sterkt forbrent

Brannmenn sterkt forbrent

Brannmannen 8 januar, 1998
Da Trondheim brannvesen kom fram med to mannskapsbiler, snorkel og overbefal, til sammen ti mann, brant det i toppen av tresponsiloen. En av bedriften ...
1 31 32 33329 / 329 POSTS