«Brunostbrannen»

«Brunostbrannen»

17. januar klokka 19.33 fikk Midtre Hålogaland 110-sentral i Narvik satt over samtale fra sjåfør som meldte om brann i semi-henger i Brattli-tunnelen i Tysfjord. Brannen skulle vise seg å bli en av de mest omtalte brannene i senere tid – grunnet brunosten som brant.

Sjåføren hadde koblet henger fra trekkvognen og kjørt den ut av tunnelen. Hengeren sto ca. 100 meter inn i tunnelen fra åpningen mot Kjøpsvik, og den var lastet med 28 tonn brunost. Forløpet til brannen var at vogntogsjåføren så i speilet at det brant i et av hjulene på tilhengeren etter at han var kommet inn i den 3,6 km lange tunnelen. Han prøvde å dra tilhengeren gjennom tunnelen, men ca. 100 meter fra utgangen var det stopp. Luftslangene m.m. til hengeren var brent av og alle bremsene kommet på, så han hadde ingen mulighet til å dra den lenger. Han fikk da koblet hengeren fra trekkvognen og kjørt ut.
Brattli-tunnelen er en 3,6 km lang tunnel på riksvei 827 mellom E 6 og Kjøpsvik. Den er kledd med usikret PE-matter i den enden hvor hengeren brant. Den har sju vifter i motsatt ende av brannstedet, og hovedventilasjonsretningen er fra brannstedet og mot viftene. Det er ikke mobildekning eller nødsamband i tunnelen.

Full fyr i tunnelen
Mannskaper ved Kjøpsvik brannstasjon, som er innkallingsmannskaper i Ofoten Brann IKS, samt befalsvakt ved Narvik brannstasjon ble varslet klokka 19.33. Grunnet lang utrykningsvei – flere timer – og dårlig sambandsdekning på veien valgte befalsvakt å lede aksjonen fra 110-sentralen i Narvik. Men syv mannskaper fra Kjøpsvik brannstasjon rykket ut klokka 19.42 og var fremme ved tunnelen klokka 19.46. De meldte om full fyr i hengeren ca. 100 meter inn i tunnelen og gjorde seg klar til innsats. Men de avventet med å gå inn i tunnelen grunnet intens varme og røykutvikling, og trakk seg tilbake ca. 100 meter fra åpningen. En personbil kjørte inn i tunnelen bak vogntoget. Sjåføren klarte heldigvis å snu bilen inne i tunnelen og komme seg ut motsatt vei før røyken ble for tett.

I tillegg rykket seks mannskaper fra Ballangen brannstasjon – innkallingsmannskaper i Ofoten Brann IKS – ut for å være i beredskap i andre enden av tunnelen. Disse har ca. 45 minutters utrykningsvei. Disse kunne melde om kraftig røykutvikling ut av tunnelen, slik at de måtte trekke seg noe tilbake. Vi fikk samtidig bekreftet fra politiet om at det ikke skulle være andre biler inne i tunnelen. Så det ville inntil videre ikke være aktuelt med noen innsats fra Ballangen-mannskapene. Disse returnerte tilbake til Ballangen klokka 01.10.

Brann i PE-matter
Klokka 19.51 meldte mannskapene fra Kjøpsvik om en eksplosjon, som muligens var  dieseltanken til kjøleaggregatet, men klokka 20.01 begynte røykutviklingen å avta noe. Trekken (røyken) gikk nå naturlig vei fra hengeren og gjennom hele tunnelen og ut i motsatt ende. De kunne se at flere lysarmaturer hadde begynt å falle ned, samt at det brant i PE-mattene.
Klokka 20.29 gikk to røykdykkere inn og begynte å slokke med One-Seven skum. Bilen ble etter hvert tom for vann (1000 liter) og måtte returnerte til Kjøpsvik for oppfylling. Bilen var tilbake etter 25 minutter, og mens bilen var borte blusser flammene opp igjen. Bilen måtte flere ganger tilbake til Kjøpsvik for oppfylling av vann, og slik fortsatte de frem til klokka 03.03. Da oppsto det en feil på girkassen på bilen, og de måtte trekke seg tilbake til Kjøpsvik. Samtidig hadde Vegvesenet ordnet med vakthold og sperringer på begge sider av tunnelen, slik at ingen slapp inn der. De hadde også gitt beskjed om at brannen bare skulle “gå sin gang” og dø ut av seg selv siden det ikke var mennesker eller andre biler i tunnelen.

Fortsatt brann i brunosten
Klokka 10.42 neste dag, 18. januar, fortsatte mannskaper fra Kjøpsvik brannstasjon med å slokke brannen, men brunosten brant fortsatt godt. Klokka 15.17 fikk vi beskjed fra geolog hos Vegvesenet at det ikke var forsvarlig å oppholde seg mer i tunnelen grunnet fare for steinras fra taket. Vi trakk da våre mannskaper tilbake og avsluttet aksjonen. Mesta overtok, og fortsatt brant det i tilhengeren og osten.
21. januar klokka 10.00 hadde Vegvesenet fått geolog til stede, og røykdykkere fra Kjøpsvik brannstasjon gikk inn sammen med denne. Det brant fortsatt i tilhengeren og brunosten, men denne ble da dratt ut av tunnelen og slukket helt. Det viste seg også at det hadde rast en del stein fra taket, og det var flere sprekker i fjellet grunnet intens varme.
Samtidig var røykdykkere fra Ballangen brannstasjon sammen med elektriker inne i tunnelen fra andre siden for å få i gang viftene igjen, slik at vegvesenet kunne begynne å arbeide for å få åpnet tunnelen.
Vegvesenet regner med at tunnelen må være stengt i minst 2-3 uker grunnet utbrente installasjoner og at den var totalt nedsotet.

Mye fett
En erfaring etter denne brannen er at last som i utgangspunktet ikke regnes som brannfarlig likevel kan være det om den blir utsatt for høy nok temperatur. Brunosten inneholder vel 30 prosent fett, og fett gir god energi til en brann. Og i store mengder – 28 tonn – brenner den lenge og er vanskelig å slokke. Men en positiv effekt etter brannen er at brunost har blitt kjent over alt. De største nyhetsbyråene i Europa, USA og Japan har hatt flere reportasjer angående brunostbrannen.

COMMENTS