Kulturhistoriske verdier i fareTerje Tonne har lang erfaring som privatpraktiserende malerikonservator med spesial-kompetanse innen restaurering av brann- og vannskadete malerier

Kulturhistoriske verdier i fare

Brannen i Stavanger i 2014 der kunstneren Terry Nilssen-Loves atelier ble kraftig berørt av en brann og brannen i en villa i Holmenkollen i år har satt fokus på hvordan vi ivaretar billedkunstverk på skadestedet. I begge tilfellene ble kunstverk for store summer reddet grunnet god RVR-innsats.

Etter branner kan det meste erstattes, men enkelte ting er tross alt uerstattelige. Det første man kanskje tenker på i denne forbindelser er fotoalbum og gjenstander av stor affeksjonsverdi. Noe som kanskje faller under den siste kategorien og som samtidig kan være verdt store summer er kunst. 
Forsikringsnæringen gjennom FNO Skadedrift står for finansieringen og driften av RVR(Restverdiredning) og tjenesten er etablert i ulike kommuner over hele landet. Spesialbiler med mannskap med spisskompetanse på dette fagfeltet er utrolig viktig for et godt resultat. Samtidig er det viktig at det generelle kompetansenivået i de ulike brannvesen er godt nok til at man kan iverksette de rette tiltakene på et tidlig stadium.
Brannmannen tok turen til Galleri Tonne i Oslo for å få noen råd om riktig framgangsmåte på skadestedet ved slike branner. Terje Tonne har lang erfaring som privatpraktiserende malerikonservator med spesialkompetanse innen restaurering av brann- og vannskadete malerier.
Ulik erfaring
Terje Tonne tar imot Brannmannen i sitt restaureringsverksted sentralt lokalisert i Oslo. Malerier i alle størrelser er stablet rundt i lokalet og bærer bud om at Tonne ikke blir arbeidsledig med det første. 
-  Etter mange år i denne bransjen har jeg selvfølgelig ulik erfaring med hensyn til hvordan brannutsatte malerier behandles på skadestedet, sier Tonne. Det er allikevel to svært gode eksempler jeg har lyst å fokusere på i denne forbindelsen og som på mange måter kan framstå som skoleeksempler på god kunnskap og gode rutiner.
350 malerier i gymsalen
29. mai i 2014 brant den gamle hermetikkfabrikken i sentrum av Stavanger. Før mannskapene fra Rogaland brann og redning fikk etablert slangeutlegg, ble det full overtenning fra andre etasje i den gamle trebygningen. Vernesonen med tett trehusbebyggelse lå helt inntil brannstedet og det ble satt inn store ressurser for å hindre spredning.
Det ble tidlig i innsatsen gjort kjent at det var kunst i atelieret som lå i husets første etasje. Til alt hell var denne delen av mur og en etasjeskiller av betong begrenset vannskadene på et tidlig stadium.

– En uke før brannen i Stavanger oppsto holdt jeg et foredrag i Ålesund, sier Tonne. RVR-tjenesten i Rogaland brannvesen, med Kenneth Johnsen i spissen, var tilstede under foredraget og hadde fersk kunnskap som garantert kom til nytte under hendelsen. Selv hadde jeg løpende telefonisk kontakt med RVR-mannskapene under hendelsen og etter hvert med kunstneren Terry Nilssen-Love. Kunstneren var på reise under hendelsen og fryktet at alt skulle gå tapt.
Etter at det ble tatt bilder, for dokumentasjon ble maleriene ble fraktet til brannstasjonens gymsal der etter hvert hele gulvet var fylt opp med ca. 350 malerier som lå med “ansiktet” opp. RVR-innsatsen under denne hendelsen fikk mye positiv oppmerksomhet i etterkant i media, noe jeg synes er fullt fortjent, sier Tonne
Doktor Holms vei
- Da det startet å brenne i Doktor Holms vei i Holmenkollåsen hørte jeg selv at stadig flere brannbiler meldte sin ankomst og jeg tenkte at, nå er det like før de ringer, sier Tonne.
Ikke lenge etter ringte IF og ba han om å bistå med å sikre de mange maleriene som befant seg i villaen.

Terje Tonne fremhever viktigheten av god RVR-kunnskap om behandling av kunst på et skadested.

 

– RVR-tjenesten ivaretok både meg og ikke minst maleriene på en fremragende måte fra første stund. Brigadesjefen, som møtte meg innenfor politisperringene, var meget profesjonell og sørget for at jeg ble presentert for politi og andre på skadestedet. Vi hadde en dialog preget av gjensidig forståelse og respekt for våre arbeidsoppgaver fra første stund, sier Tonne.
Alle malerier var mellomlagret på riktig måte der brannmannskapene hadde satt opp bildene ansikt mot ansikt slik at bilderammene fungerte som en buffer. Der det var plass sto enkeltarbeider fritt. De hadde laget en vei inn til lagringsrommet, som i dette tilfelle var garasjen, slik at bildene kunne bæres inn og ut uten problemer til tross for at det sto en bil der. Det er svært viktig at man rydder en slik vei slik at man kan bære et maleri uten at man må sette det fra seg for å åpne en dør eller må klatre over hindringer. Denne veien må være ferdig etablert før man begynner å ta ned bildene. Det hele var som tatt ut av læreboka og jeg kan underskrive på at det under denne brannen ble reddet kunst for store summer, sier Tonne.
Enkle, men viktige tiltak
. Tonne anbefaler på det varmeste til de tiltak som er beskrevet i RVR-håndboka og som man kan laste ned på rvr.no.

For eksempel er det viktig å minne på at øyeskruer og alle tenkelige måter et bilde er festet til veggen på sannsynligvis vil være svekket etter brannen. Det vil si at et bilde kan løsne fra veggen ved den minst berøring. Av denne grunn er det viktig at man er bestemt og fullfører nedtakelsen av et bilde når denne prosessen først er igangsatt. Husk også at et bilde kan sitte løst i rammen. Ved å støtte blindrammen; den rammen lerretet er spent opp på, kan man sikre nedtakingen. Hold og løft rammens underside, og pass på at bilde ikke gnisser mot klær, knapper eller lignende. Når det gjelder bilder med maleribelysning så skal ledningen ut av stikkontakten før bildet tas ned.  Ved eventuell demontering av maleribelysning skal man alltid være to, sier konservatoren.
Her er noen enkle, men viktige råd fra Tonne:

Dokumentasjon:
Under brannen i Stavanger og i Dr Holms vei ble det tatt bilder av maleriene på skadestedet og dette er en dokumentasjon som er svært viktig. På denne måten får man dokumentert malerienes tilstand før de blir fraktet videre.

Raske tiltak:
Alle typer slokkemidler vil selvfølgelig ha en negativ effekt på maleriene, men det viktigste er at maleriene blir fraktet til et sikkert sted så fort som mulig slik at de kommer hurtig under behandling. I tillegg til pulver og ulike skumtyper er også de branngassene og alle de kjemiske forbindelsene disse produserer som for eksempel klorider i stand til å gjøre stor skade på et maleri.

Bomullshansker:
Ikke berør selve maleriene med bare hender. Fettavtrykk etter hender og spesielt når hendene er sorte av sot er svært uheldig. Det er min soleklare mening at det burde finnes bomullshansker på alle RVR-enhetene, sier Tonne.
Vannrett posisjon:
Dersom det har vært så varmt at malingen har begynt å ”flasse” eller boble er det avgjørende at maleriet blir fraktet i vannrett posisjon.

Gaffateip:
I de tilfeller hvor bildet er i en glassramme er det en fordel å tape glasset forsiktig med gaffateip.
Mellomlagring:
Under mellomlagring er det viktig at ikke maleriene blir utsatt for store temperatur og fuktighetsforandringer. For all del, ikke sett på lufttørker. Da risikerer man en dehydrering av bildet og rammer, noe som er svært uheldig. Både bilder og rammer er bygget opp av ulike materialer som kan få ulike dimensjonsforandringer ved ukontrollert dehydrering.

Tyvek duk:
På 80-90-tallet var det vanlig å pakke bildene inn i bobleplast og det er for så vidt greit nok, men da skal man vite hva man gjør. Dersom malingen av ulike grunner ikke er tørr kan man nemlig risikere at plasten setter merker i maleriet og faktisk klistrer seg fast. Dersom man skal dekke til et maleri, anbefaler jeg på det sterkeste at man bruker en Tyvek duk, avslutter Tonne.

 

Publisert: 12-09-2016

COMMENTS