Author: jorgenlie

1 2 3 7 10 / 63 POSTS
100% fast stilling som feierformann- Brønnøy kommune

100% fast stilling som feierformann- Brønnøy kommune

Brønnøy kommune er en av flere kommuner i Nordland med vekst. Vi ligger midt i leia - midt i landet - med ca. 7.900 innbyggere. Kystbyen Brønnøysu
Undervisning – innsats og beredskap

Undervisning – innsats og beredskap

Norges brannskole (NBSK), Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) Norges brannskole søker en faglig sterk, nytenken
Nr.5-2018 Logistikk på skadestedet

Nr.5-2018 Logistikk på skadestedet

  En brann eller annen hendelse som går over tid vil tære på både materiell og mannskap og det krever et godt planverk for å kunne skape uthol
Nr.5-2018 Droner er kommet for å bli

Nr.5-2018 Droner er kommet for å bli

  En drone er en fjernstyrt, ubemannet farkost som har gått gjennom en voldsom teknologisk utvikling i de siste årene. Nedre Romerike Brann og
Nr.5- 2018 Flomvern med mange bruksområder

Nr.5- 2018 Flomvern med mange bruksområder

  Varsel om ekstremvær overrasker ingen lenger og fenomenet opptrer langt oftere enn vi er vant med. Det er også utført studier av rørledninge
Nr.5- 2018 Dronekonferansen 2018

Nr.5- 2018 Dronekonferansen 2018

Bjørn-Fredrik Falkenberg Brannmannen september arrangerte Halden brann og feiervesen en dronekonferanse med mål om å bli et årlig samlingspunkt
Nr.5- 2018 Moderne forebygging krever målrettet utdanning

Nr.5- 2018 Moderne forebygging krever målrettet utdanning

  Våre brannvesen har som fundament at aktiv forebygging og beredskapsmessig innsats sammen skal redde liv, helse, materiell og miljø. Det bør
Nr.5-2018 Satsing i Trøndelag på urban søk og redning

Nr.5-2018 Satsing i Trøndelag på urban søk og redning

  Anders Raaer Brannmannen   Trøndelag brann- og redningstjeneste (TBRT) har i sommer utvidet beredskapen ytterligere og anskaffe
Evaluering etter brannen hos Revac i mai 2018

Evaluering etter brannen hos Revac i mai 2018

Revacbrannen godt håndtert, og PwC fant som bestilt nyttige læringspunkter Som det første brannvesenet i Norge har Vestfold interkommunale brannvesen
Nr.5- 2018 Politihøgskolen vurderer å opprette en tverrfaglig innsatslederutdanning

Nr.5- 2018 Politihøgskolen vurderer å opprette en tverrfaglig innsatslederutdanning

  Vi ser av tilbakemeldingene fra de lokale operative lederforaene at det er behov for å formalisere arbeidet med en felles innsatslederutda
1 2 3 7 10 / 63 POSTS