Annonsering Brannmannen 2017

Utgivelsesplan og trykkedatoer

Nr. Annonsefrister: Utgivelsesdato: Trykkedato:
1 01.2. 27.2. 17.2.
2 29.3. 23.4. 20.4.
3 30.5. 24.6. 15.6.
4 08.8. 1.9. 24.8.
5 03.10. 04.11. 19.10.
6 28.11. 29.12. 14.12.

 

Oppdatert 20.05.2016

Annonsepriser

 

Hel side svart/hvit 8 300,- farger 10 450,-
Halv side liggende svart/hvit 5 900,- farger 8100,-
Halv side stående svart/hvit 6 600,- farger 7 800,-
Kvart side svart/hvit 5000,- farger 5 900,-
Stillingsann. for nett 700,- pr. stilling.  

 

Alle priser er ekskl. mva.
Opplag ca. 8 000.

 

Bladet er i A-4 format, (210 – 297 mm), utfallende annonsemateriell kan benyttes.

Vi har også mulighet til å ta med bilag / innstikk og plastpakke bladet. Kontakt oss for pris. Det vil også kunne gis noe rabaterte priser ved avtale om flere innrykk for året.

Mål på annonser:

Hel side: 180 x 267 mm
Hel side med skjæremerker og 3 mm utfallende trykk: 210 x 297 mm + 3 mm
Halv side, liggende:180 x 130 mm
Halv side, stående: 90 x 267 mm
Kvart side:90 x 130 mm

 

KONTAKT OSS

Vedrørende annonsebestilling eller ytterligere opplysninger, ta kontak med

Håvard Bakken
Tlf.: 997 13 563 / 982 25 820
E-post: bakken@brannmannen.no

Lars Brenden
Tlf: 928 00 378
E-post: brenden@brannmannen.no

COMMENTS